ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 130715

  • Er is een akkoord gesloten tussen de Eurozone en Griekenland en onze markt heeft hierop gereageerd met een stijging van 1,8%. Er werd tot het laatste moment van de dag gekocht, een ontwikkeling waaruit blijkt dat marktparticipanten optimistisch gestemd zijn en meer verwachten. Belangrijk in dit verband wordt het koersverloop ten opzichte van de dalende lijn k en de laatste top rond 497,3. Worden die lijn en top uitgenomen dan gaat het om een technische verbetering van het beeld. Het patroon van lagere toppen zou dan immers beŽindigd worden. Laten we de komende dagen dus kijken of het hier eventueel van komt.

  • Ik ben er overigens allerminst zeker van dat een stijging boven 497,3 gerealiseerd gaat worden. Dit heeft te maken met de twee gaps die afgelopen vrijdag en vandaag zijn gevormd. Gaps worden meestal gesloten en dat vraagt dus om een terugkeer van de AEX naar het laagste punt van het gap van jongstleden vrijdag rond 471,2 of lager.

  • We zagen eerder een vergelijkbare situatie, namelijk met de candles van 22 en 23 juni jongstleden. Ook toen had de markt gezien de gaps die ontstonden haast om te kopen. De gaps werden echter gesloten, al gingen daar wel vier dagen overheen. Ik houd vanwege het gegeven dat gaps meestal gesloten worden voor deze week rekening met een vergelijkbaar scenario, waarin de index eerst het gap van vandaag tussen 482,8 en 485,6 met een daling naar 482,8 sluit en vervolgens dat tussen 471,2 en 477,4 overbrugt met een daling naar 471,2. Dit scenario zou zich morgen eventueel al kunnen ontrollen, al kan het ook nog enkele dagen duren voor het zover is.

AEX daggrafiek BB 130715

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is er in ieder geval nog ruimte voor een stijging, namelijk naar de bovenste lijn. Het is echter niet gezegd dat deze lijn bereikt gaat worden, omdat dit ook in mei en juni niet gebeurde. Het is afwachten.

AEX uurgrafiek 130715

  • Laten we morgen eerst maar kijken of de beweging naar boven aangehouden wordt. Bij een daling onder 487,8 zou dat niet het geval zijn, want dan wordt een daling naar de bovenzijde 485,6 van het gap van vanmorgen aannemelijk.

AEX kwartiergrafiek 130715

  • Vooralsnog ligt er ook nog steun bij de stippellijn rond 489,8, daar werd aan het einde van de middag door kopers een verdediging neergezet. De markt heeft de blik naar boven gericht zolang we boven dit niveau koersen.

Resumerend: 

De aandelenmarkt heeft zich met een koerssprong van 1,8% en kooplust tot het einde van de dag blij getoond met het akkoord dat vanmorgen tot stand kwam tussen de Eurozone en Griekenland. Men gaat getuige deze wijze van handelen uit van een vervolg naar boven. Komt dat er inderdaad dan let ik op de koersontwikkeling ten opzichte van lijn k en de top rond 497,3 in de daggrafiek. Een doorbraak door de top zou een einde maken aan het patroon van lagere toppen en dus een structurele verbetering zijn. Ik ben er gezien de twee nog te sluiten gaps echter allerminst zeker van dat we de stap boven 497,3 gaan zien. Gaps worden meestal gesloten, wat inhoudt dat ik rekening houd met het scenario waarin de AEX eerst naar de onderkant 482,8 van het vandaag tussen 482,8 en 485,6 gevormde gap gaat, om vervolgens de onderzijde 471,2 van het gap 471,2 - 477,4 van afgelopen vrijdag aan te doen. Wanneer dit zich ontrolt kan ik niet zeggen. Dat kan morgen zijn, maar zou net als in juni vanuit een vergelijkbare situatie het geval was ook nog enkele dagen kunnen duren. Ik houd vanuit het gegeven dat gaps meestal gesloten worden echter hoe dan ook rekening met deze ontwikkeling.

En dan nog dit...

De technische situatie bij onze oosterburen is interessant, daar heeft men namelijk al afgerekend met een dalende trendlijn.

  • De lijn die doorbroken werd is lijn d', de bovenste lijn van het dalend kanaal d-d'. Het gap van vandaag is door die ontwikkeling een breakaway gap dat niet noodzakelijkerwijs gesloten wordt. De candle van vandaag toont echter onzekerheid, het is namelijk een doji. Het is nog geen gelopen race. Een eventuele doorbraak door de top rond 11635 van vorige maand daarentegen zou het beeld verbeteren. Dat is dus een niveau om op te letten. Vanuit de doji van vandaag kan het gezien deze candle die twijfel uitdrukt echter nog van een daling komen, ook al staat er een uitbraak. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 13 jul 2015, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

13 jul 09.15u: Sprong AEX op nieuws van akkoord

13 jul 10.00u: AEX gekocht bij bovenkant van gap

13 jul 11.00u: Kleine vlag ontstaan in kwartiergrafiek

13 jul 12.00u: Er is een korte termijn topje ontstaan

13 jul 14.00u: Potentieel hoofd en schouders patroon

13 jul 15.00u: AEX staat bij het steunniveau 487,7

13 jul 16.00u: De markt streeft nog een stijging na

13 jul 17.00u: Beursindex door top van vanmorgen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven