ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 270715

  • Beleggers zijn met de daling van 1,74% van vandaag weer met beide benen op de grond komen te staan. Werd vorige week het gap van 16 juli tussen 497,5 en 499 gesloten, vandaag was dat van 13 juli jongstleden tussen 482,8 en 485,6 aan de beurt. Er is nu nog één gap te sluiten, dat is het op 10 juli overgeslagen gebied 471,2 - 477,4. Wees er niet verbaasd over als ook dat nog wordt gesloten met een daling naar 471,2.

  • Een zekerheid is dat overigens niet. Gaps worden meestal gesloten en dat impliceert dat er af en toe nog wel eens een open blijft. Dat zou dit keer het gap van 10 juli kunnen zijn. Hoewel ik wel rekening houd met een daling naar 471,2 is het niet zo dat ik er mijn hand voor in het vuur durf te steken dat het er ook daadwerkelijk van komt.

  • Ik waak ook voor het trekken van een conclusie uit de huidige daling. Echt negatief wordt de ontwikkeling alleen bij een daling onder de bodem rond 454,7. Slaagt de markt er echter in om een hogere bodem boven 454,7 te bewerkstelligen dan kan dat alsnog resulteren in een vervolg naar boven, eventueel ook boven de toppen van dit jaar. Ik houd dus in de gaten of het wellicht van de vorming van een hogere bodem komt.

  • Een potentieel steunniveau is het 50% niveau rond 480,5. Het laagste punt van vandaag was 480,8. Het verschil tussen beide niveaus is dermate klein dat er best een bodem zou kunnen ontstaan bij het punt dat we nu hebben bereikt.

  • Daar staat tegenover dat een eventuele daling onder 480,5 een vervolg naar 477,4 (de bovenkant van het gap van 10juli) of lager te weeg zou brengen.

AEX daggrafiek BB 270715

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is het beeld veranderd. De AEX is door de middellijn gezakt en gaat in theorie dus naar de onderste lijn van de indicator. De middellijn zou weerstandslijn kunnen worden.

AEX uurgrafiek 270715

  • We zagen in de uurgrafiek op de tweede candle na alleen rode candles. Het sentiment bleef zwak tot het eind, er is geen enkel teken van eventuele bodemvorming waarneembaar.

AEX kwartiergrafiek 270715

  • Morgen let ik op het verloop ten opzichte van de grenzen 480,8/480,5 en 483,9. Een blijvende, dus niet teruggedraaide daling onder 480,5 zou zoals ik bij de daggrafiek vaststelde een neerwaarts vervolg naar 477,4 geven. Een stijging boven 483,9 zou een herstelpoging betekenen. In mijn updates benoem ik in dat geval de mogelijke weerstandsniveaus. Die kan ik op dit moment nog niet bepalen, omdat we nu nog geen bodem hebben die me ervan overtuigt dat zo'n herstel er komt.

Resumerend: 

Beleggers staan na het overtrokken optimisme van de voorgaande weken weer met hun beide benen op de grond. Het tweede gap van de drie gaps die in de overdrijvingfase ontstonden is vandaag gesloten, namelijk dat tussen 482,8 en 485,6. Het derde nog te sluiten gap is dat tussen 471,2 en 477,4. Hoewel ik er sterk rekening mee houd dat de markt ook dit zal gaan sluiten durf ik er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat dit daadwerkelijk gebeurt. De grote daling van vandaag betekent niet dat ik uitermate negatief sta tegenover het toekomstige koersverloop, want dat is niet het geval. Realiseert men op de beurs een hogere bodem boven die op 454,7 dan kan dat namelijk nog uitmonden in een vervolg naar boven, waarbij eventueel zelfs de toppen van dit jaar worden uitgenomen. Het zou anders zijn bij een daling onder 454,7, dat zou zeker na de snelle stijging die zich vanaf dat punt heeft voorgedaan een negatieve ontwikkeling zijn. Morgenochtend kijk ik allereerst naar de ontwikkeling ten opzichte van de grenzen 480,8/480,5 en 483,9. Een daling onder 480,5 zou resulteren in een vervolg naar 477,4 of lager, met een goede kans dat het gap tussen 471,2 en 477,4 vervolgens geheel of gedeeltelijk gesloten wordt. Een stijging boven 483,9 daarentegen zou een herstelpoging betekenen, waarvoor ik in dat geval in mijn updates zoals gewoonlijk de weerstandsniveaus benoem.

En dan nog dit...

Afgelopen 15 juli schreef ik voor Beursplaza een column met de titel Forse bewegingen in China. Ik toonde de lezers van die column een daggrafiek van de Shanghai Composite, met daarin een stijgende wig. Ik uitte op grond van dat patroon de veronderstelling dat de index verder zou dalen. Dat gebeurde aanvankelijk niet. De Chinese overheid deed er namelijk alles aan om een daling te voorkomen. De handel in 1400 aandelen werd gestopt, er kwam voor grote partijen een verkoopverbod voor aandelen en een regeringsbureau (de Chinese Securities Regulatory Commission) kocht naar verluid voor $480 miljard aan aandelen. Elke overheid zou ingrijpen als een grote daling dreigt, was de onderbouwing van dat bureau. Als een markt niet meer functioneert (lees: daalt) dan moet een overheid maatregelen nemen om het vertrouwen te herstellen. De index steeg vorige week tot boven de wig die ik tekende en de overheid leek dus te slagen in haar opzet. De vreugde bij de Chinezen was echter maar van korte duur, vandaag ging de index met 8,5% onderuit. Het betekende alleen vandaag een waardedaling van de Chinese beurs van ongeveer $500 miljard. Wie zaait zal oogsten zullen we maar zeggen. Een daling als dit is het directe gevolg van het ingrijpen. De markt is inmiddels zo groot dat deze niet meer zomaar kan worden bestuurd.

  • De kleine stijgende wig uit de eerste volle week van deze maand, nog met lichtgrijze lijnen te zien in de grafiek, is vervangen door een groter exemplaar. De daling van vandaag betekende de afronding van dat voortzettingspatroon. In een normaal functionerende markt, een vrije markt, zou het gevolg een voortzetting naar beneden zijn. De wig staat dan halverwege de totale koersontwikkeling, wat hier een koersdoel va ongeveer 2950 geeft. In dit geval ben ik echter benieuwd of er opnieuw maatregelen genomen worden die voor een stijging zorgen. Het zou bij een land als China geen verrassing zijn als men het nogmaals probeert. Op de lange termijn echter is het een verloren strijd. Wat kunstmatig naar boven gaat komt op een gegeven moment nu eenmaal weer hard naar beneden, Japan staat in dit verband ook nog wat te wachten trouwens. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 27 jul 2015, 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 jul 09.15u: AEX naar het gap van de dertiende

27 jul 10.00u: Beursindex bij bovenkant gap 13 jul

27 jul 11.00u: IFO-index hield AEX boven het gap

27 jul 12.00u: Stijgende wig afgerond met uitbraak

27 jul 14.00u: AEX terug bij bodem van vanmorgen

27 jul 15.00u: Index gekocht na daling onder bodem

27 jul 16.00u: Markt met beide benen op de grond

27 jul 17.00u: Bodem in AEX door stijging S&P futs

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven