ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 140115

  • De aandelenmarkt zocht na een negatieve opening en een daling naar een stand 1,6% onder het slot van gisteren de weg naar boven. Dit kan zoals enkele lezers terecht suggereerden te maken hebben met de expiratie van komende vrijdag. Stijgingen in expiratieweken zijn al maanden gebruikelijk. Vanmorgen viel het in ieder geval samen met de uitspraak vanuit het Europese hof dat niets de ECB in de weg staat om staatsobligaties te kopen en leek dat dus de reden. In de middag kwam het echter na tegenvallende cijfers uit de VS toch nog van een daling, waardoor de AEX de dag uiteindelijk met een verlies van 1,3% eindigde. Je zou haast gewend raken aan stijgingen en dalingen met dit soort hoge percentages, want die zien we momenteel elke dag. De beweeglijkheid en daarmee ook de onzekerheid in de markt is enorm. Ik vermoed dat hier pas na 22 januari aanstaande een einde aan komt, want dan maakt de ECB bekend of zij al dan niet over gaat tot geldverruiming. Het is die kans op geldverruiming die markten naar boven drijft. Het vooruitzicht van veel nieuw geld in de markten doet veel partijen kopen.

AEX daggrafiek BB 140115

  • De stand van zaken in de daggrafiek met Bollinger Bands voorziet nog steeds in een vervolg naar boven. De candle van vandaag bleef namelijk boven de middellijn, die dus nog steeds als steunlijn fungeert. De lijn krult wat naar boven, wat in theorie in een stijging kan resulteren.

AEX uurgrafiek 140115

  • Relevant is morgen het koersverloop ten opzichte van twee bodems rond 417,1 en lijn m, een daling daaronder zou een negatieve ontwikkeling zijn waar ik bij de kwartiergrafiek nader op in ga.

  • Eerst wil ik echter kwijt dat een positieve ontwikkeling mogelijk is zolang dat niveau en die lijn niet worden gebroken. Een beweging boven de laatste top rond 421,3 zou een nieuwe stijgingspoging inhouden. We moeten niet uitsluiten dat dit gebeurt, want de markt toont zich nog steeds erg veerkrachtig.

AEX kwartiergrafiek 140115

  • Een eventuele daling onder de stippellijn rond 417,1, de bodem 417 van vandaag en lijn m zou zoals ik al opmerkte een negatieve ontwikkeling zijn. Het zou namelijk een koersdoel van ongeveer 409 geven, dat ik heb bepaald door het koersverloop boven 417,1 om te klappen naar beneden.
  • Gaat de AEX daarentegen naar boven en wordt de top rond 421,3 doorbroken, waar ik het bij de uurgrafiek over had, dan kan er weerstand liggen rond 422,1 (61,8%) of 423,3 (76,4%). Daarboven volgt een aanval op de top van vandaag en mogelijk ook de grens 425,7.

Resumerend: 

De beursbewegingen van de AEX lijken op die van een kermisattractie. De AEX maakt dag na dag enorme uitslagen, de beweeglijkheid en onzekerheid zijn groot. Vandaag bleef er na grote bewegingen een verlies van 1,3% achter op de borden. De beursgraadmeter zou de komende dagen desondanks op kunnen lopen. De middellijn van de Bollinger Bands vormt namelijk nog steeds steun en krult naar boven. De steunlijn m in de uurgrafiek geeft aan dat er nog steeds hogere bodems worden gemaakt. Zolang men in de markt maar op steeds hogere niveaus blijft kopen is de ontwikkeling per saldo positief. Vanmiddag ontstond er rond 421,3 een top. Wordt die doorbroken dan doet de markt een nieuwe stijgingspoging. Weerstand kan er dan zijn rond 422,1 of 423,3, daarboven volgt een aanval op de top 425,3 van vandaag en mogelijk ook op het weerstandsniveau 425,7. Zakt de aandelenindex echter door 417 en lijn m dan wordt het beeld negatief. Klap ik het koersverloop boven 417,1 in de kwartiergrafiek om naar beneden dan kom ik rond 409 uit, dat is dan ook het niveau waar ik me bij een eventuele daling onder 417 en lijn m op zal richten.

En dan nog dit...

Sluit de S&P500 vanavond wel of niet boven de ronde grens van 2000 punten, dat is de vraag voor vanavond.

  • De S&P500 kwam vorige week dinsdag al een keer onder de grens van 2000 punten, maar sloot er die dag boven. In de dagen erna zagen we een stijging. Nu is de Amerikaanse beursgraadmeter terug bij het niveau en is het de vraag of marktpartijen in deze grens nogmaals een reden zien om te kopen. Steun kan er behalve bij 2000 ook liggen rond 1992. Een slot daaronder zou een negatieve ontwikkeling zijn en leiden tot een daling naar de stippellijn rond 1972 of eventueel lager. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 14 jan 2015,18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

14 jan 09.15u: De AEX is 1,2% lager geopend

14 jan 10.00u: Bodem gevormd in kwartiergrafiek

14 jan 11.00u: Beurs is een gekkenhuis geworden

14 jan 12.00u: Top gevormd bij doorbraakpoging

14 jan 14.00u: Verlies, toen winst, nu weer verlies

14 jan 15.00u: AEX terug bij bodem van vanmorgen

Groot toppatroon euro/dollar (analyse valutaplaza)

14 jan 16.15u: Ongebruikelijke uitbraak naar boven

14 jan 17.00u: Tot dusverre top bij 50% niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven