ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 030215

  • De vlag d-d' is afgerond, wat de aanzet is voor een vervolg naar boven. Het koersdoel van het patroon ligt rond 491,8, ambitie kan de markt dus niet worden ontzegd. Afijn, laat eerst de top rond 459,4 maar uitgenomen worden, dan kijk ik daarna wel verder naar boven.

AEX daggrafiek BB 030215

  • De Bollinger Bands grafiek geeft de AEX alle ruimte, zowel naar boven als naar beneden. Op deze indicator hoeven we dus even niet te letten.

AEX uurgrafiek 030215

  • In de uurgrafiek werd vanmorgen een omgekeerde rechthoekige driehoek, bestaand uit de stippellijn rond 454,4 en lijn e, afgerond met een uitbraak naar boven. Het patroon, hier een omkeerpatroon, heeft een koersdoel van 462,4. Dit doel doet ter zake zodra de top rond 459,4 uitgenomen wordt en wordt dan het volgende richtpunt.

  • In het gebied 457,1 - 459,4 waar de beursindex nu staat zijn vanaf 23 januari jongstleden vier toppen ontstaan. Met deze weerstandszone moet worden afgerekend wil de veronderstelde voortzetting naar 462,4 of hoger er komen.

  • Het is echter ook mogelijk dat er een top wordt gevormd in dit gebied. In het geval van een daling let ik allereerst op de koersontwikkeling ten opzichte van de grens 454,4. Een terugkeer onder dit niveau zou van de uitbraak van vanmorgen een valse beweging maken en kunnen resulteren in een neerwaarts vervolg. Dat houd ik dus scherp in de gaten.

AEX kwartiergrafiek 030215

  • In de uur- en kwartiergrafiek is goed te zien dat de AEX vandaag tussen het hoogste punt van gisteren 451,9 en het laagste punt 452,8 van vandaag een stuk koersgebied heeft overgeslagen. Het is een gap. Gaps worden meestal gesloten, maar of dat gaat gebeuren is in dit geval onzeker. De index brak met het gap uit de vlag in de daggrafiek en dat wil zeggen dat het een breakaway gap is. Dit type gap wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten, we kunnen daar althans niet van uit gaan.
  • Voor de korte termijn let ik morgen op het verloop ten opzichte van lijn f. Blijft de aandelenmarktgraadmeter boven deze lijn dan is de ontwikkeling positief. Komt de index er echter onder dan wordt het letten op de koersontwikkeling ten opzichte van het niveau 454,4 waar ik bij de uurgrafiek over schreef.

Resumerend: 

We hebben een afgeronde vlag in de daggrafiek, wat een aanzet is tot een vervolg naar boven. Het is een patroon waar een koersdoel van 491,8 aan gekoppeld is. De vervolgstap moet die boven de top rond 459,4 worden, het is morgen zaak na te gaan of die stap inderdaad wordt gezet. Het gebied tussen 457,1 en 459,4 is een weerstandszone, daarmee zal de markt af moeten rekenen. Wordt de top rond 459,4 daadwerkelijk doorbroken dan richt ik me op 462,4, het doel berekend met de vandaag afgeronde omgekeerde driehoek die we in de uurgrafiek zagen. Daalt de graadmeter morgen dan let ik scherp op de koersontwikkeling ten opzichte van het niveau 454,4. Een terugkeer hieronder zou van de uitbraak van vanmorgen een valse beweging maken en dus kunnen leiden tot een neerwaarts vervolg, daar waar de markt op dit moment juist aanstuurt op een voortzetting naar boven. Dat is dus iets om in de gaten te houden.

En dan nog dit...

Het Duitse koersverloop is boeiend en relevant voor de ontwikkeling van onze AEX, daarom bespreek ik het koersverloop van onze oosterburen vandaag opnieuw. De candle van vandaag geeft daar aanleiding toe.

  • De vandaag in de daggrafiek van de DAX gevormde candle is een inverted hammer. Dit type candle staat te boek als een potentieel toppatroon en de conclusie is dan ook dat men in Duitsland niet zo zeker is van een vervolg naar boven als in ons land. De candle moet morgen nog wel bevestigd worden met een rode candle, voor het daadwerkelijk een top wordt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 3 feb 2015, 18.42u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

3 feb 09.15u: Opening AEX met uitbraak uit vlag

3 feb 10.00u: Er wordt weer enthousiast gekocht

3 feb 11.00u: Rode candle in weerstandsgebied

NN: Hoofd en schouders patroon in stijgende trend

3 feb 12.00u: Dalende wig afgerond in grafiek AEX

3 feb 14.00u: Geen stijging gevolgd op de wig

3 feb 15.00u: Steun gevonden op doorbroken lijn

3 feb 16.00u: Streven van de markt is duidelijk

3 feb 17.00u: Zojuist een toppatroon gevormd

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven