ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 140514

  • Er ging vandaag 0,33% af van onze beursindex, wat een rode candle gaf in de daggrafiek. Er staat hierdoor vooralsnog een top bij het punt waar op 10 april jongstleden al een top werd neergezet. Hier kunnen we echter nog niet de conclusie uit trekken dat de AEX niet verder meer zal stijgen. De afstand tot het hoogste punt 405,4 van gisteren is tenslotte nog gering. Zetten kopers morgen even aan dan zijn we er doorheen, waarop de niveaus 408,4 of 408,9 de volgende doelen zouden worden. Afgelopen vrijdag heb ik u laten zien dat een doorbraak door 408,9 een vervolg naar 423 waarschijnlijk zou maken, dat neem ik dus mee. 

  • Ik kijk morgen uiteraard ook of we wellicht verder dalen, dat doe ik op grond van de volgende grafiek.

AEX daggrafiek BB 140514

  • De AEX staat weer binnen de Bollinger Bands, waardoor in theorie zowel een daling als een stijging mogelijk is. Met beide opties moet ik volgens deze grafiek dus in gelijke mate rekening houden. 

AEX uurgrafiek 140514

  • De Amsterdamse markt gaat als ik het patroon dat in wording is moet geloven vooralsnog uit van een vervolg naar boven. Dat patroon is de dalende wig m-m'. Breekt de graadmeter naar boven uit dan is dit voortzettingspatroon af en dat is dan een aanzet voor een vervolg naar boven.

AEX kwartiergrafiek 140514

  • Ik heb de dalende wig m-m' uiteraard ook in de kwartiergrafiek getekend, opdat ik morgenochtend zo snel mogelijk weet welke ontwikkeling we hebben ten opzichte van de lijnen van dit patroon. Een uitbraak naar boven zou, om het veronderstelde vervolg naar boven vorm te geven, gevolgd moeten worden door een stijging boven 405,4.
  • Breekt de AEX-index naar beneden uit de wig m-m' dan wordt die onbruikbaar. Ik kijk in dat geval naar het verloop ten opzichte van de lichtgrijze lijn n. Een eventuele daling onder lijn n zou een negatieve ontwikkeling zijn. Dan zou er namelijk ook geen vlag meer kunnen ontstaan, iets dat nog wel mogelijk is zolang de index zich bij een daling boven lijn n handhaaft. De index zou vermoedelijk terugkeren naar 400,9 of lager.

Resumerend: 

We zagen vandaag een lichte daling, die echter zoals ik vaststelde niets zegt over wat volgt. De afstand tot de top 405,4 van gisteren is gering en kan dus snel overbrugd worden. Dit lijkt het scenario te zijn waar de markt van uit gaat, er is namelijk een dalende wig in ontwikkeling. Breekt de AEX naar boven uit dan is dat de aanzet voor een vervolg naar boven. Aan dit vervolg moet vervolgens vorm gegeven worden met een doorbraak door 405,4. De beursindex gaat in dat geval naar 408,4, 408,9 of eventueel hoger. Breekt de marktindex naar beneden uit de wig dan ontwikkelt dat patroon zich niet verder. Wel kan er dan bij steun van lijn n eventueel nog een vlag ontstaan. Een daling onder die lijn n daarentegen zou van een gang naar 400,9 of lager de meest plausibele ontwikkeling maken.

En dan nog dit...

De MSCI World index in euro's is gisteren door voorgaande toppen gebroken en bereikte net als de Amerikaanse indices een nieuw record. We werpen een korte blik op de daggrafiek.

  • De index koerst al lange tijd binnen het stijgend a-a', met daarbinnen sinds juni 2013 de stijgende lijn b als weerstandslijn. De doorbraak naar boven van gisteren geeft in principe ruimte voor een stijging naar lijn b. De grafiek biedt hiervoor vanzelfsprekend geen zekerheid, maar het is zolang de index maar boven de doorbroken stippellijn rond 1225 blijft de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling. Een eventuele terugkeer onder die stippellijn zou daar uiteraard verandering in brengen, dat is dus het nieuwe referentiepunt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 14 mei 2014, 18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

14 mei 09.15u: AEX is naar beneden uitgebroken

14 mei 10.00u: Index bij het 50% Fibonacci niveau

14 mei 11.00u: Oude weerstand kan steun worden

Daling euro na uitspraak Draghi (analyse valutaplaza)

14 mei 12.00u: Weerstand beursindex rond 403,7

14 mei 14.15u: Door bodem van vanmorgen gezakt

14 mei 15.00u: Graadmeter niet veel meer gedaald

14 mei 16.00u: Solide steun onder index rond 402,8

VastNed Retail: Tot dusverre een positief beursjaar

14 mei 17.00u: Wat herstel op Amsterdamse markt

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven