ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 141113

  • De AEX-index maakte vanmorgen een sprong naar boven en gaf de terreinwinst niet meer prijs. De winst ten opzichte van gisteren bedroeg 0,94%. Als mogelijke barrières hebben we nu nog de top rond 396,1, lijn c' en het tot dusverre hoogste punt van het jaar 398,3. Het spreekt voor zich dat ik ga kijken of de markt met deze barrières af weet te rekenen.

AEX daggrafiek BB 141113

  • De graadmeter nadert in de daggrafiek met Bollinger Bands de bovenste lijn van deze indicator. Die lijn kan eventueel weerstand zijn en limiteert de beweging naar boven mogelijk.

AEX uurgrafiek 141113

  • In de uurgrafiek ziet u dat er vanmorgen een gap ontstond, precies tegenover het gap dat gisteren werd neergezet. Het zorgde ervoor dat de candles van vandaag los van de andere candles zijn komen te staan. Ze vormen als het ware een eiland, daarom heet het patroon dat hiermee is gevormd ook een island reversal pattern of eiland omkeerpatroon. Wordt het gap van vandaag niet meer gesloten dan is dat een krachtig signaal, een teken dat we op hogere koersen moeten rekenen.

  • Een island reversal is echter een niet vaak voorkomend patroon, meestal wordt het tweede gap nog gesloten en verdwijnt de formatie uit de grafiek. Ik wil niet uitsluiten dat dit ook dit keer gebeurt. Het gegeven dat het morgen optie expiratie is compliceert de zaak evenwel. Liggen de belangen van de handel daar waar we nu staan of hoger dan zal het gap ook morgen wellicht niet gesloten worden. In dat geval houd ik er voor aanstaande maandag rekening mee. 

  • Hoe dan ook, de sprong van vandaag en het gegeven dat de winst vast werd gehouden geven een optimistisch gestemde markt aan. Wordt het gap van vanmorgen niet gesloten dan zou dat zomaar kunnen uitlopen op een fikse stijging, want een island reversal is een patroon dat een krachtig positief signaal geeft.

AEX kwartiergrafiek 141113

  • In de kwartiergrafiek hebben we morgen rekening te houden met bodems rond 393,7 en toppen rond 395,1 en 395,5. Zakt de index door de bodems dan volgt naar ik aanneem een daling naar het hoogste punt van gisteren 392,5 of lager, want ik veronderstel dat we dan het gap van vanmorgen gaan sluiten. Worden de toppen echter doorbroken dan is daarvan geen sprake en volgt een stijging naar de grens 396,1 of hoger (lijn c', 398,3, zie tekst bij de daggrafiek).

Resumerend: 

De sprong van vandaag maakt duidelijk dat kopende partijen de markt nog steeds beheersen. Het deed in de uurgrafiek een island reversal ontstaan en dat is een sterk omkeerpatroon. Het blijft echter niet altijd staan in een grafiek, vaak wordt het tweede gap nog gesloten en verdwijnt het alsnog. In verband met de expiratie kijk ik zowel morgen als aanstaande maandag of het gap naar beneden wordt overbrugd. Hiervoor zijn de bodems rond 393,7 in de kwartiergrafiek van belang. Zakt de AEX daar doorheen dan volgt een daling naar 392,5 of lager, want ik ga ervan uit dat het gap in dat geval gesloten wordt. Worden de toppen rond 395,1 en 395,5 gepasseerd dan blijft het gap open, al dan niet blijvend, en gaat de graadmeter naar 396,1 en eventueel naar lijn c' of het hoogste punt van dit jaar 398,3. Het hoeft geen betoog dat een doorbraak door dat laatste punt sterk zou zijn, zeker na het vandaag gevormde omkeerpatroon.

En dan nog dit...

Voor deze rubriek kan ik vanavond niet om de Dow Jones heen. Kijkt u naar de grafiek dan zult u dat begrijpen.

  • De Dow Jones is naar boven uit het kanaal b-b' gebroken, het Amerikaanse koersverloop kent letterlijk geen grenzen meer. Keert de Dow een van de komende beursdagen terug in het kanaal dan houdt dat het einde van de opmars van de index in. Dan hebben beleggers met de realisatie van deze doorbraak hun hand overspeeld en komt er toch nog een correctie. Een doorbraak als deze betekent echter in eerste instantie dat de markt kiest voor een snel stijgingstempo en dat van oktober en november wenst aan te houden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 14 nov 2013, 18.44u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

14 nov 09.15u: Opening AEX boven 61,8% niveau

14 nov 10.00u: Index na eerste candle niet hoger

14 nov 11.00u: Een dalende wig in ontwikkeling

14 nov 12.00u: Uitbraak naar boven uit dalende wig

BinckBank: Stijgende trend, steunlijn van belang

14 nov 14.00u: Dalende wig overgegaan in een vlag

14 nov 15.00u: Ook op de vlag volgde geen stijging

14 nov 16.00u: Dubbele bodem index rond 393,7

14 nov 17.00u: Beweging AEX is naar boven gericht

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven