ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 200313

  • De kwestie Cyprus speelt niet meer voor beleggers, gezien de winst van 0,7% van de AEX. Dat hoofdstuk heeft men -terecht of niet terecht- afgesloten. De index is in een opwaartse beweging en dat kan resulteren in een voortgang naar de recente top rond 356,2 of hoger. Het enig punt dat afdoet aan de stijging is de vorm van de candle van vandaag. Het gaat om een inverted hammer en dat is een potentieel toppatroon. Laten we morgen gaan kijken of de candle bevestigd wordt als top.

AEX daggrafiek BB 200313

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is er alle ruimte naar boven in de huidige stijgende trend. Stijgt de index verder in de richting van de bovenste lijn dan blijft die trend krachtig. De opwaartse beweging blijft in het geval van een daling intact als de AEX-index zich maar boven de middellijn handhaaft.

AEX uurgrafiek 200313

  • Er is in de uurgrafiek sprake van een stijgend kanaal, namelijk de formatie u-u'. De ontwikkeling blijft positief zolang de aandelengraadmeter binnen dit kanaal vertoeft.

AEX kwartiergrafiek 200313

  • Uit de laatste candles van vanmiddag blijkt optimisme. Dat wordt niet alleen duidelijk uit deze stijging, maar ook uit het gegeven dat er een bodem is gevormd ruim boven de onderkant van het kanaal u-u'. Deze kopers voorzien een voortzetting naar boven, morgen gaan we kijken of die er komt. Gaat de marktindex daadwerkelijk verder omhoog dan zijn lijn u' en de stippellijn rond 356,2 de eerste doelen.
  • Komt het van een daling onder de bodems rond 353,4 dan gaat de graadmeter naar lijn u. Er zou dan boven de stippellijn op 353,4 een hoofd en schouders patroon ontstaan met als doel 351,5, een daling onder lijn u zou dus voorstelbaar zijn.

Resumerend: 

Cyprus telt niet meer, gezien de stijging van 0,7% van vandaag. De markt kijkt naar boven. Het enige minpunt is de inverted hammer die in de daggrafiek ontstond, wat eventueel topvorming op kan leveren. Ik ga morgen volgen of deze candle bevestigd wordt als top. Hier staat tegenover dat we ons in een stijgend trendkanaal bevinden, het kanaal u-u'. Dit impliceert in combinatie met de stijging aan het einde van de middag een voortzetting naar boven. Stijgt de index daadwerkelijk dan zijn lijn u' en de top rond 356,2 de eerste potentiŽle doelen. Komt de beursindex daarentegen onder 353,4 dan volgt een daling naar de onderkant van het kanaal, lijn u. Hier zou de beursindex doorheen kunnen zakken, omdat er dan een patroon met doel 351,5 in de kwartiergrafiek zou staan.

En dan nog dit...

Onlangs schreef ik onder de titel Niet afgeronde patronen een column voor een andere site, die ging over het gegeven dat er momenteel geen hoofd en schouders patroon meer tot afronding komt. Het heeft er alles van weg dat het patroon wordt onderkend, naar ik aanneem door computerprogramma's, waarna er ter voorkoming van de afronding ervan contrair op wordt gereageerd. Het blijkt een effectieve manier om topvorming te voorkomen. Vanavond wil ik dit laten zien aan de hand van de kwartiergrafiek van de AEX. Het is dezelfde grafiek als hierboven, maar dan met wat cijfers eraan toegevoegd.

  • Afgelopen maandag ontstonden er twee bodems op een gelijk niveau, namelijk bij de cijfers 1 en 2. Hier had een hoofd en schouders patroon uit voort kunnen komen, ware het niet dat dit met de stijging bij punt 3 werd afgewend. Gisteren ontwikkelden zich eveneens twee bodems op een gelijk niveau, ook die heb ik aangegeven met de cijfers 1 en 2. De stijging van vanmorgen bij punt 3 zorgde ervoor dat ook hieruit geen hoofd en schouders formatie voortkwam. Vandaag werden er opnieuw twee bodems op een gelijk niveau ontwikkeld, die ik net als die van de voorgaande dagen heb aangegeven met de cijfers 1 en 2. Punt 3 ontbreekt nog, daarvoor heb ik een vraagteken geplaatst. De grote vraag voor morgen is nu of het kopers in de markt voor een derde keer achter elkaar lukt om te voorkomen dat er een hoofd en schouders patroon ontstaat, iets waarin men slaagt als men de graadmeter boven de top 355,3 weet te tillen. Mocht de AEX-index echter onder 353,4 komen dan krijgen we er daarentegen dit keer wel een. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 20 mrt 2013, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

20 mrt 09.15u: Sterke opening van aandelenbeurs

20 mrt 10.00u: Bovenkant kanaal vormde weerstand

20 mrt 11.00u: Dubbele bodem op 38,2% niveau

20 mrt 12.00u: Een dalende lijn boven de candles

20 mrt 13.15u: Alles vanaf 13.05u plots omhoog

Euro kent dalende lijn (analyse valutaplaza)

20 mrt 14.00u: Men kijkt omhoog aan het Damrak

20 mrt 15.00u: Wat druk het afgelopen kwartier

20 mrt 16.00u: AEX bijna bij bodem van vanmorgen

20 mrt 17.00u: Poging om bodem 353,4 te behouden

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven