ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 190313

  • De AEX sloot vandaag een kwart procent lager. Er werd wel een stijgingspoging gedaan, namelijk met een tactisch slim geplaatst offensief tijdens de lunchpauze. Het mocht niet baten, de beursgraadmeter moest vanmiddag vanwege onzekerheid rond Cyprus weer terug. Hierdoor is een doji ontstaan, een candle die met het smalle lichaam in het midden twijfel uitdrukt. Het wachten is op een beweging boven of onder de doji, dus boven 354,4 of onder 350,5 want dan is er helderheid. Een stijging boven 354,4 zou een beweging naar 356,2 of hoger waarschijnlijk maken, terwijl een daling onder 350,5 een gang naar 348,6 of lager zou geven.

AEX daggrafiek BB 190313

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is naar boven gericht, dat blijft zo zolang de AEX boven de middellijn koerst. Er kan zich vanuit de huidige positie zowel een stijging naar de bovenste lijn als een daling naar de middellijn voordoen.

AEX uurgrafiek 190313

  • De uurgrafiek geeft ons als informatie dat er weerstand kan zijn rond de stippellijn op 352,9 en bij 354,3. Wordt daarmee afgerekend dan gaan we naar 356,2 of hoger.

  • Steun kan er zijn rond 351,2, de stippellijn rond 350,8 en het laagste punt 350,5 van vandaag. Een daling daaronder zou ons naar 348,6 of lager doen gaan.

AEX kwartiergrafiek 190313

  • Wat de kwartiergrafiek nog aan het voorgaande toevoegt is mogelijke steun bij het 61,8% niveau 350,8. We zijn hiermee klaar met het verzamelen van de benodigde informatie en kunnen de gegevens bijeenvoegen.

Resumerend: 

De doji die vandaag is ontwikkeld in de daggrafiek wijst op twijfel, twijfel waaraan een einde komt zodra we boven 354,3 of onder 350,5 belanden. Op een stijging boven 354,4 zou een beweging naar 356,2 of hoger volgen, terrwijl een daling onder 350,5 de AEX zou doen wegzakken naar 348,6 of lager. Willen we naar 354,4 of hoger kunnen gaan dan moet weerstand rond 352,9 uitgenomen worden. Zouden we door 351,2 en 350,8 zakken dan wordt de bodem rond 350,5 op de proef gesteld, met een terugkeer naar 348,6 of lager als mogelijke consequentie.

En dan nog dit...

Vanavond wil ik het met u hebben over het koersverloop op de Belgische beurs, ik neem u mee naar de daggrafiek van de BEL20.

  • Allereerst vraag ik uw aandacht voor de candle van vorige week donderdag. De Belgische markt realiseerde die dag een doorbraak door de stijgende lijn j die ik op 11 mrt jongstleden tekende. De BEL20 keerde de volgende dag echter terug onder de lijn, het werd een valse beweging. Mijn aandacht gaat nu wederom uit naar de ontwikkeling ten opzichte van lijn j en de stippellijn rond 2490. Deze lijnen vormen samen een omgekeerde driehoek en dat maakt zoals ik de elfde schreef topvorming middels een daling onder 2490 mogelijk. Dit zou veranderen mocht de index alsnog door lijn j breken en er vervolgens boven blijven. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 19 mrt 2013, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

19 mrt 09.15u: Stap naar beneden beursgraadmeter

19 mrt 10.00u: Tot nog toe steun bij 38,2% niveau

19 mrt 11.00u: Potentieel bodempatroon in grafiek

19 mrt 12.00u: Dalende wig in de kwartiergrafiek

19 mrt 13.00u: Wederom stijging tijdens de lunch

19 mrt 14.00u: Steun gelegd onder AEX rond 353,1

19 mrt 15.00u: Beursgraadmeter verder opgelopen

ASMI: Weerstand bleef intact. aandeel onder druk

19 mrt 16.00u: Top gevormd bij het 76,4% niveau

19 mrt 17.00u: AEX terug bij niveau einde ochtend

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven