ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 230113

  • De rode candle die vandaag is gevormd is een zogenaamde dark cloud cover. Het is een potentieel toppatroon, wat inhoudt dat we morgen moeten gaan kijken of er een bevestiging volgt. Bevestiging is er als er een rode candle ontstaat, dus een daling optreedt.

AEX daggrafiek BB 230113

  • We bereikten vandaag de bovenkant van de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek. Dit is een potentiŽle weerstandslijn, wat wil zeggen dat er een daling naar de middellijn op zou kunnen volgen. Zekerheid daarover biedt deze indicator echter niet, het kan ook best zijn dat de index in de buurt van de bovenste lijn blijft. Voor de korte termijn geeft deze grafiek dus geen bruibaar beeld.

AEX uurgrafiek 230113

  • De AEX-index brak vanmorgen naar boven uit het stijgend korte termijn trendkanaal d-d', maar keerde al snel terug binnen het patroon. De sprong naar boven werd een valse uitbraak. De ervaring leert dat er op een valse uitbraak meestal een beweging in tegenovergestelde richting volgt. Daarom dienen we rekening te houden met een eventuele daling onder de steunniveaus 352,6, 352,3 en lijn d. Zoals ik de voorgaande dagen betoogde zou er echter alleen in het geval van een daling onder de dubbele bodem rond 350,8 sprake zijn van een kentering. Op het koersverloop ten opzichte van dat niveau let ik dus goed als er zich metterdaad een vervolg naar beneden aandient. 

AEX kwartiergrafiek 230113

  • In de middag is er een stijgende wig gevormd in de kwartiergrafiek, hetgeen me doet veronderstellen dat we morgen daadwerkelijk een voortzetting naar beneden krijgen. Een stijgende wig is namelijk een voortzettingspatroon.
  • Vanaf de elfde candle van gisteren ziet u tevens de contouren van een hoofd en schouders patroon opdoemen, een patroon dat zou worden afgerond bij een daling onder 352,6. Zowel de wig als dit patroon suggereren dat de index bij een daling naar de bij de uurgrafiek besproken bodem 350,8 zou gaan.
  • Het zou anders verlopen mocht de AEX door de laatste top rond 353,5 breken. Dan zou de markt namelijk toch nog proberen een beweging omhoog in te zetten. U kunt dan in mijn updates lezen waar er vervolgens weerstand kan zijn, de wig maakt het voorbarig om dat op dit moment al te bepalen.

Resumerend: 

Er is een potentieel toppatroon gevormd in de daggrafiek, namelijk een dark cloud cover. Morgen moet blijken of dit patroon bevestigd wordt als top. Omdat er tevens sprake is van een valse uitbraak in de uurgrafiek en een stijgende wig in de kwartiergrafiek neem ik aan dat er daadwerkelijk een daling volgt. Belangrijk zijn dan achtereenvolgens 352,6, 352,3, lijn d en 350,8, waar in potentie steun kan liggen. De patronen in de kwartiergrafiek suggereren dat de AEX dan naar 350,8 gaat. Ik moet dit herzien mocht de beursgraadmeter oplopen en door 353,5 breken. Dan wordt het namelijk weer zaak te gaan bepalen waar er weerstand kan liggen en aan de hand daarvan te kijken of de markt kans ziet de graadmeter in de beweging omhoog te houden. 

En dan nog dit...

Het koersverloop van gisteren van de S&P500 index dwingt me om vanavond terug te komen op de ontwikkeling. De index maakte namelijk een beweging die ik niet verwachtte.

  • Om met de deur in huis te vallen, de S&P500 brak naar boven uit het grote stijgende kanaal n-n'. Dit was een ontwikkeling waar ik niet van uitging, ik veronderstelde dat er vanaf lijn n' een daling in de richting van lijn p zou volgen. Het was gedurende de avond echter net alsof lijn n' er niet lag, hij speelde geen enkele rol. Toch is de voortzetting naar boven gezien het koersverloop van vandaag nog geen voldongen feit. De index stond om 18u precies op lijn n' en het kan dus zijn dat de beweging boven die lijn niet meer dan een uitschieter is geweest. We zullen het vanavond zien aan de hand van het slot van deze dag. Een slot boven 1493 wil zeggen dat de S&P500 boven lijn n' blijft, waardoor het geen uitschieter was en we hogere koersen moeten voorzien. Een laatste koers onder 1493 houdt in dat we morgen alsnog de daling zouden kunnen starten die ik eigenlijk voor vandaag al verwachtte. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 23 jan 2013, 18.22u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

23 jan 09.15u: Sprong van 0,5% bij opening AEX

23 jan 10.00u: Gap is dicht, volgen of er steun ligt

23 jan 11.00u: Beweging in vorm van stijgende wig

Vaart is er wat uit bij de euro (analyse valutaplaza)

23 jan 12.00u: Stijgende wig afgerond met uitbraak

23 jan 13.00u: AEX bijna terug bij slot van gisteren

23 jan 14.00u: Beursgraadmeter op een licht verlies

23 jan 15.00u: Steun in de buurt van grens 352,6

23 jan 16.00u: Driehoek in wording in kwartiergrafiek

23 jan 17.00u: Driehoek overgegaan in stijgende wig

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven