ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 031012

  • De AEX boekte vandaag een winst van een kwart procent. Lijn t blijkt vandaag weerstand te hebben gevormd. Ik tekende deze lijn vorige maand in de grafiek, maar haalde hem onlangs weg. Dat deed ik omdat de lijn doorbroken was geweest, ik veronderstelde dat de lijn geen functie meer zou hebben. Vanavond heb ik hem toch maar weer teruggeplaatst, namelijk om u te laten zien dat de stijging van vandaag nog niet automatisch betekent dat onze beursgraadmeter verder zal stijgen. Daarvoor zal lijn t namelijk alsnog doorbroken moeten worden. Zolang dat niet gebeurt is het risico aanwezig dat de lijn ons alsnog verder omlaag duwt.

  • Wordt de lijn morgen doorbroken en komt de aandelenindex ook boven de top van gisteren rond 329,2, dan krijgen we een stijging naar het 50% niveau van de daling 340,2 - 321,8 rond 331. Zou dat doorbroken worden dan komt daar een vervolg op naar het 61,8% niveau rond 333,2, maar het is uiteraard ook mogelijk dat er bij het 50% niveau een top ontstaat.

  • Daalt onze graadmeter morgen dan is met name de bodem rond 321,8 relevant. Een eventuele daling daaronder zou de index naar het grijze 38,2% niveau van de stijging 281 - 340,2 rond 317,6 doen afzakken.

AEX daggrafiek BB 031012

  • De ontwikkeling heeft er in de daggrafiek met Bollinger Bands voor gezorgd dat we de trend in deze indicator nog steeds als zijwaarts moeten betitelen. De middellijn loopt namelijk vrijwel horizontaal. Dit houdt in dat we vanuit dit instrument gezien zowel een stijging naar de middellijn als een daling naar de onderste lijn kunnen krijgen.

AEX uurgrafiek 031012

  • In de uurgrafiek ziet u lijn t, de lijn die u ook al in de daggrafiek zag. Die lijn moet doorbroken worden willen we verder kunnen stijgen. Lijn a laat ons zien dat het de intentie van de markt is om dit te bewerkstelligen. Morgen zullen we zien wat hiervan terechtkomt.

  • Mocht de index door lijn a en de laatste bodem rond 327,3 zakken dan blijft lijn t vooralsnog intact en dreigt een vervolg naar beneden.

  • Ik kwam op grond van de daggrafiek tot de conclusie dat een stijging boven lijn t en 329,2 een gang naar 331 op zou leveren. Daar moet ik op grond van deze grafiek aan toevoegen dat we dan wel dienen te verifiŽren dat de weerstandsniveaus 329,8 en 330,6 van eind vorige maand doorbroken worden.

AEX kwartiergrafiek 031012

  • Komt de graadmeter onder 327,3 dan kan er volgens de kwartiergrafiek eventueel nog steun gevonden worden bij 327,2 of 326,8. Zou de index onder die grens geraken dan wordt het tijd om te kijken of de markt er in slaagt om steun te vinden boven het laagste punt 325,7 van vanmorgen. Dat wordt dan gezien het feit dat de markt er de laatste dagen voortdurend in is geslaagd om hogere bodems neer te zetten het eerste aandachtspunt. Een eventuele daling onder 325,7 zou een verslechtering van het beeld zijn, dit omdat het een einde zou maken aan het patroon van hogere bodems.

Resumerend: 

De AEX steeg vandaag, maar ondervond weerstand van lijn t in de daggrafiek. Ik had deze lijn eigenlijk al afgeschreven, maar heb hem nu toch maar teruggeplaatst. Wordt de lijn doorbroken en komt de index vervolgens boven 329,2 dan gaan we naar 331 of eventueel 333,2. Voorwaarde is wel dat de weerstand rond 329,8 en 330,6 gebroken wordt, we zullen we moeten nagaan of dat daadwerkelijk gebeurt. Blijft de aandelengraadmeter daarentegen onder lijn t dan kan dat uitmonden in een vervolg naar beneden, iets dat mogelijk wordt in het geval de index morgen onder 327,3 belandt. Steun kan er dan nog zijn rond 327,2 of 326,8. Ik ga dan specifiek kijken of de markt er eventueel in slaagt een hogere bodem boven 325,7 te maken, want dat is nodig om het patroon van hogere bodems intact te houden. Een daling onder 325,7 zou negatief zijn. Het belangrijkst bij een daling is echter de grens 321,8. Een eventuele daling daaronder zou namelijk definitief het vervolg van de daling inhouden en in ieder geval een daling naar 317,6 in de daggrafiek opleveren.

En dan nog dit...

De Amerikaanse markten strijden vandaag om behoud van de stijgende trend, dat is wat ik u vanavond aan de hand van de daggrafiek van de S&P500 index wil tonen.

  • Lijn i, dat is de lijn waar het bij het behoud van de stijgende trend om gaat. Handhaaft de S&P500 zich boven die lijn dan blijft die trend intact. U ziet ook een dalende lijn in de grafiek, een lijn die ik door vier recente dagtoppen heb getrokken. Die lijn ligt vandaag rond 1455. De Amerikaanse markt zal moeten zorgen voor een doorbraak door deze lijn. De stijging kan immers niet worden voortgezet als deze lijn intact blijft als weerstandslijn. Dit is waar ik vanavond op let. Breekt de S&P500 immers door die dalende lijn dan is de kans groot dat onze AEX morgen eveneens doorstoot en door lijn t in dag- en uurgrafiek breekt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 3 okt 2012, 18.51u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

3 okt 09.15u: Negatieve opening in Amsterdam

3 okt 10.00u: Verloop vooralsnog in vorm van vlag

3 okt 11.00u: Grotere vlag gevormd in de grafiek

3 okt 12.00u: Vlag ongeldig geworden door stijging

3 okt 13.00u: Er is nogmaals een vlag ontwikkeld

Euro uit een dalende wig (analyse valutaplaza)

3 okt 14.00u: Vlaggen in uur- en kwartiergrafiek

3 okt 15.00u: Geen peil te trekken op koersverloop

3 okt 16.00u: AEX gaat voortdurend op en neer

3 okt 17.00u: Zijwaartse beweging is nog intact

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven