ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 300512

  • De rode candle van vandaag staat onder lijn g' en dat wil zeggen dat de dalende trend in stand is gebleven. We dienen vooralsnog uit te gaan van een vervolg naar beneden. Lijn y die u in de grafiek ziet kan echter nog redding bieden, want daar zijn we niet doorheen gezakt. Belanden we morgen echter alsnog onder die lijn dan gaat de index verder in de richting van de bodem rond 286,8 van deze maand, de stippellijn rond 284,3 of lijn g.

  • Herstel kan er alleen komen als de AEX alsnog naar boven door lijn g' breekt. Hier zou morgen een stijging boven 294,6 voor nodig zijn, want daar vinden we de lijn dan.

AEX daggrafiek BB 300512

  • De AEX is door de daling onder de middellijn van de Bollinger Bands gebleven, ook dit wijst op behoud van de dalende trend. De index kan in principe verder dalen naar de onderste lijn van deze indicator. Zouden we stijgen dan fungeert de middellijn als potentiŽle weerstandslijn.

AEX uurgrafiek 300512

  • Uit de uurgrafiek blijkt dat het voor wat lijn y betreft vandaag kantje boord was. De markt wist er nog net een piercing line te realiseren, wat een potentieel bodempatroon is. Morgenochtend om 10u zal blijken of de candle al dan niet bevestigd wordt als bodem.

  • Het laagste punt was 289,8. Zakken we daar morgen doorheen dan volgt een daling naar de stippellijn rond 288,2, de magenta stippellijn rond 287,2 of de bodem van 18 mei jongstleden rond 286,9. De grens 284,3 of lijn g die we in de daggrafiek als mogelijke doelen zagen zouden pas onder 286,9 aan bod komen.

AEX kwartiergrafiek 300512

  • Stijgt de aandelengraadmeter morgen en breekt zij door lijn d dan krijgen we een herstelbeweging. Alle blauwe stippellijnen in deze kwartiergrafiek kunnen dan in principe als weerstandsniveau gaan dienen. Het gaat om lijnen rond 292, 292,6, 293,1 en 294,7, hoger kijk ik vanwege lijn g' in de daggrafiek die morgen rond 294,6 ligt nog niet.

Resumerend: 

De dalende trend is in stand gebleven, dat is de 'oogst' van vandaag. Lijn y heeft ons nog opgevangen en er is een potentieel bodempatroon ontstaan bij die lijn. Dit wil zeggen dat we morgen eventueel een stijging zouden kunnen gaan zien. Breken we door lijn d in de kwartiergrafiek dan kan er weerstand zijn rond 292, 292,6, 293,1 en 294,7, waarvan de laatste grens praktisch samenvalt met de dalende lijn g' rond 294,6 in de daggrafiek. Die lijn is een belangrijke weerstandslijn. Belanden we morgen onder lijn y en het laagste punt 289,8 van vandaag dan dalen we verder naar 288,2, 287,2 of 286,9. Zouden we daar doorheen zakken dan worden het niveau 284,3 en lijn g in de daggrafiek de mogelijke doelen.

En dan nog dit...

Een mooi patroon vanavond in de daggrafiek van de Amerikaanse Nasdaq.

  • Het patroon dat naar het zich laat aanzien vandaag wordt afgerond met een uitbraak naar beneden is een stijgende wig. Het koersdoel ligt in de buurt van het 61,8% niveau rond 2620. De index zou de komende beursdagen dan eerst naar de bodem rond 2775 moeten gaan, om daar vervolgens doorheen te zakken. Stijgt de Nasdaq tot boven de nu rond 2883 gevormde top dan gaat deze ontwikkeling niet door. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 30 mei 2012, 18.57u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

30 mei 09.15u: AEX-index is door lijn a gebroken

30 mei 10.00u: Weinig succes met bodemvorming

30 mei 11.00u: Vlag in wording in kwartiergrafiek

Euro onder $1,25 (analyse valutaplaza)

30 mei 12.00u: De hakken zijn in het zand gegaan

30 mei 13.15u: Onverwacht snelle stijging van AEX

30 mei 14.00u: Vlakbij slot van gisteren geweest

30 mei 15.00u: AEX niet ver boven bodem 290,9

Royal Dutch Shell: Valse uitbraak, driehoek en vlag

30 mei 16.00u: Index afgelopen uur blijven liggen

30 mei 17.00u: AEX vrijwel bij de oplopende lijn y

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven