ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 280512

  • De markt realiseerde vanmorgen in welgeteld drie minuten een winst van 1,2%, iets dat mogelijk was dankzij de dunne handel. Deze winst werd echter niet behouden, want de AEX sloot uiteindelijk op exact hetzelfde niveau als afgelopen vrijdag. Het leverde echter wel een doorbraak door lijn x op, die lijn zal ik morgen dan ook verwijderen uit de grafiek. De candle die werd gevormd is een zogenaamde bearish counterattack line en dat is een potentieel toppatroon. Morgen moet blijken of dit inderdaad een top wordt, want de candle dient nog bevestigd te worden.

  • Morgen is het hoogste punt van vandaag 296,2 niet alleen in verband met een mogelijke top, maar nog om nog twee redenen van belang. De eerste is dat hij samenvalt met het 50% niveau en de tweede dat lijn g' morgen rond dit zelfde koersniveau ligt. Zouden we morgen door 296,2 breken dan doorbreken we zowel dat 50% niveau als de dalende trendlijn, hetgeen uiteraard een als positief te kenschetsen ontwikkeling zou zijn. Mogelijke doelen zouden allereerst zijn het 61,8% niveau rond 298,5 en de stippellijn rond 299,9.

AEX daggrafiek BB 280512

  • De stijging van vanmorgen betekende tijdelijk een stijging boven lijn y', de AEX leek naar boven uit te gaan breken uit de driehoek y-y'. Uiteindelijk is er echter een candle komen te staan waarvan het lichaam binnen de driehoek valt, waardoor het patroon feitelijk geldig is gebleven. Ik volg morgen of we na deze valse uitbraak naar boven vervolgens naar beneden uitbreken, iets dat na zo'n valse beweging gebruikelijk is.

  • De stand van zaken voor wat de Bollinger Bands betreft is ongewijzigd gebleven, want de trend is nog steeds naar beneden gericht. De middellijn telt bij een eventuele stijging als mogelijke weerstandslijn, de onderste lijn als potentiŽle steunlijn.

AEX uurgrafiek 280512

  • Ik stelde bij de vorige grafiek vast dat de valse uitbraak uitbraak door lijn y' een uitbraak naar beneden op zou kunnen leveren en dat wil zeggen dat ik morgen goed volg hoe het verloop ten opzichte van lijn y eruit gaat zien. Er zijn echter nog twee potentiŽle steunniveaus boven lijn y, dat zijn de grenzen 292 en 290,5. Een eventuele neerwaartse doorbraak door lijn y zou pas aan de orde zijn na een daling onder deze beide grenzen. Wordt lijn y doorbroken dan gaan we naar 288,2, 287,2 of lager.

  • Als weerstandsniveaus gelden morgen de waardes 294,7 waar vanmorgen steun lag en 296,2 waar weerstand lag, alsook de stippellijn rond 296,8.

AEX kwartiergrafiek 280512

  • De kwartiergrafiek levert nog als enige extra informatie dat kopers in de slotveiling voorkwamen dat we onder het slot van afgelopen vrijdag eindigde, wat echter maar een cosmetische betekenis had. Het zegt verder niets.

Resumerend: 

Een stijgingspoging bij dunne handel heeft uiteindelijk een potentieel toppatroon opgeleverd in de daggrafiek. Het hoogste punt 296,2 daarvan is relevant omdat het samenvalt met het 50% niveau en de dalende lijn g' in die daggrafiek. Zou het patroon niet bevestigd en doorbroken worden dan nemen we ook dat 50% niveau en lijn g' uit, wat in een stijging naar 296,8, 298,5, 299,9 of eventueel hoger kan resulteren. Willen we naar boven door 296,2 kunnen breken dan moet overigens eerst de grens 294,7 uitgenomen worden. Volgt op de valse uitbraak uit de driehoek y-y' echter een daling dan wordt het letten op de grenzen 292 en 290,5 en op lijn y. Zakken we door die laatste lijn dan gaat de AEX-index naar 288,2, 287,2 of lager. Een vervolg naar beneden is na een valse uitbraak naar boven de ontwikkeling die normaal gesproken volgt.

En dan nog dit...

Het koersverloop van vandaag heeft in de daggrafiek van de DAX niet veel veranderd, dit ondanks de opening die ook daar een eind boven het slot van afgelopen vrijdag lag. Het beeld is nog steeds negatief.

  • De DAX koerst nog steeds onder lijn a, waardoor het hoofd en schouders patroon waarvan die lijn de neklijn is nog steeds geldig is. Behalve lijn a is ook de stippellijn rond 6430 een belangrijke weerstandslijn, dit gezien het feit dat er hier nu twee maal weerstand heeft gelegen. Ik veronderstel op grond hiervan dat de DAX verder zal dalen in de richting van het koersdoel van het hoofd en schouders patroon dat zich op ongeveer 5910 bevindt. Hier houd ik aan vast onder de voorwaarde dat de DAX niet terugkeert boven 6430 en lijn a. Zou dat namelijk wel gebeuren dan wordt een heroverweging noodzakelijk. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 28 mei 2012, 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

28 mei 09.15u: Direct forse stijging beursindex

28 mei 10.00u: Winst eerste candle vastgehouden

28 mei 11.00u: Iets lager, maar blik nog naar boven

28 mei 12.00u: AEX naar boven uit dalende wig

28 mei 13.00u: Dubbele top in verloop graadmeter

28 mei 14.00u: Stijgende wig af in kwartiergrafiek

28 mei 15.00u: Dubbele bodem gezet rond 294,7

SNS Reaal: Nieuwe vlag bevestigt de dalende trend

28 mei 16.00u: AEX-index afgelopen uur gedaald

28 mei 17.00u: Poging om AEX in de plus te houden

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven