ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 070612

 • De AEX is vandaag naar boven uit het dalend trendkanaal g-g' gebroken, waarmee op het eerste gezicht gezegd kan worden dat de neerwaartse trend is gekeerd. Zover wil ik echter nog niet gaan. Er wordt in de technische analyse mijns inziens te zwaar getild aan doorbraken door trendlijnen. Belangrijker is het proces van lagere toppen dat sinds de top in maart van dit jaar in de grafiek staat. De laatste toppen liggen rond 296,8 en ik wil dan ook pas over het keren van de trend spreken op het moment dat die toppen doorbroken zijn.

 • De candle van vandaag oogt bovendien niet sterk. Uit het kleine lichaam dat iets onder het midden van de candle ligt blijkt dat opening en slot vlak bij elkaar lagen. De index is flink hoger geweest dan het slot, maar de markt kwam terug op die ontwikkeling. Dit houdt in dat er ondanks de uitbraak uit het kanaal toch twijfels zijn in de markt. Ik wil morgen eerst zien hoe het uitpakt alvorens ik een definitieve conclusie trek uit de nu gemaakte stap. Voor hetzelfde geld volgt er gezien deze twijfel toch nog een daling.

 • Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat de doorbraak door lijn g' de eerste stap van een proces van bodemvorming kan zijn, een proces dat zijn beslag zou krijgen bij een stijging boven 296,8. Dat wil ik dan echter wel eerst zien. Het eerstvolgende doel zou dan overigens de stippellijn rond 299,9 worden.

AEX daggrafiek BB 070612

 • Het lichaam van de candle ligt in de daggrafiek een fractie boven de middellijn van de Bollinger Bands. Deze lijn is formeel gebroken, maar ik vind het verschil tussen slot en lijn wel erg klein. Het valt niet uit te sluiten dat de beursindex morgen toch weer terugkeert onder de lijn, ook hier wil ik dus wachten met het trekken van een positieve conclusie tot de lijn overtuigend doorbroken wordt. Dit is me niet sterk genoeg.

AEX uurgrafiek 070612

 • De AEX-index is in de uurgrafiek geŽindigd bij een potentiŽle steunlijn, namelijk de doorbroken stippellijn rond 292,6. Een lezer meldde me onder die lijn een omgekeerd hoofd en schouders patroon te zien, maar het vergt me teveel fantasie om in het verloop van 30 mei jongstleden en vanmorgen echte schouders te zien. Dat gaat me dus te ver. De stippellijn rond 292,6 kan uiteraard wel als steunlijn gaan fungeren. Het is dus goed denkbaar dat we morgen een vervolg naar boven krijgen.

 • Nemen we bij zo'n vervolg de top 295,4 van hedenmiddag uit dan volgt een terugkeer naar de stippellijn rond 296,2 of de top rond 296,8. Die laatste top is de top die we uit zouden moeten nemen om in de daggrafiek een eind te maken aan het patroon van lagere toppen.

 • Voor de korte termijn let ik morgenochtend in het geval er een daling komt op de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond 291,1. Hier is vanmorgen immers de meest recente bodem ontstaan in het korte termijn proces van hogere bodems dat op 4 juni jongstleden startte. Een eventuele daling onder dit niveau zou ik dan ook als een negatieve ontwikkeling beschouwen. 

AEX kwartiergrafiek 070612

 • In de kwartiergrafiek werd vanmiddag een klein hoofd en schouders patroon afgerond met als doel 291,8. Het blijft geldig zolang de AEX-graadmeter niet terugkeert boven de neklijn rond 293,6.
 • Tegenover dit patroon staat het kanaal n-n', dat zich bij een eventuele uitbraak naar boven als een voortzettingspatroon zou manifesteren. Uit dit patroon blijkt dat men in de markt toch nog stiekem een stijging nastreeft.
 • Het vervolg is nu afhankelijk van de richting waarin we het kanaal n-n' verlaten. Is dat naar beneden dan is de kans aanwezig dat we onder 291,1 geraken en zo het korte termijn proces van hogere bodems afbreken. Lijn i is in dat geval in ieder geval nog een trendlijn die ons vervolgens toch weer naar boven zou kunnen leiden. Breken we naar boven uit het kanaal en keren we terug boven 293,6 dan wordt het hoofd en schouders patroon ongeldig en kunnen we ons opmaken voor een poging om de weerstand rond 295,4, 296,2 en 296,8 te breken.

Resumerend: 

Het Damrak heeft in de daggrafiek een uitbraak uit het dalend kanaal g-g' gerealiseerd. Ik wil daar echter nog geen conclusie uit trekken, omdat uit de candle van vandaag twijfel spreekt en het patroon van lagere toppen in de daggrafiek intact is zolang we onder 296,8 blijven. Van de echte start van een herstelbeweging kan pas sprake zijn boven 296,8. In de kwartiergrafiek staan zowel een hoofd en schouders patroon dat op een daling wijst, als een dalend kanaal dat aangeeft dat de markt ondanks de daling van vanmiddag toch nog aan een vervolg naar boven denkt. Of dat er komt hangt af van de richting waarin we het kanaal n-n' verlaten. Is dat aan de bovenzijde en doorbreken we 293,6 dan volgt een poging om af te rekenen met de weerstand rond 295,4, 296,2 en 296,8. Worden die grenzen uitgenomen dan gaan we naar 299,9. Breken we daarentegen naar beneden uit het kanaal en belanden we onder 291,1 dan geeft dat een verslechtering van het beeld. Lijn i kan ons dan overigens nog wel opnieuw naar boven sturen, het einde van de opwaartse mogelijkheden zou het dus nog niet betekenen.

En dan nog dit...

De goudprijs is na een uitbraak uit een lange termijn trendkanaal teruggekeerd naar de onderkant daarvan. Daar lag weerstand, zoals de onderstaande grafiek ons leert. De kans op een vervolg naar beneden is dus groot.

 • Het kanaal waar het goud vorige maand naar beneden uit brak is het kanaal p-p'. Er zijn in mei drie bodems ontstaan, net boven die uit december 2011. De koers is vanaf die bodems uiteindelijk teruggekeerd naar lijn p. De onderkant van het kanaal p-p' werd getest, niet ongebruikelijk na een uitbraak uit een kanaal. Lijn p bleek weerstand te vormen en er is nu een duidelijke top ontstaan, hetgeen een vervolg naar beneden waarschijnlijk maakt. Belangrijk in dit verband is nog het 61,8% niveau van de laatste stijging dat rond $1570 ligt. Dit is met het 50% niveau erboven nog een potentieel steunniveau, er kan dus nog een hogere bodem in de grafiek en een hernieuwde stijgingspoging komen te staan. Komt de goudprijs echter onder $1570 dan volgt een terugkeer naar de bodems van de afgelopen maand en die uit december 2011, bodems waar het goud vervolgens naar ik aanneem doorheen zal zakken om de daling te vervolgen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 7 jun 2012, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

7 jun 09.15u: Beursindex naar boven uit kanaal

7 jun 10.00u: AEX-index nog niet verder gestegen

7 jun 11.00u: Een dalend lijntje langs de candles

Leren van Cesar Millan (column beursplaza)

7 jun 12.00u: Nieuwe poging tot vervolgen stijging

7 jun 13.15u: Stijging door Chinese renteverlaging

7 jun 14.30u: Update wat later door een storing

7 jun 15.00u: Steun rond 23,6% Fibonacci niveau

7 jun 16.00u: PotentiŽle top in de kwartiergrafiek

7 jun 17.00u: Klein hoofd en schouders patroon

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven