ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 050112

  • Gisteren besprak ik de vorming van een -toen nog- potentieel toppatroon, een evening star. Dat patroon is vandaag bevestigd, want de AEX is gedaald (0,8%). Het ontstaan van een top ontslaat je echter nooit van een zoektocht naar potentiŽle steunniveaus. Een volgend steunniveau kan ver weg liggen, maar ook dichtbij. De index bereikte vandaag de rode stippellijn, het 200daags exponentieel gemiddelde EMA200. Ik vroeg me vanmiddag in mijn update van 17.00u of ik wellicht iets over het hoofd zag als punt waar we steun zouden kunnen vinden, dat was deze lijn. Dit gemiddelde vormde op 8 juli 2011 (valt net buiten de grafiek) en op 28 oktober en eind december 2011 weerstand en zou dientengevolge nu een steunlijn kunnen worden. Dit wordt het als we morgen zouden stijgen, iets waar ik uiteraard op let.

  • Zouden we verder dalen dan zijn de top van begin december 309,1 en de stippellijn rond 307,5 punten waar eventueel steun zou kunnen liggen, belangrijk in verband met het grote omgekeerd hoofd en schouders patroon dat eind vorige maand werd afgerond. Iets daaronder is er dan nog het laagste punt van 29 december jongsteden, 305,4, ook dat is een mogelijk steunniveau. Hiermee hebben we naar beneden de belangrijke grenzen in kaart gebracht. 

  • Naar boven telt uiteraard het niveau 318,2 waar nu een top staat, zouden we dat alsnog uitnemen dan stijgen we met onze index verder naar 323,1 of 326,9.

AEX daggrafiek BB 050112

  • De kracht van de opwaartse trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is iets afgenomen, want de bovenste lijn stijgt wat minder sterk dan tot dusverre het geval was. De trend is echter nog wel intact, want we zijn nog een flink eind boven de middellijn. Die middellijn is in potentie een steunlijn en kan bij een daling de opgaande beweging redden, zoals dat in december het geval was. Voorlopig ziet het er in deze grafiek dus nog best uit.

AEX uurgrafiek 050112

  • Het laagste punt van vandaag lag niet alleen rond het 200daags exponentieel gemiddelde in de daggrafiek, maar ook ter hoogte van toppen van 27 en 28 december jongstleden. Oude weerstand kan nieuwe steun worden, zo luidt een van de oudste wetten in de technische analyse. Dit houdt in dat we vanaf het punt waar we geŽindigd zijn eventueel een nieuwe beweging omhoog zouden kunnen krijgen.

  • Komen we onder het laagste punt 310,9 dat vanmiddag werd bereikt dan gaan we naar het 61,8% niveau rond 310,3, een punt dat op grond van de daling onder het 50% niveau een geŽigend doel is. Zouden we onder 310,3 belanden dan schakel ik over naar de grenzen 309,1, 307,5 en 305,4, die ik dan ook zal intekenen in deze uurgrafiek.

AEX kwartiergrafiek 050112

  • Gisteren tekende ik lijn j, vandaag is daar lijn l bijgekomen. De lijnen zorgen doordat zij naar elkaar toelopen samen voor een wig, waaruit blijkt dat er eventueel een bodem kan ontstaan. Dit gaat over mochten we naar beneden door lijn l zakken, in dat geval gaan we naar 310,5 of eventueel lager.
  • Interessant is dat dat de stippellijn rond 313,8 en lijn l samen een wijder wordende driehoek vormen die in deze constellatie gezien moet worden als een potentieel omkeerpatroon. Dit zou afgemaakt worden zouden we naar boven door 313,8 breken. Goed om in de gaten te houden lijkt me.
  • Onder 313,8 hebben we evenwel lijn j en dat is zoals we vanochtend bij de eerste candle zagen een potentiŽle weerstandslijn. Die lijn kan ons zolang hij niet doorbroken is verder naar beneden voeren.

Resumerend: 

Een lagere AEX betekende in de daggrafiek vandaag de bevestiging van het toppatroon van gisteren. We hebben echter in het 200daags exponentieel gemiddelde wel een potentiŽle steunlijn, waardoor ondanks de bevestigde top niet met zekerheid gezegd kan worden dat we verder dalen. Het laagste punt van vandaag lag rond 310,9. Zakken we door dat niveau en door lijn l in de kwartiergrafiek dan gaan we naar 310,3 of eventueel naar een of meer van de daaronder gesitueerde mogelijke steunniveaus 309,1, 307,5 of 305,4. Daar de lijnen l en j in de kwartiergrafiek een wigvorm geven is de kans op een stijging echter zonder meer aanwezig. Die komt er zodra we naar boven door lijn j breken. Zolang dat niet is gebeurd kan de lijn ons echter nog verder omlaag voeren. Breken we door lijn jl dan verschuift de aandacht naar 313,8, dit omdat een opwaartse doorbraak door dat niveau de afronding van een wijder wordende driehoek als omkeerpatroon zou betekenen.

En dan nog dit...

De S&P500 brak op de eerste Amerikaanse beursdag van dit jaar door een niveau waar meerdere toppen waren ontstaan. Vandaag wil ik u laten zien dat die grens tot dusverre steun vormt.

  • Het niveau waar ik op doel is de stippellijn rond 1267, een lijn die door een drietal toppen loopt. Ik aarzel om het patroon eronder als een omgekeerd hoofd en schouders patroon te zien, dit omdat de linkerschouder zo klein is. Dit neemt niet weg dat de doorbraak een belangrijke stap was. Die doorbroken grens roept tot nog toe de kooplust op van de Amerikaanse belegger en kan daardoor voor een vervolg naar boven zorgen. Een slot onder 1267 daarentegen zou van de doorbraak een valse beweging maken en dat zou zwak zijn. Het zou een mogelijk einde van de stijging signaleren. U begrijpt dat ik goed in de gaten houd hoe de ontwikkeling ten opzichte van 1267 eruit komt te zien. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 5 jan 2012, 19.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

5 jan 09.15u: Dalende lijn bij hogere start intact

5 jan 10.00u: AEX is in een vlot tempo gedaald

5 jan 11.00u: Korte herstelpoging is niet geslaagd

De updates van 12.00u en 13.00u zijn vervallen

5 jan 14.00u: Stijgende wig en 61,8% correctie

5 jan 15.00u: Stijging gevolgd op een sterk cijfer

5 jan 16.00u: Potentieel bodempatroon rond 50%

5 jan 17.00u: Herstel gestopt bij Fibonacci niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven