ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 161211

 • Deze week heeft ons een rode candle opgeleverd in de weekgrafiek. Deze candle zorgde voor de vorming van een uit drie candles bestaand potentieel toppatroon dat bekend staat onder de naam evening star. Volgende week vrijdag ga ik kijken of dit patroon bevestigd wordt als top.

 • De daling van deze week houdt in dat de dalende trend zoals die wordt weergegeven door lijn m gehandhaafd is gebleven. Ik ga de komende weken kijken of de markt kans ziet een hogere bodem boven die van november tot stand te brengen. Verder let ik op de ontwikkeling ten opzichte van lijn s. Zou die potentiŽle steunlijn naar beneden doorbroken worden dan zou dat een slechte ontwikkeling zijn en wijzen op een neerwaarts vervolg.

 • Vanzelfsprekend kijk ik ook of we niet toch naar boven door lijn m breken, ook al is de ontwikkeling op dit moment negatief. Het beeld zou verbeteren mocht lijn m alsnog uitgenomen worden. Omdat het volume de komende weken laag zal zijn mag ik deze optie niet uitsluiten. De index stijgt bij dunne handel namelijk over het algemeen.

AEX daggrafiek 161211

 • De index tipte in de daggrafiek vandaag de bovenkant van de vlag aan. Deze bovenkant bleef intact als weerstandslijn, waardoor het patroon wederom niet werd afgerond. Het wordt langzamerhand wel erg lang voor een vlag. Zouden we komende week echter naar boven uit de formatie breken dan betekent dat desalniettemin de afronding van het patroon en een vervolg naar boven. Dat is het moment waarop ik extra aandacht zou gaan schenken aan het verloop ten opzichte van lijn m. De bovenkant van de vlag ligt maandag rond 295,4.

 • Blijft de AEX maandag in het dalend kanaal, zoals het patroon inmiddels ook gezien kan worden, dan is het 50% niveau rond 288,9 het eerste koersdoel. Het 61,8% niveau rond 284,2 is een alternatief, maar zou dat pas worden na een daling onder 288,9.

AEX daggrafiek BB 161211

 • De Bollinger Bands in de daggrafiek maken ons duidelijk dat de beursindex volgende week verder kan stijgen. De index staat immers nog steeds boven de middellijn.

AEX uurgrafiek 161211

 • Uit het koersverloop is duidelijk dat het dalend kanaal in de daggrafiek leidend is. Ik heb in de uurgrafiek de lijnen r en u daarom verschoven, zodat zij beter aansluiten bij de situatie in de daggrafiek. Die grafiek heeft het langste tijdvenster en is dus het belangrijkst. Bij lijn u lukte het me niet om de lijn netjes te tekenen, twee bodems steken eronderuit en de derde bleef erboven. Dit heeft te maken met het tijdstip op de dag waarop de bodems tot stand kwam, een gegeven dat in de daggrafiek niet relevant is. Zouden de bodems halverwege de dag op hetzelfde niveau gemaakt zijn in plaats van in het eerste respectievelijk het eerste en het laatste uur dan had de lijn gepast. Dit is het eeuwige dilemma, als je lijnen tekent in grafieken met diverse timeframes laten de lijnen in de korte termijn grafieken zich niet altijd even mooi tekenen. Wat ik bij wijze van compromis en op een wat onconventionele manier heb gedaan is dat ik de lijn door de punten heb getekend die we zouden hebben gehad als de bodems van 6, 9 en 14 december halverwege de dag waren opgetreden. Zo heb ik toch wat houvast, geef ik de daggrafiek prioriteit en heb ik een lijn die ik in deze grafiek als doel kan gebruiken. Dit zal me overigens vast commentaar opleveren, want ik plas hiermee nogal buiten het potje .

 • Volgt er maandag een doorbraak naar boven door lijn r en de toppen rond 295,9 dan heb ik deze exercitie voor niets gedaan. De AEX breekt dan immers door naar boven, waarop mijn aandacht moet verschuiven naar de potentiŽle weerstandsniveaus. Dat zouden zijn de stippellijn rond 296,9, het 38,2% niveau rond 298,6, het 50% niveau rond 300,6, de stippellijn rond 301,5 en het 61,8% niveau rond 302,6.

AEX kwartiergrafiek 161211

 • In de kwartiergrafiek vraagt een nogal rommelig ogend patroon onze aandacht, namelijk het hoofd en schouders patroon met twee rechterschouders dat vandaag is ontstaan. De neklijn ligt rond 294,6 en de formatie blijft geldig zolang we niet terugkeren boven deze grens. Het patroon heeft een koersdoel van 292,3, wat inhoudt dat we als eerste doel voorlopig de stippellijn rond 292,1 daar net onder kunnen nemen. We moeten uiteraard wel verifiŽren dat de index door de stippellijn rond 293,5 zakt.
 • Keren we terug boven 294,6 dan wordt het patroon ongeldig, net als het doel  dat daarbij hoort. Ik kijk dan goed wat de AEX doet ten opzichte van lijn r. Wordt die lijn niet doorbroken dan dalen we later alsnog verder, wordt de lijn wel doorbroken dan wordt het niveau 296,5 cruciaal. Het potentiŽle omgekeerd hoofd en schouders patroon uit mijn slotanalyse van gisteren zou zich bij een doorbraak door dat niveau alsnog manifesteren, zij het met twee rechterschouders.

Resumerend: 

Een potentieel toppatroon en een intact gebleven dalende weerstandslijn m, dat is wat deze week ons heeft opgeleverd. Een voortzetting naar beneden ligt op grond hiervan het meest voor de hand en dat wordt bevestigd door het hoofd en schouders patroon in de kwartiergrafiek. Het eerste doel is 292,1, waarbij we wel moeten controleren dat we door de middellijn in de Bollinger Bands grafiek en de stippellijn rond 293,5 zakken. Andere mogelijke doelen zou de neerwaartse beweging intact blijven zijn 288,9 of 284,2 in de daggrafiek en de wat onconventioneel getekende lijn u in de uurgrafiek. Keren we maandag terug boven 294,4 dan kan dit veranderen, maar dat hangt dan van het verloop ten opzichte van lijn r af. Blijven we onder die lijn dan dalen we verder. Breken we daarentegen naar boven door de lijn en het weerstandsniveau 296,5 dan krijgen we alsnog het omgekeerd hoofd en schouders patroon waarover ik gisteren schreef, een patroon waaraan ik het koersdoel 300,5 koppelde. Weerstand kan er liggen rond 296,9, 298,6 en boven dat doel rond 301,5 en 302,6, grenzen uit de uurgrafiek. Maakt u zich overigens geen zorgen over al deze grenzen, zouden we stijgen dan komt u ze tegen in mijn updates. Op dit moment is een daling echter het meest aannemelijk, zoals uit het voorgaande bleek.

En dan nog dit...

Vanavond voor onze Belgische lezers een blik op de BEL20 index, de moeite van het bekijken waard.

 • De BEL20 bereikte eergisteren het 61,8% niveau van de voorgaande stijging en vond daar gisteren steun. De index is ook vandaag gestegen, maar dat wil gezien het daarbij gevormde patroon nog niet zeggen dat de bodem op het 61,8% niveau veiliggesteld is. De laatste twee candles vormen samen namelijk een vlag. Breekt de index maandag naar beneden uit dit patroon dan volgt een terugkeer naar de bodem van vorige maand 1895. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 16 dec 2011, 19.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

16 dec 09.15u: AEX nog tussen belangrijke grenzen

16 dec 10.00u: Beursgraadmeter gaat op en neer

16 dec 11.00u: AEX is blijven hangen rond 295

16 dec 12.00u: Index even boven 296,5 geweest

16 dec 13.00u: AEX weer in de buurt van 295

16 dec 14.00u: Poging om dalende lijn te doorbreken

16 dec 15.00u: Doorbraak door lijn is niet gelukt

Heineken: Letten op grenzen Ä38,60 en Ä31,80

16 dec 16.00u: Geen hoofd en schouders patroon

16 dec 17.00u: Dag lijkt met een daling te eindigen

 

Agenda van maandag 12 dec t/m vrijdag 16 dec 2011

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven