ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 101210

  • De AEX-index is deze week (waarin ik de laatste twee dagen afwezig was vanwege een griepje) niet alleen opnieuw gestegen, maar tevens door de top gebroken die in november was ontstaan. Dit is een belangrijke ontwikkeling, want is een voortzetting in de richting van de stippellijn rond 358,2 die door de top van dit jaar loopt.

AEX daggrafiek 101210

  • Hoewel we dus in de richting van de stippellijn rond 358,2 bewegen wil ik niet zover gaan al te zeggen dat we naar dat punt toe zullen gaan. Ik heb hiervoor een aantal redenen, laat ik die ťťn voor ťťn doornemen.

  • De belangrijkste reden is dat de stijging van de afgelopen tijd me erg kunstmatig over komt, iets waarover ik deze week met name in mijn updates al eerder schreef. Het is me te mooi. Illustratief is de ontwikkeling van afgelopen donderdag. De AEX was op woensdag onder de novembertop 348,8 gesloten, maar opende daar de volgende dag direct boven. Dit was voorbeurs uitstekend voorbereid. Het is kenmerkend voor de manier waarop de stijging van de laatste acht beursdagen tot stand gekomen is, de beweging wordt gedragen door kopers die goed weten wanneer te handelen. Van spontane kooplust is geen sprake, het is geplande kooplust en dat is op termijn geen goed draagvlak.

  • Mijn tweede motief om te twijfelen aan een voortzetting naar 358,2 zijn de twee kleine candles die na de doorbraak zijn ontstaan. Hieruit spreekt geen overtuiging. Bij een goede doorbraak waar de markt breed in gelooft verwacht je een enthousiastere begroeting van de stap boven een voorgaande top.

  • Een derde argument om behoedzaam te zijn is gelegen in het feit dat er acht groene candles op rij zijn ontstaan. Het is wat te veel gevraagd om daar nog meer groene candles achter te verwachten.

  • Dan is er tot slot nog een reden die niet uit de koersontwikkeling naar voor komt, maar wel relevant is. De stijging van de laatste tijd wordt slechts door een paar grote fondsen gedragen, namelijk door Arcelor Mittal, ING en Unilever. Dit is niet het draagvlak voor een voortzetting van de rally, daarvoor zullen er nog meer aandelen aan moeten haken.

AEX daggrafiek BB 101210

  • Bestuderen we de daggrafiek met Bollinger Bands echter dan moet ik mijn reserves aan de kant schuiven. De bovenste lijn en de middellijn krullen naar boven en dat kan de start van een nieuwe trendmatige beweging naar boven inhouden. De AEX moet om deze trend daadwerkelijk te laten ontstaan nog wel verder stijgen naar de bovenste lijn en vervolgens met die lijn optrekken naar boven. Er zijn dus nog wel wat stappen te nemen.

AEX uurgrafiek 101210

  • In de uurgrafiek is de afgelopen dagen het stijgend kanaal k-k' gevormd. Ik wil uw aandacht vragen voor de drie stijgende lijnen die sinds 30 november jongstleden zijn gevormd, namelijk de lijn van 30 november tot 8 december, die van 6 december tot afgelopen vrijdag en tenslotte lijn k. De hellingshoek van de achtereenvolgende steunlijnen wordt steeds kleiner, wat me aanleiding geeft om ondanks de doorbraak van afgelopen donderdag van een omslag uit te gaan. De beweging naar boven dempt namelijk langzaam uit. Ik laat het los mochten we naar boven door lijn k' breken, want dan neemt de kracht weer toe. Zolang dat echter niet gebeurt houd ik rekening met een daling onder lijn k, want dat is de aannemelijke volgende stap zijn in dit proces.

AEX kwartiergrafiek 101210

  • Maandag aanstaande kijk ik naar het koersverloop ten opzichte van de top van vrijdag 350,9 en lijn k. Breken we met de index naar boven door 350,9 dan gaan we met de graadmeter naar lijn k', waar vervolgens weerstand kan liggen. Zakken we daarentegen door lijn k dan gaat het proces van afvlakking van de stijging waar ik bij de uurgrafiek over schreef door en ga ik in mijn updates op zoek naar mogelijke steunniveaus. Het spreekt voor zich dat de afgelopen donderdag uitgenomen stippellijn rond 348,8 dan een potentieel steunniveau wordt, andere grenzen bepaal ik pas zodra er zich daadwerkelijk een daling voordoet. Een trend blijft tenslotte de trend zolang het tegendeel niet bewezen is. Zolang we dus boven lijn k koersen doen we er goed aan ondanks de bedenkingen die ik uitsprak van een vervolg naar boven uit te gaan. We moeten tenslotte eerst hard bewijs hebben dat we inderdaad verder afvlakken.

Resumerend: 

De AEX brak deze week door de top van vorige maand 348,8 en lijkt dus de beweging naar 358,2 voort te zetten. Dat is als we daadwerkelijk verder stijgen het doel van de stijging. Ik somde in deze analyse een aantal punten die mij reden geven om te twijfelen aan een voortzetting naar boven. Het gaat om het kunstmatige karakter van de beweging van de laatste tijd, de lengte daarvan, de kleine twee laatste candles in de daggrafiek, het gering aantal fondsen dat de beweging draagt en de afvlakking van de stijging in de uurgrafiek. Bewijs heb ik echter nog niet. Zolang we boven lijn k koersen stijgen we namelijk verder. Brengt dat ons boven 350,9 dan gaan we naar de bovenzijde van het kanaal k-k'. Belanden we echter onder lijn k dan zet de gememoreerde afvlakking zich voort. De stijging kan dan overgaan in een zijwaartse, maar ook in een neerwaartse beweging. Het belangrijkste eerste potentiŽle steunniveau is dan de donderdag doorbroken grens 348,8, andere mogelijke steunniveaus bepaal ik pas als we daadwerkelijk onder lijn k komen.

En dan nog dit...

In de Nikkei ontwikkelde zich enige tijd geleden een omgekeerd hoofd en schouders patroon, op grond waarvan ik op 18 november jongstleden de grens 10410 als koersdoel nam. Er staat nu echter een patroon in de daggrafiek dat betekent dat dit doel mogelijkerwijs niet bereikt gaat worden.

  • De candle van afgelopen vrijdag is een zogenaamde engulfing bearish line. De candle suggereert de vorming van een top, waardoor het doel mogelijkerwijs net niet gehaald gaat worden. Doet er zich inderdaad een daling voor dan zijn het 23,6% niveau rond 10080, het 38,2% niveau rond 9900 en het 50% niveau rond 9755 mogelijke koersdoelen. Verder is er uiteraard de neklijn van het omgekeerd hoofd en schouders patroon rond 9717 van belang, die lijn is eigenlijk het belangrijkste potentiŽle steunniveau. Zolang de Nikkei de komende tijd maar een bodem maakt op of boven 9717 kan de index op een zeker moment de stijging weer oppakken. Vooralsnog gaan we echter naar het zich laat aanzien eerst een daling zien en wordt het zaak te volgen waar de volgende bodem voor de Japanse beursgraadmeter komt te liggen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst zaterdag 11 dec 2010, 17.16u.

 

Er zijn op donderdag 9 en vrijdag 10 december geen updates verschenen, noch heb ik op donderdag 9 december een slotanalyse geplaatst.

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven