ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 120410

  • De beurs opende vandaag hoger naar aanleiding van het nieuws dat de eurozone bereid is Griekenland 30 miljard euro te lenen. De winst verdween echter snel en aan het eind van de dag bleef een verlies van 0,15% over. De candle die door dit alles gevormd is betreft een bearish counterattack line en dat is een potentieel toppatroon. Het behoeft bevestiging met een rode candle, morgen dienen we dus te gaan volgen of deze bevestiging er komt.

  • Ik acht zo'n daling overigens denkbaar, wat komt doordat we nog een gap te sluiten hebben. Dat gap is het koershiaat tussen de candles van jongstleden donderdag en vrijdag waarvan de onderzijde rond 352,6 het punt is waar we naar toe zouden moeten gaan om het daadwerkelijk te sluiten. Dit is zeker na de potentiŽle top van vandaag een reŽel scenario.

  • Daar we ons in een scherpe stijging bevinden wil ik echter voor alle zekerheid ook noemen waar het eerstvolgende weerstandsniveau te vinden zou zijn in het geval we boven de top van vandaag 358,2 komen. Dat niveau is 359,8, het punt waar de lichtgrijze lijn door de toppen van 8 maart en 6 april jongstleden morgen loopt.

AEX daggrafiek BB 120410

  • Uit de daggrafiek met Bollinger Bands vloeit nog steeds voort dat we een ijzersterke trend beleven. De AEX blijft voortdurend bij de bovenste lijn van deze indicator in de buurt en dat geeft aan dat er veel kracht in de markt zit. We zouden in dit opzicht dus best verder kunnen stijgen, al vormt dit stuk gereedschap hier geen garantie voor.

AEX uurgrafiek 120410

  • Belangrijk in de uurgrafiek is morgen de stippellijn rond 354,5. We zijn meerdere keren opgeveerd van deze lijn en dat maakt deze cruciaal. Een daling onder dit niveau zou namelijk de completering van een toppatroon betekenen, een zogenaamd hoofd en schouders patroon. De stippellijn rond 354,5 zou dan de neklijn worden hiervan. Het patroon zou een koersdoel geven van 350,8 punten.

  • Er zou als de beweging onder 354,5 zich werkelijk voordoet overigens steun kunnen liggen rond de onderkant van het gap van afgelopen vrijdag, dus rond 352,6. Daarnaast kan er bij de toppen van donderdag 8 april rond 351,1 eventueel nog een bodem gemaakt worden. Dit betekent dat ik bij een eventuele daling onder 354,5 uit ga van een beweging naar 351,1, waarbij ik onderweg rond 352,6 controleer of er daar eventueel een bodem verschijnt waardoor ik af moet zien van een daling naar 351,1.

AEX kwartiergrafiek 120410

  • Weerstand ligt er voor de korte termijn rond 355,7, 356,1 en 356,5. Begeeft de AEX zich boven deze grenzen dan gaat het om een voortzetting van de stijgende trend, met de kanttekening dat er dan geen lagere top onder 358,2 mag ontstaan. De vorming van een lagere top zou namelijk toch nog onraad kunnen betekenen.

Resumerend: 

Uit de eerste beursdag van deze week is een potentieel toppatroon voortgekomen. Volgt er morgen een daling waarmee dit patroon wordt bevestigd dan is de top een gegeven. Die daling kan er zeker komen, theoretisch hebben we namelijk het gap van vorige week vrijdag nog te sluiten. Dit vraagt om een daling naar 352,6 of lager. Cruciaal in dit kader is de stippellijn rond 354,5 in de uurgrafiek. Zakken we daar doorheen dan neem ik de waarde 351,1 als koersdoel, waarbij ik opmerk dat ik rond 352,6 ga kijken of er zich eventueel bodemvorming voordoet waardoor ik af moet zien van mijn verwachting. Ik baseer me bij het koersdoel op het hoofd en schouders patroon dat in de uurgrafiek zou worden afgerond. Zolang we ons boven 354,5 bevinden is deze daling niet zeker, daarom noemde ik de weerstandsniveaus 355,7, 356,1 en 356,5. Wordt er bij een stijging geen lagere top onder 358,2 gemaakt en breekt de index door die grens dan heeft het potentiŽle toppatroon in de daggrafiek geen waarde meer en gaan we naar 359,8, een waarde die ik ontleen aan de lichtgrijze lijn in de daggrafiek.

En dan nog dit...

De landen uit de eurozone hebben gezamenlijk aangegeven Griekenland in geval van nood een bedrag van 30 miljard euro te lenen. Er zal een rentepercentage van 5% worden gehanteerd. Ik hoop dat het niet zover komt en dat Griekenland erin slaagt om geld te lenen op de geldmarkt. Zouden de eurolanden straks namelijk daadwerkelijk een lening verstrekken aan Griekenland dan nemen zij impliciet het risico op zich dat verbonden is aan een dergelijke lening. Waar nu Griekenland een hoge rente moet betalen om te kunnen lenen, een risicopremie, zouden vervolgens alle eurolanden op een vergelijkbare wijze een hogere rente moeten betalen als zij geld ophalen op de geldmarkt. Bij het lenen van geld moet immers hoe dan ook betaald worden voor het risico dat de geldverstrekker loopt, waar dat risico dan ook ligt. Het zou betekenen dat ons land een hogere rente zou moeten gaan ophoesten voor alle geld dat zij ophaalt op de geldmarkt, om te beginnen voor het bedrag van 1,8 miljard dat voor Griekenland zou moeten worden geleend. Wij hebben dat geld immers niet op de plank liggen. Het is maar de vraag of je dit moet willen. Je moet je verder met het IJsland debacle in gedachten nog maar afvragen of en zo ja wanneer we het geld terug zouden krijgen. Tenslotte is er dan nog de precedentwerking, leen je Griekenland geld dan zul je Spanje en Portugal niet kunnen weigeren mochten ook zij bij ons aankloppen. Het hek is dan van de dam. Op de valutamarkt heeft men zover niet doorgedacht, daar was de reactie zonder meer positief. De koers van de euro veerde afgelopen vrijdag al op nadat bekend werd dat er in het weekend waarschijnlijk een besluit zou vallen, vandaag volgde op het nieuws zelf nogmaals een stijging van de munt. U ziet dat hieronder in de daggrafiek van de euro tegen de dollar.

  • De vraag is als ik naar deze grafiek kijk of ik af moet zien van het koersdoel $1,25 dat ik al enige tijd hanteer. Op dit moment ben ik nog niet zover, wat te maken heeft met het gegeven dat ik eerst het resultaat van de aanval op de laatste top rond $1,36 af wil wachten. 
  • Een dagslot boven deze grens zou de afronding van een W-vormige bodem geven, mits de euro vervolgens uiteraard boven $1,36 zou blijven. De munt zou dan naar $1,382 stijgen, waar in maart een top ontstond.
  • Zolang er geen dagslot boven $1,36 te noteren valt kan er zich daarentegen een rechthoek ontwikkelen, een patroon dat bij een daling onder $1,327 in een vervolg naar beneden zou uitmonden. Zolang deze ontwikkeling zich nog voor kan doen houd ik mijn koersdoel van $1,25 voor de euro vast. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst maandag 12 apr 2010, 18.55u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

12 apr 09.15u: Markt blij met bod aan Griekenland

12 apr 10.00u: Gap van vanmorgen bijna gesloten

12 apr 11.00u: AEX in balans rond slot van vrijdag

12 apr 12.00u: Patroon wijst op verdere daling AEX

12 apr 13.00u: Markt poogt daling tegen te houden

12 apr 14.00u: Af en toe een zetje blijkt genoeg

12 apr 15.00u: Nieuwe vlag in kwartiergrafiek AEX

KPN: Uitbraak uit vlag is vorige maand mislukt

12 apr 16.00u: Weer een herstelpoging achter ons

12 apr 17.00u: Vierde stijging AEX vanaf 354,5

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven