ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Er is nog niet veel koersinformatie van NN om een analyse op te baseren, maar het is genoeg om vast te stellen waar we de komende tijd voor de beoordeling van het koersverloop op kunnen letten. Dat wil ik laten zien aan de hand van de stippen in de grafiek. 

  • Onder de relevante bodems die zijn ontstaan in deze weekgrafiek heb ik blauwe stippen geplaatst. U ziet aan de hand daarvan dat we te maken hebben met een patroon van hogere bodems. Wordt een aandeel op steeds hogere niveaus gekocht dan is dat goed. Momenteel wordt geprobeerd een bodem te maken boven het blauwe vraagteken, maar het is nog onzeker of dit lukt.

  • Boven de significante toppen ziet u groene stippen geplaatst. Er is sprake van een een patroon van hogere toppen, hetgeen in combinatie met het patroon van hogere bodems positief is. Het groene vraagteken geeft vooralsnog een mogelijke lagere top aan en dat is een punt van zorg. Zou hier inderdaad een lagere top ontstaan dan zou dat de start van een omslag kunnen zijn, een omslag die daadwerkelijk gemaakt zou worden bij een daling onder de laatste bodem rond 26,25. Wat NN nodig heeft voor behoud van de stijgende trend is een doorbraak naar boven door de top 33,60, omdat het patroon van hogere toppen dan gehandhaafd blijft.

  • We zagen in de weekgrafiek dat het verloop ten opzichte van de top rond 33,60 en de bodem rond 26,25 bepalend gaat zijn voor het antwoord op de vraag of de lange stijgende trend al dan niet behouden blijft. 

  • Een indicatie voor wat komen gaat moet komen uit de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijnen rond 31 en 28,20, het gebied waarbinnen het aandeel de afgelopen tijd op en neer is gegaan. Verlaat NN dit gebied aan de bovenkant dan is het de intentie van de markt om de koers naar 33,60 of hoger te brengen. Breekt het fonds naar beneden uit de zone dan komt de bodem rond 26,25 onder druk te staan.

Resumerend: 

In de weekgrafiek van NN zien we een mooie stijgende trend, bestaand uit een patroon van hogere toppen en hogere bodems. U zag echter ook twee vraagtekens in die grafiek, vraagtekens die te maken hebben met de plaats waar de volgende bodem en top ontstaan. Dat is nog niet uitgekristalliseerd. Voor behoud van het patroon van hogere toppen en dus behoud van de stijgende trend dienen toppen rond 31 en 33,60 doorbroken te worden. Dit zou een positieve ontwikkeling zijn. Een eventuele daling onder bodems rond 28,20 en 26,25 zou daarentegen een negatief verloop zijn. Er zou dan namelijk een einde komen aan het proces van hogere bodems, hetgeen neer zou komen op een omslag. Met deze gegevens bij de hand kunnen we gaan volgen tot welke keuze de markt komt aangaande de huidige trend. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 2 jun 2016, 13.56u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

060116: Gisteren in het nieuws met afbouw belang ING

030215: Hoofd en schouders patroon in stijgende trend

 

Nieuwsoverzicht NN

 

Naar boven