ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Op het  moment waarop ik mijn vorige analyse van Air France - KLM in augustus vorig jaar schreef stond het aandeel bij de onderkant van het kanaal m-m' dat u met lichtgrijze lijnen in de grafiek ziet. Het fonds brak vervolgens uit het kanaal, keerde even terug binnen het patroon en daalde vervolgens weer. Op zich ligt het nu voor de hand om van een daling uit te gaan.

  • De ontwikkelingen ten opzichte van het kanaal zijn echter niet meer relevant. Daarom gaf ik het de onopvallende lichtgrijze kleur en haalde het in de andere grafieken, waar we zo komen, geheel weg. Het is namelijk het koersverloop ten opzichte van de stippellijnen net onder €5,70 en €8,80 dat bepalend wordt voor wat volgt. Ik zal u dat aan de hand van de weekgrafiek laten zien.

  • Er zijn twee mogelijke scenario's die ik wil schetsen. De eerste is die van een daling onder de stippellijn in de buurt van €5,70. Die daling zou de afronding van een enorm hoofd en schouders patroon geven. Het koersdoel zou negatief zijn, daar hebben we dus niets aan. De ontwikkeling zou echter erg slecht zijn. Kijkt u nog even naar de maandgrafiek dan ziet u dat het fonds dan in ieder geval naar de bodem uit 2012 rond €3 zou gaan, met een reλle kans op een voortzetting onder die belangrijke grens.

  • Gelukkig is er ook een positief scenario. Breekt het aandeel naar boven door de stippellijn rond €8,80 dan betekent dat de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel zich laat berekenen op €11,90. De koers van het aandelenfonds zou dan terugkeren naar de toppen uit april en juni 2014.

  • De conclusie is gerechtvaardigd dat beleggers in het aandeel voor een belangrijke keuze staan. Wordt het gekocht de komende tijd of verkocht, dat maakt zoals u ziet nogal wat verschil.

  • In de daggrafiek staat een rechthoekige driehoek en dat is een potentieel omkeerpatroon. Het wordt gevormd door lijn o en de stippellijn rond €7,30. Wordt dit afgerond met een uitbraak naar beneden dan is een daling naar de stippellijn rond €5,70 waarschijnlijk en moeten we gaan kijken of dat vervolgens eventueel leidt tot de afronding van het hoofd en schouders patroon uit de weekgrafiek.

  • Een uitbraak naar boven uit de driehoek zou het onbruikbaar maken en een stijging naar de stippellijn rond €8,80 geven. Daar zou het dan een kwestie zijn van volgen of de grens eventueel doorbroken wordt en zo het besproken omgekeerd hoofd en schouders patroon wordt afgemaakt. 

  • Gebruikelijk bij deze driehoek is een uitbraak naar beneden, vooralsnog ziet het er dus niet goed uit voor dit fonds.

Resumerend: 

De markt is niet ver meer van het nemen van een belangrijke beslissing voor Air France - KLM. Ze heeft de keuze uit de vorming van een hoofd en schouders patroon en een omgekeerd hoofd en schouders patroon, formaties met een geheel tegengesteld vervolg. Een daling onder €5,70 zou de vorming van het hoofd en schouders patroon betekenen en een vervolg naar €3 en waarschijnlijk ook lager inhouden. Een stijging boven €8,80 daarentegen zou aangeven dat de markt kiest voor hogere koersen. Het aandeel zou terugkeren naar toppen uit april en juni 2014 rond €11,90. Een daling naar €3 en lager of een stijging naar €11,90, het maakt nogal wat verschil. De huidige situatie in de daggrafiek is niet sterk, want de rechthoekige driehoek in die grafiek wijst op een daling. Het wordt afgerond bij een gang onder €7,30, wat dan een daling naar de cruciale grens €5,70 oplevert. De kans op de vorming van het hoofd en schouders patroon is dan heel groot. Bewerkstelligt de markt daarentegen een uitbraak naar boven uit de driehoek (door lijn o) dan wordt dit patroon ongeldig en volgt een stijging naar het andere cruciale niveau €8,80. In dat geval is de kans op afronding van het omgekeerd hoofd en schouders patroon groot. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 6 feb 2015, 15.50u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

180814: Bij onderkant van een groot kanaal

150114: Hogere bodem plus een doorbraak

260813: Grenzen €6 en €5,30 zijn belangrijk

080413: Verloop met top en vlag negatief

291012: Koers bij oude bodem, markt optimistisch

110912: Sinds juni in een opwaartse beweging

090512: Dalende trendlijn bepaalt beeld

181111: Extreem laag koersdoel uit analyse

160611: Naar beneden uit kanaal gebroken

020611: Uitbraak uit stijgend kanaal dreigt

110211: Na cijfers door trendlijn gezakt

141210: Poging om door 23,6% niveau te breken

210710: Kans op een daling het grootst

120210: Afgerond voortzettingspatroon

261009: Voortzettingspatroon in wording

260609: Oude steun is nieuwe weerstand

150409: Toch stijging gevolgd op patroon

060309: Voortzettingspatroon in daling

 

Nieuwsoverzicht Air France - KLM

 

Naar boven