ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In de kwartiergrafiek van de AEX heeft een daling onder de stippellijn rond 717,2 gezorgd voor de completering van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel ligt iets onder de stippellijn door de bodem rond 709,4. Ik schreef al eerder bij een daling onder 717,2 te gaan letten op de koersvorming ten opzichte van de grens 709,4, u zult begrijpen dat hier geen verandering in komt. 

  • Vanzelfsprekend kijk ik of het patroon geldig blijft. Dat beoordeel ik aan de hand van het verloop ten opzichte van de neklijn, dat is de stippellijn rond 717,2. Ik neem wat marge, laten we zeggen dat het patroon geldig is zolang de AEX onder het hoogste punt van de voorlaatste candle rond 718,2 koerst. De laatste tijd doen patronen die een daling voorspellen het overigens niet goed, ik houd daarom scherp in de gaten of deze keer wel een ontwikkeling volgt die aansluit bij het patroon. -Ad Nooten-

Geplaatst donderdag 3 mrt 2022 16.15u.

            Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

    >

           Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven