ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Met een kleine versnelling naar boven werd nogmaals een doorbraak tot stand gebracht in de kwartiergrafiek van de AEX. Het karakter van de koersbewegingen, met versnellingen bij weerstandsniveaus die uitwijzen dat gericht extra orders worden geplaatst bij zulke punten, brengt me ertoe scherp te kijken naar de ontwikkelingen. Het komt me nogal gestuurd over en dat karakter is vaak een voorwaarschuwing voor topvorming. Van enige topvorming is op dit moment grafisch echter totaal geen sprake. De stemming is uitstekend en de dalingen die zich zich voordoen zijn maar beperkt van aard. De markt speculeert volop op een voortzetting naar hogere regionen. Ik mag gezien het in mijn ogen nogal kunstmatige karakter dan wel kritisch kijken naar het verloop, de markt doet dat niet. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 11 jun 2021 16.19u.

                                                                                 

            Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

     

   

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven