ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In de kwartiergrafiek is een wig ontwikkeld, waarna de beursindex daalde. We moeten deze wig overigens niet verwarren met de wig in de daggrafiek die we in de volgende grafiek zien.

  • De AEX is teruggekeerd in de wig d-d' in deze daggrafiek. We hebben dus nog geen uitbraak. Voor de verwezenlijking daarvan is een slotstand boven 723,9 nodig, waar de bovenkant van het patroon vandaag ligt. De index stijgt tijdens het schrijven van deze pagina overigens weer.  Kopers van de AEX geven de pogingen om een uitbraak naar boven uit de wig af te dwingen dus nog niet op, dit ondanks de terugkeer in het patroon. 

  • Nu de beursindex terug is in de wig ligt een daling technisch overigens meer voor de hand. Ik let vanmiddag op of de graadmeter eventueel naar beneden uit de wig breekt. Van een uitbraak aan de onderzijde is sprake bij een slot onder 719,6, een punt waar we bij het afronden van deze update echter vier indexpunten boven staan. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 10 jun 2021 14.18u.

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven