ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het steunniveau 797,2 is met de candle van het afgelopen uur doorbroken. Een aantal lezers stelde me de vraag of het patroon boven 797,2 gezien kan worden als een hoofd en schouders patroon.  De rechterschouder van deze formatie is in deze uurgrafiek niet goed te zien, daarom wil ik dit patroon (hoewel het in de kwartiergrafiek wat beter zichtbaar is) niet gebruiken. Ik wil bovendien niet voorbijgaan aan de potentiŽle steunniveaus waar we mee te maken hebben. Ik bekijk de ontwikkeling daarom van potentieel steunniveau naar potentieel steunniveau. Bij elke bereikte grens kijk ik of eventueel een vervolg naar het volgende niveau volgt. Het eerste niveau waar ik dat doe is het 38,2% Fibonacci niveau rond 793,9 dat we met de laatste candle in de grafiek hebben bereikt. Het is het eerste van de volgende rij grenzen waar steun kan zijn: 793,9, 789,6, 789,2, 784,4, 780,4 en 774,3. Bij 793,9 kan eventueel een bodem worden geplaatst.

  • Wordt het 38,2% niveau doorbroken dan richt ik me op het 50% niveau rond 789,2 en de stippellijn rond 789,6, om daar aan de hand van het koersverloop bij die niveaus vervolgens zoals ik schetste verder te kijken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 9 dec 2021 12.20u.

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven