ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 080515 10.00u

  • Het niveau 482,1 waar we vanmorgen boven openden werd in het eerste uur goed verdedigd. Dit heeft te maken met een poging die in de markt wordt gedaan om een toppatroon dat afgelopen woensdag in de daggrafiek ontstond ongeldig te maken. Die poging startte voorbeurs met de handel in FTI's, waarmee een start boven 482,1 tot stand werd gebracht. Nu is het doel van kopende partijen om de graadmeter erboven te houden. Laten we de huidige stand van zaken nog even bekijken in de daggrafiek.

AEX daggrafiek 080515 10.00u

  • Het patroon dat jongstleden woensdag werd afgerond als toppatroon was de omgekeerde driehoek gevormd door de stippellijn rond 482,1 en lijn r. Dit patroon zou ongeldig worden bij een slotstand waarmee de grens 482,1 op een overtuigende wijze uitgenomen wordt. De opening van vanmorgen moet u zien als een aanzet daartoe, een openingzet. Er is bij de onderkant van zo'n patroon veel verkoopdruk, kopers proberen met een openingskoers net boven dit niveau het verkopende deel van de markt direct de wind uit de zeilen te nemen. In dit licht moet je ook de verdediging van het niveau 482,1 zien. Valt de AEX immers terug onder deze grens dan gaat het voordeel dat het kopende kamp zich voorbeurs heeft gecreŽerd verloren. Het toppatroon blijft dan geldig, met een daling de komende tijd als aannemelijk gevolg. 
  • Het kopende kamp zal de winst verder uit moeten bouwen om de ontwikkeling positief te houden. De weerstandsniveaus 483,9 en 484,9 in de kwartiergrafiek zijn in dit verband van belang. Worden die grenzen doorbroken dan wordt 489,7 het richtpunt, dat is het koersdoel van het omgekeerd hoofd en schouders patroon in de kwartiergrafiek dat vanmorgen werd afgerond. Ik ga er echter nog steeds van uit dat er topvorming komt rond 483,8 of 484,8. Een tijdelijke stijging boven de onderzijde van een driehoek als die in de daggrafiek is gebruikelijk, dat maakt deel uit van de strijd die wordt gevoerd rond de onderkant van zo'n toppatroon. Een beweging als deze van vanochtend zal veelal echter niet worden aangehouden naar boven. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 8 mei 10.15u.

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven