ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 120815 11.00u

  • De AEX is na de vorming van een patroon dat nog het meest weg heeft van een driehoek verder gedaald en is onder het niveau 480,8 gekomen, het niveau waar op 27 juli jongstleden een bodem ontstond. Het koersdoel 480,4 van het hoofd en schouders patroon dat u in mijn vorige updates in de uurgrafiek zag is bereikt en dat houdt in dat ik in weerwil van de daling onder 480,8 voor alle zekerheid ga kijken of het ondanks de voortzetting wellicht toch nog van de vorming van een bodem komt. De vorming van een bodem in de buurt van het koersdoel van zo'n patroon is namelijk niet ongewoon.

  • Dit alles neemt niet weg dat het door de daling onder 480,8 hoogst onzeker is of er wel een bodem gaat en kan komen. Daarom wil ik wel een doel bij de hand hebben voor het geval we nog lager gaan. Aan de driehoek is in ieder geval een koersdoel van 477 te koppelen. Voor een ander lager gelegen doel gaan we naar de daggrafiek.

AEX daggrafiek 120815 11.00u

  • We bevinden ons bij het 50% Fibonacci niveau van de stijging 454,9 - 506,1 rond 480,5. Het is een potentieel steunniveau, waarbij een kortstondige uitschieter eronder mogelijk is. Zouden we er echter onder blijven dan wordt het 61,8% niveau rond 474,4 het volgende doel. Zo hebben we in 477 en 474,4 twee richtpunten voor het geval de daling aanhoudt.

  • Er zijn nu ik op het punt van afronden van deze update sta nog geen tekenen van bodemvorming in de kwartiergrafiek van de AEX, maar ik houd in verband met het koersdoel 480,4 en het 50% niveau 480,5 die zijn bereikt voor alle zekerheid wel in de gaten of hier wellicht verandering in komt. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 12 aug 11.18u.

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven