ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 290114 15.00u
  • Het steunniveau 389,8 heeft het niet gehouden, de AEX-index daalt verder en het gaat hard. Het verlies bedraagt 1,7% terwijl ik dit schrijf. De grenzen 388,5 en 388 die ik in mijn vorige update noemde zijn doorbroken, ik kijk verder aan de hand van de daggrafiek.

AEX daggrafiek 290114 15.00u

  • In die daggrafiek nadert de AEX-index de lijn v. Deze lijn ligt in de daggrafiek vandaag rond 386,2 en deze week in de weekgrafiek rond 386,8. De beursthermometer staat hier om kwart over twee onder. Het ziet er naar uit dat we een uitbraak naar beneden uit de wig v-w krijgen, het patroon waar ik al enige tijd over schrijf en op grond waarvan ik al rekening hield met een uitbraak naar beneden. Blijven we onder de lijn dan ligt het eerste potentiële steunniveau rond 383,7. Het gaat om het 76,4% niveau, waar een kleine kans op steun is. Daaronder zou 380 een niveau zijn om op te letten als mogelijk steunniveau, de reden breng ik ter sprake in het geval we door 383,7 zakken. Ik wil deze update namelijk snel afronden, want u zult nieuwsgierig zijn. Recapitulerend kijk ik of we onder lijn v blijven en of er wellicht steun komt te liggen bij 383,7. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 29 jan 15.22u.

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven