ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 100413 16.00u
  • Enkele lezers stelden me naar aanleiding van de door mij vandaag en eerder beschreven tactieken de vraag hoe een en ander tot stand komt. Het klinkt als een verbond, waarin de afspraak gemaakt is de beurzen hoger te zetten. Dat is het niet, het heeft meer te maken met gezamenlijke belangen. Laat ik uitleggen hoe de zaak in mijn optiek in elkaar steekt. Ongeveer 80% van de markt heeft in algemene zin belang bij een stijging, vrijwel alle gezichten staan dus dezelfde kant op. Op dagen als dit gaat het als volgt. De basis wordt gevormd met S&P500 futures, daar ligt de aandrijfmotor. Lokaal vertaalt een stijging van die futures zich vervolgens in kopers die de weg vrij zien om de lokale markt naar hun hand te zetten. Die kans pakken zij. Risicobesef is er niet, vrijwel niemand werkt immers met eigen geld. Je doet dan al snel transacties die je niet zou doen als je er wel met eigen geld in zat. Grote beleggers worden bovendien met elkaar vergeleken en met een benchmark, meestal een index. Als iedereen maar meegaat dan is het dus goed. Die zaken zorgen ervoor dat er op dagen als vandaag door partijen veel meer risico genomen wordt dan met gezond verstand te beredeneren is. Het verklaart ook dat sommigen best hun nek uit durven steken in een poging een short squeeze te veroorzaken of een vloertje te bewaken. Computerprogramma's versterken de beweging omhoog bovendien nog eens. Zo krijg je dan stijgingen als die van vandaag, die nergens op zijn gebaseerd, maar wel heel groot zijn. Lucht, meer niet.
  • De AEX staat terwijl ik deze pagina aan het maken ben inmiddels op een winst van 1,7%. Je zou zeggen dat er fantastisch nieuws over het een of ander is gekomen, maar er is dus niets. De beursgraadmeter nadert het 61,8% niveau van de daling 353 - 337,9 dat rond 347,3 ligt. Dit is een potentieel weerstandsniveau en ik ga dus kijken of we daar wellicht topvorming krijgen. Ik doe dat mede op grond van de situatie in de grafieken van de S&P500 futures, die futures zijn namelijk aangekomen bij een trendlijn door toppen van 15 maart en 2 april jongstleden, een lijn die eventueel weerstand kan vormen. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 10 apr 16.18u.

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven