ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 310812 14.00u

  • Er kwam vandaag tot vijf keer toe extra vraag in de markt op momenten dat de AEX weerstand ontmoette. Toch zijn er gezien reacties die ik kreeg lezers onder u die denken dat dit op toeval berust of een natuurlijke vanzelf ontstane ontwikkeling is. Vijf keer achtereen werd er zichtbaar en opvallend meer gekocht op punten die als mogelijke barrières gelden en toch zijn er mensen die hier niets achter zoeken of zelfs geïrriteerd raken als ik hierover schrijf. Lezers vroegen zich ook af hoe het kan dat we overal in Europa ontwikkelingen als deze zien. Dat is eenvoudig te verklaren. Alle Europese indices zijn aan elkaar gekoppeld door gemeenschappelijke noteringen, overkoepelende derivaten en de Europese Eurostoxx indices. Er zijn bovendien computerprogramma's die gebruik maken van verschillen tussen markten en daarop handelen, waardoor zaken vlug gelijk worden getrokken. De graadmeters van de diverse landen bewegen dus in grote lijnen hetzelfde. Daarboven hangen dan de Amerikaanse S&P500 futures, die in algemene zin bepalend zijn voor het gedrag van de Europese beleggers. Gaan die futures naar boven dan gaat alles in Europa mee. Kopers op de locale beurzen vertalen de versnellingen van de Amerikaanse futures snel in versnellingen van de locale indices. Zo zie je overal op hetzelfde moment versnellingen naar boven, met kortstondig toenemende volumes op punten dat weerstanden moeten worden uitgenomen. De diverse indices en futures ontmoeten die weerstanden min of meer tegelijkertijd, omdat zij altijd vrijwel gelijkvormige bewegingen maken en dus barrières hebben die vergelijkbaar zijn met elkaar en praktisch op dezelfde momenten worden bereikt. Het is in feite één systeem, ook al beschouwen wij het als aparte markten. Daarom zien we dit overal.
  • In Amsterdam is er een dalende wig afgerond, maar die heeft niet tot een voortzetting naar boven geleid. Dat komt wellicht nog, al kan ik me voorstellen dat er straks wat meer onzekerheid in de markt gaat sluipen. De index staat nog steeds in de buurt van de grens 330,7, een punt waar eerder twee maal weerstand lag.

AEX uurgrafiek 310812 14.00u

  • De aandelenmarkt is aan het proberen de AEX door de weerstand rond 330,7 te laten breken. Dat is tot nog toe niet blijvend gelukt. Wellicht gaat dat het komend uur gebeuren, al kan er ook nog steeds een top worden neergezet bij dit niveau.  -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 31 aug 14.33u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext