ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 091111 10.15u

  • De beursgraadmeter is na tienen door de laatste bodem van gisterenmiddag gezakt. Dit verliep dermate snel dat ik besloten heb deze update te maken op grond van de kwartiergrafiek van 10.15u. Die ziet u dan ook hierboven. De AEX is naar beneden uit het kanaal l-l' gebroken en is daarna door de laatste bodem rond 303,7 gezakt. Met name dit laatste is een belangrijk gegeven, want het zorgde voor de afronding van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon laat zich berekenen op 299. Op 298,9 vinden we een lijn die eerder als steun- en weerstandslijn diende en die lijn is dus een goed doel. 
  • Gisteren tekende ik Fibonacci lijnen in de grafiek en noemde op grond hiervan de grenzen 302,3 en 300,9 als mogelijke steunniveaus. De AEX-index is door beide grenzen gezakt en deze grenzen hebben dus geen betekenis meer. De grens 298,9 is bijna bereikt, daar kan eventueel steun worden gevonden.
  • Is dat niet het geval dan wordt 298 de belangrijke grens, daar ligt in de daggrafiek zoals ik gisterenavond schreef namelijk de stijgende lijn m waar we boven moeten blijven wil de opwaartse trend behouden blijven. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 9 nov 10.20u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX op het moment dat u deze pagina opvroeg:

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext