ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 290711 10.00u

  • Het wordt tijd dat de handel in aandelen en derivaten weer gewoon mensenwerk wordt, in plaats van computergestuurd handelen. Een mens zou zich na openingen zoals die van gisteren en vandaag wel twee keer bedenken voor hij zou kopen. Computers die ingesteld staan op het volgen van S&P500 futures en elkaar kennen die emoties echter niet. Al gaat de markt tien procent onderuit, als de programma's niet uitgeschakeld worden gaan zij gewoon door als voorheen en kopen na elke daling. Patroon van lagere toppen, deert niet. Elke daling is een koopgelegenheid, net zolang tot het mis gaat. Gaan alle computers noodgedwongen verkopen dan doen zij dat net als bij het kopen zonder emoties of verstand en dan loopt het fout. Ze volgen elkaar in dat geval noodzakelijkerwijs op dezelfde wijze en doen dat met de snelheid van microseconden. Menselijk ingrijpen lijkt me geboden. Zet die apparaten uit.
  • De ontwikkeling van vandaag is vrijwel gelijk aan die van gisteren. De AEX-index is na de negatieve opening opgeveerd en er is een lagere top ontstaan. Ik veronderstel dat in de markt nu analoog aan gisteren gepoogd zal worden een hogere bodem te doen ontstaan. Dat was de strategie van gisteren en dat zal vandaag niet anders zijn. De tekenen zijn echter negatief.

AEX uurgrafiek 290711 10.00u

  • We hebben een neerwaartse uitbraak uit de stijgende wig v-u' en de vlag u-u'. Het gaat zowel bij de vlag als bij de wig om een voortzettingspatroon dat halverwege een trend ontstaat. Een voortzetting naar beneden ligt voor de hand. Je kunt ook nog een ander patroon tekenen, dat heb ik hieronder gedaan.

AEX uurgrafiek 290711 10.00u

  • Hier heb ik horizontale lijnen getekend op 328,2 en 332,2. Deze lijnen vormen samen een rechthoek in wording. Dit patroon is eveneens een voortzettingspatroon en geeft net als de patronen in de voorgaande grafiek aan dat we straks waarschijnlijk verder dalen.
  • Dan is er tot slot nog het hoofd en schouders patroon dat op een haar na is afgerond. Zouden we onder 328,2 komen dan is het af. De linkerschouder werd op 20 juli jongstleden gevormd, het hoogste punt van het hoofd op 22 juli en de rechterschouder zou dan vandaag worden afgerond. Het patroon is pas af bij een daling onder 328,2, laat ik er dat met nadruk aan toevoegen.
  • Er is terwijl ik dit schreef echter gewoon gekocht, de AEX is weer wat opgelopen. Er wordt nog steeds gepoogd een verdere daling af te wenden. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 29 jul 10.19u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX op het moment dat u deze pagina opvroeg:

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext