ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 280111 10.00u

  • De AEX heeft ternauwernood steun gevonden rond de stippellijn op 362,9 die door twee voorgaande bodems van gisteren loopt. De markt heeft hiermee vooralsnog voorkomen dat het proces waarin er steeds hogere bodems ontstaan gestopt wordt. Een bodem gelijk aan de vorige betekent nog net geen verstoring.
  • Boeiend is dat de stippellijn rond 362,9 samenvalt met het 61,8% niveau van de stijging 361,6 - 365,1. Hiermee heb ik nog niet alle Fibonacci relaties genoemd, want er is er nog een.

AEX uurgrafiek 280111 10.00u

  • In de uurgrafiek heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de stijging 354,7 - 365,1. Rond 362,6 vinden we het 23,6% niveau en daar ligt het laagste punt dat we vanochtend tot dusverre hebben bereikt. 
  • Deze ontwikkeling betekent dat we nu op twee zaken moeten gaan letten. Wat allereerst telt is de vraag of het patroon van hogere toppen in de kwartiergrafiek doorbroken gaat worden. Volgt er op de steun die nu gevonden is een lagere top onder die van gisteren dan kan dat alsnog een omslag van stijgen naar dalen geven. 
  • Het tweede waar ik naar kijk is de koersontwikkeling ten opzichte van het 23,6% niveau 362,6. Komen we onder deze grens dan wordt de bodem rond 361,6 in de kwartiergrafiek mijn eerste doel, maar een daling naar het 38,2% niveau rond 361,1 in de uurgrafiek zou het dan ook best kunnen geven. 
  • De index is gedurende het schrijven van deze pagina omhoog gegaan. Laten we gaan zien hoever we komen. De stippellijn rond 363,9 kan nu eventueel als weerstandniveau gaan fungeren en kan in theorie topvorming gaan veroorzaken. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 28 jan 10.15u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX op het moment dat u deze pagina opvroeg:

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext