ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 190810 15.00u
  • Om 14.30u werd een tegenvallend aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS bekend gemaakt en dat veroorzaakte een stevige daling. Het wordt met de teleurstellende berichten die de laatste tijd naar buiten komen van dag tot dag moeilijker om de indices nog met S&P500 futures naar boven te brengen. Er moet een moment komen waarop de markt deze futures niet meer volgt. Dat moment komt na bewegingen als deze dichterbij. De wetenschap dat er een gerede kans op verlies is als je je handelen laat sturen door kopers van S&P500 futures zal beleggers die vandaag nog naadloos de bewegingen van die derivaten volgden wellicht wat voorzichtiger maken. Het lukt al maanden om de markten met deze futures in positieve zin te beïnvloeden, maar dat verloopt de laatste dagen niet meer zo gemakkelijk. Het punt waarop de markten weer zelfstandig gaan opereren en de S&P500 futures deze markten volgt in plaats van omgekeerd komt naderbij. Daarbij zal overigens ook de opwaartse kracht afnemen, want die komt met name uit die futures. 
  • De AEX heeft na de daling steun gevonden rond de stippellijn op 326,2. De stippellijn op dat punt wordt nu cruciaal. Zakken we er blijvend doorheen dan hebben we een omslag in het sentiment. Nu is dat nog niet zo, een deel van de markt koestert gezien de laatste candle nog steeds hoop op een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

Geplaatst donderdag 19 aug 15.15u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX op het moment dat u deze pagina opvroeg:

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext