ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De candle van vandaag is groen, maar aan het gegeven dat het kleine lichaam van de candle van vandaag vlak bij het lichaam van de candle van vrijdag staat kunt u ontlenen dat de winst maar beperkt was. Voor alle duidelijkheid, het gaat om 0,1%. Wat echter telt is dat de candle ons onder lijn d gehouden heeft, waardoor het verkoopsignaal dat vorige week vrijdag met de daling onder die lijn werd gegenereerd nog steeds geldig is. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat we morgen verder gaan dalen in de richting van het 50daags gemiddelde EMA50 en de stippellijn op 490,9.

  • Daar het echter vorig jaar nogal vaak voorgekomen is dat een doorbroken trendlijn teruggebroken werd geef ik u voor alle zekerheid het niveau waarop lijn d zich morgen bevindt, namelijk op 503,5. Ik ga er niet van uit dat we terug zullen komen boven die lijn, maar kan het gezien soortgelijke bewegingen van vorig jaar echter niet uitsluiten. Vooralsnog echter zie ik de lijn bij een eventuele stijging als weerstandslijn.

  • Kijkend naar de daggrafiek met Bollinger Bands kan ik me niet voorstellen dat het van een stijging gaat komen. We bevinden ons namelijk onder de middellijn die vandaag netjes als weerstandslijn dienst heeft gedaan. Op grond hiervan zou het het meest logisch zijn als we morgen zouden gaan dalen.

  • De markt heeft in de uurgrafiek echter net als afgelopen vrijdag de mogelijkheid van een verdere stijging open gelaten, we bevinden ons namelijk nog altijd boven het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 490,9 - 508,5. We moeten het herstel in verband hiermee goed volgen, iets dat ik doe aan de hand van de kwartiergrafiek.

  • Ik maak daartoe gebruik van Fibonacci lijnen over de daling 508,5 - 496,7 zoals die zich in deze grafiek heeft voorgedaan. Het is de beursindex niet gelukt om boven het 38,2% niveau van deze daling te komen en zolang dat zo blijft is een voortzetting naar beneden nog het meest waarschijnlijk.

  • Zou de beursgraadmeter toch boven het 38,2% rond 501,2 komen en daar ook blijven dan vormen de andere twee Fibonacci niveaus rond 502,6 en 504 mogelijke weerstandsniveaus. Alleen als de index boven 504 weet te komen is met zekerheid te zeggen dat we de beweging naar boven voortzetten, zolang we dat niet gedaan hebben is een daling nog de meest waarschijnlijke optie.

  • Morgen let ik in ieder geval allereerst op het 38,2% niveau rond 501,2 en de laatste bodem rond 499,4. Komen we boven 501,2 dan wordt voor de korte termijn het 50% niveau rond 502,6 mijn volgende korte termijn richtpunt. Begeven we ons daarentegen onder 499,4 dan zie ik dat als een bevestiging van de veronderstelling die ik op grond van de beide daggrafieken in deze analyse maakte dat we verder gaan dalen. Dat we verder dalen is overigens pas met enige zekerheid te zeggen als we in de uurgrafiek onder het 61,8% niveau rond 497,6 komen.

Resumerend:

De candle van vandaag heeft feitelijk geen verandering in de stand van zaken gebracht. Het verkoopsignaal zoals dat vrijdag gegeven werd door de daling onder lijn d in de daggrafiek en de middellijn in de daggrafiek met Bollinger Bands is nog steeds intact, wat wil zeggen dat ik nog steeds van een daling uit ga. Zeker is dat echter niet, de markt heeft doordat we in de uurgrafiek boven het 61,8% niveau rond 497,6 gebleven zijn de mogelijkheid van een verder herstel open gelaten. Ik volg dat herstel aan de hand van Fibonacci lijnen in de kwartiergrafiek aan de hand waarvan ik kan constateren dat mijn aanname dat we verder gaan dalen fout is zodra we boven 504 komen. Lijn d in de daggrafiek ligt op 503,6 en vormt weerstand, ik ga er vooralsnog van uit dat we dus in het geheel niet bij 504 zullen komen. Ik doe dat overigens wel met enige terughoudendheid omdat we er vorig jaar zo ongeveer een gewoonte van hebben gemaakt om boven elke doorbroken trendlijn terug te komen. Laat ik desondanks vasthouden aan de klassieke regels van de technische analyse die zeggen dat een doorbroken steunlijn weerstand wordt, al was het alleen maar om wat houvast te hebben. Ik neem zolang we ons onder lijn d bevinden aan dat we op een gegeven moment de daling zullen hervatten. Komen we morgenochtend onder 499,4 dan doen we dat al meteen en wacht ik op bevestiging middels een daling onder het 61,8% niveau in de uurgrafiek op 497,6. Komen we daarentegen boven 501,2 dan wacht ik met enige spanning af of we daadwerkelijk onder lijn d blijven.

En dan nog dit...

De daggrafiek van de Nasdaq blijft interessant. Vorige week is de weerstand rond 2470 namelijk bevestigd, terwijl de index niet ver daaronder rond 2418 al steun vond.

  • De Amerikaanse beursgraadmeter vond die steun met een zogenaamde hammer. Het lichaam gevormd door het verschil tussen de opening en het slot van afgelopen vrijdag bevindt zich bovenaan, wat wil zeggen dat de index terugkwam van een daling. 

  • De plaats waarop dit gebeurde is nadere bestudering waard, dat was namelijk rond het 50daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde EMA50, de stijgende magenta stippellijn in de grafiek. Deze lijn vormde op 3 en 22 januari ook al steun en heeft daarmee een belangrijke functie in deze grafiek. Zolang de graadmeter niet door deze lijn zakt kan er ook geen omslag van stijgen naar dalen plaats vinden, daarvoor is namelijk een beweging onder 2390 nodig.

  • Niet ver boven de slotstand van afgelopen vrijdag echter vinden we de stippellijn op 2470 die donderdag door de vorming van een engulfing bearish line als weerstandsniveau bevestigd is. Het speelveld waarop bulls en bears actief zijn zonder dat een van hen een eerste beslissende stap kan nemen is dientengevolge erg klein geworden, wat de nabije toekomst spannend maakt. -Ad Nooten-

 

Naar boven