ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De Amsterdamse beurs is vandaag met een verlies van bijna 1,1% gesloten, maar heeft daarmee nog geen beslissende beweging gemaakt. De index is weliswaar onder de voorgaande candles geweest, maar wist uiteindelijk dichtbij de bovenzijde van de candle te sluiten. De candle van vandaag werd hierdoor een hammer en dat wijst op steun. De index wist immers terug te komen op een eerdere daling, waarmee kopers aantoonden zich niet in negatieve zin te laten beÔnvloeden door de aanvankelijke daling.

 • Hiermee is er nog steeds perspectief gebleven op een stijging naar het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 519,1 - 401,5 rond 474,1 waar tot dusverre een top is ontstaan. Hoewel de top op dit Fibonacci niveau betekent dat er een mogelijkheid is dat de beursgraadmeter de daling gaat hervatten is dat vanwege de voortdurende steun die uit het koersverloop blijkt nog geen feit.

 • We kunnen morgen dus niets anders doen dan wachten op duidelijkheid. Wil de beurs een aanval op het 61,8% niveau rond 474,1 en de top daar net boven rond 476,3 mogelijk maken dan zal er allereerst een stijging boven de laatste candle moeten volgen, de bovenkant hiervan ligt rond 471,7.

 • Die aanval op 474,1 en 476,3 is noodzakelijk om een vervolg naar 480 mogelijk te maken dat zou volgen op een stijging boven 476,3. Zolang de AEX-index niet boven 474,1 staat is de weerstand daar echter intact en bestaat er nog een risico op een daling, hoezeer men dat de laatste dagen ook tracht te voorkomen.

 • De situatie in de Bollinger Bands laat nog steeds alle ruimte voor een verdere stijging. De index bevindt zich boven de stijgende middellijn, het koersverloop kent hiermee een opwaartse tendens.

 • In de uurgrafiek ontstond vandaag op een vreemde plaats een bodem, namelijk rond 461. Ik heb hier geen technische oorzaak voor kunnen achterhalen. Het is duidelijk dat kopers alles uit de kast halen om het neerwaarts tij te keren, maar nog niet gebleken is of dit gaat lukken.

 • Het koersverloop heeft een dalend trendkanaal doen ontstaan, het kanaal s-s'. Het is te groot om als een vlag gekenschetst te worden, maar kan wel hand- en spandiensten verlenen bij de beoordeling van de richting waarin we bewegen. Zolang we ons binnen het kanaal bevinden moeten we de beweging karakteriseren als een korte termijn dalende trend.

 • We zagen in de daggrafiek dat de AEX index boven 471,7 zou moeten komen wil het beeld verbeteren en een beweging naar 474,1 of 476,3 mogelijk worden. Uit Fibonacci lijnen over de daling 471,7 - 461 blijkt dat er nog twee niveaus zijn die nog een drempel op kunnen werpen voor een stijging naar 471,7, namelijk het 61,8% niveau rond 467,6 en het 76,4% niveau rond 469,2. Eenmaal daarboven is er vanuit de Fibonacci methode bezien ruimte voor een terugkeer naar 471,7.
 • Rond de stippellijnen op 467,4 en 469,7 kan echter nog weerstand liggen, alsmede rond lijn s'. Perspectief op een stijging naar 471,7 is er pas als al deze mogelijke weerstanden uitgenomen zijn.
 • Er heerst zoals u aan de laatste rij candles ziet een zeker optimisme in de markt. Morgen moet echter nog blijken wat dit waard was, een vergelijkbare en zelfs nog iets langere beweging van gisteren bleek misplaatst. Wat er nochtans wel uit blijkt is dat een deel van de aandelenmarkt erg graag een stijging wenst te realiseren en niet aarzelt daar kort voor het sluiten van de beurs een positie voor op te bouwen. Er is dus een zekere risicobereidheid, een houding die men alleen maar aanneemt als men ook mogelijkheden ziet voor succes. We moeten dientengevolge zeker rekening houden met de mogelijkheid dat we morgen stijgen.
 • De andere kant van de medaille is dat we zolang we ons onder het 61,8% niveau rond 467,6 bevinden elk moment weer naar beneden zouden kunnen gaan, ook daar mogen we onze ogen niet voor sluiten.
 • Gelukkig hebben we nu het dalend kanaal aan de hand waarvan we de ontwikkeling morgen naar waarde kunnen schatten, met lijn s' als belangrijkste lijn bij een stijging en lijn s als vitale lijn voor het geval zich een daling voordoet.

Resumerend:

De aandelenmarkt wist vandaag ondanks een daling van bijna 1,1% het perspectief op een stijging te behouden. Er ontstond in de daggrafiek namelijk een hammer en dat is een candle die wijst op de aanwezigheid van steun. In de uurgrafiek zagen we het dalend trendkanaal s-s' dat een belangrijke rol gaat spelen in de beoordeling van het vervolg. We zagen in de daggrafiek dat we boven 471,7 moeten zien te komen willen we het 61,8% niveau rond 474,1 en de top rond 476,3 aan kunnen vallen, wat weer noodzakelijk is willen we door kunnen stoten naar 480. Om naar boven uit het kanaal s-s' te kunnen breken zullen we af moeten rekenen met weerstand rond 467,6 en 469,2 in de kwartiergrafiek. Zolang we ons onder 467,6 bevinden bestaat het risico op een daling waarmee we juist naar de onderkant van het kanaal s-s' zouden kunnen gaan in plaats van de bovenkant.

En dan nog dit...

Vandaag wend ik mijn blik wederom op de Verenigde Staten, daar proberen de indices namelijk af te rekenen met belangrijke weerstanden. Ik neem u allereerst mee naar de Nasdaq.

 • Deze graadmeter is namelijk door weerstand ter hoogte van een voorgaande top rond 2420 gebroken en daarmee neemt de Nasdaq een belangrijke stap naar boven. Er ligt weerstand rond 2440, dat is het 50% Fibonacci niveau van de daling van december 2007 tot maart 2008, dat wordt nu het eerstvolgende niveau waar eventueel nog een top zou kunnen ontstaan. Van de daling naar 2350 of 2290 waar ik op 21 april over schreef is het maar in beperkte mate gekomen, de index heeft namelijk al rond 2360 steun gevonden en heeft dus het tweede gap waar ik die dag over schreef nog niet eens geheel gesloten. Er heerst optimisme.
 • We kijken vervolgens nog even naar de Dow Jones.

 • In deze grafiek van vanavond 19u ziet u dat deze graadmeter vandaag aan het proberen is naar boven door de dalende lijn x' te breken. In de onderliggende hier niet getoonde kwartiergrafiek is een omgekeerd hoofd en schouders patroon ontstaan, dat op 18 april startte en een neklijn heeft rond 12840. Dit patroon wijst op een stijging naar 13020, ruim boven lijn x'. Het patroon blijft intact zolang de Dow boven 12840 blijft. U ziet dat men in de VS een serieuze poging aan het wagen is om ondanks de gemengde berichten van de afgelopen dagen toch een eind te maken aan de dalende trend. Een slotstand boven 12890 betekent een doorbraak van lijn x'. -Ad Nooten-

(geplaatst donderdag 24 april 2008, 19.35u)

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen