ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De AEX-index is vandaag maar liefst 3,85% boven het slot van afgelopen vrijdag geŽindigd, de graadmeter maakte een flinke sprong naar boven. Het bracht ons ruim boven de stippellijn op 217,8 door de bodem uit maart 2003, een lijn die voor weerstand had kunnen zorgen. Het voedt de hoop dat we met "de bodem" te maken hebben waar iedereen naar zoekt. Voor hen die afgelopen vrijdag mijn slotanalyse gelezen hebben zal deze grote stijging bovendien de vraag oproepen of de mogelijke daling naar een stand rond 85 punten waar ik afgelopen vrijdag over schreef hiermee is afgewend. Die vraag moet ik vooralsnog ontkennend beantwoorden. Kijkt u naar de grafiek dan ziet u stippellijnen rond 221,3, 227,5, 229,5, en 237,6. De magenta stippellijnen zijn Fibonacci niveaus van de daling 265 - 195, het betreft potentiŽle weerstandsniveaus. De stippellijn rond 227,5 is de neklijn van het hoofd en schouders patroon dat vorige maand werd afgerond. Dat niveau is doordat daar twee voormalige bodems liggen eveneens een stevige hindernis. Op elk van deze punten kan nog topvorming optreden.

 • Boeiend aspect aan de beweging van vandaag is dat deze stijging mocht het inderdaad van een vervolg naar beneden komen juist bij kan dragen aan de snelheid van dalen en de grootte van de daling. Dit lijkt op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak. De kopers van vandaag kochten vanuit optimisme, zij geloven dat we de bodem mogelijkerwijs hebben bereikt en steken daarom geld in de beurs. Zou dat vertrouwen later echter misplaatst blijken en volgt alsnog een hervatting van de daling dan komt er een moment dat deze kopers zich noodgedwongen aan de zijde van de verkopers voegen. De koper van nu kan straks verkoper worden. Zo kan een dag als deze later dus een voedingsbodem blijken voor een scherpe daling, kenmerkend voor zogenaamde bear market rallies.

 • Het voorgaande zorgt ervoor dat ik ervoor waak me al te zeer mee te laten voeren door de voortvarendheid waarmee beleggers zich vandaag in de markt begeven hebben. Ik let scherp op het koersverloop rond de punten uit het lijstje 221,3, 227,5, 229,5 en 237,6, openstaand voor de mogelijkheid dat de AEX vanaf ieder van deze punten de daling kan hervatten. Deze houding verandert pas zodra de beursgraadmeter een slotstand boven 237,6 bereikt.

 • Vandaag lag het hoogste punt van de dag rond het 38,2% niveau rond 221,3. Ik ga morgen in verband met mogelijke weerstand op dit punt letten op eventuele topvorming rond dit niveau.

 • Afgaand op de situatie in de Bollinger Bands zouden we morgen echter verder kunnen stijgen, namelijk naar de bovenste lijn van deze indicator. We hebben namelijk de middellijn uitgenomen en dat maakt dit vervolg naar boven mogelijk.

 • De AEX-index heeft vandaag echter een stukje koersgebied overgeslagen, zichtbaar in de lege ruimte tussen de candle van jongstleden vrijdag en die van vandaag. Dit gebied tussen 213,3 en 215,8, een gap genoemd, kan eventueel nog van belang blijken. De theorie wil namelijk dat gaps meestal gesloten worden, waarmee bedoeld wordt dat de index terugkeert naar de onderzijde van het overgeslagen gebied. Dit wijst op een mogelijke terugkeer naar 213,3.

 • Het beeld in de uurgrafiek wijst eveneens op een daling, dat komt doordat de index lijn w heeft bereikt. Deze lijn was voorheen de bovenste lijn van de stijgende wig v-w, waarvan u de onderkant nog als lichtgrijze lijn in de grafiek ziet. Lijn w kan een onoverbrugbare barriŤre blijken, temeer daar deze samenvalt met het 38,2% niveau 221,3 dat we in de daggrafiek zagen.

 • Met betrekking tot het sluiten van het gap wil ik echter enige terughoudendheid betrachten. We verlieten met deze koerssprong namelijk de driehoek b-b' en dat maakt van het gap geen gewoon, maar een breakaway gap. Het onderscheidende kenmerk van dit type gap is dat het niet altijd gesloten wordt. Zekerheid omtrent een eventuele daling naar 213,3 hebben we dientengevolge niet.

 • Ik ga voorlopig desondanks van een daling uit, althans zolang we onder lijn w en 221,3 blijven. Zouden we door deze grenzen breken dan gaan we naar het volgende niveau uit het rijtje bij de daggrafiek, namelijk 227,5. Blijven we echter onder lijn w dan reken ik op een daling, daarom heb ik Fibonacci lijnen over de stijging 195 - 221,3 getekend. Mogelijke steunniveaus vinden we dan rond 215,1, 211,3, 208,1 en 205. Net als ik bij de daggrafiek het 61,8% niveau naar boven toe bepalend noemde voor het vervolg doe ik dat ook hier naar beneden. Dalen we dan kan er op elk van deze niveaus 215,1, 211,3, 208,1 en 205 eventueel een bodem ontstaan, onder 205 daarentegen handelt het pas om hervatting van de dalende trend.

 • Er is nog een andere manier om Fibonacci lijnen te tekenen, namelijk over de deelbeweging 208,4 - 221,3. Dit levert mogelijke steunniveaus op rond 218,3, 216,4, 214,9 en 213,3. Dalen we morgen dan richt ik mijn aandacht op deze waardes, waarvan het derde niveau vrijwel samenvalt met het 23,6% niveau 215,1 in de uurgrafiek.
 • Het is vanuit de huidige positie uiteraard mogelijk dat we naar lijn c gaan, dat is na het aantikken van de bovenkant van een kanaal grafisch een voor de hand liggende beweging. Een daling naar en eventueel onder lijn c wordt echter pas mogelijk als we onder 213,3 komen, het 61,8% niveau en tevens de onderzijde van het gap van vandaag. Daar kan uiteraard steun liggen, daarom wil ik nog niet speculeren op een daling naar die lijn.

Resumerend: 

De AEX-index is vandaag 3,85% gestegen en daardoor boven 217,8 gekomen, een bodem uit 2003 die weerstand had kunnen vormen. De sprong tekent de hoop die onder beleggers leeft dat we "de bodem" bereikt hebben, het laagste punt waar eenieder naar smacht. Het is gezien de potentiŽle weerstanden die ons boven de huidige stand wachten echter veel te vroeg om een blijvende bodem af te kondigen. Het gaat om de niveaus 221,3, 227,5, 229,5 en 237,6 in de daggrafiek, ieder van deze niveaus kan de huidige opmars blokkeren. Ik deel het optimisme van de markt niet zolang er geen slotstand boven 237,6 genoteerd is. Het eerste niveau uit de genoemde reeks hebben we bereikt, een niveau dat bovendien samenvalt met de bovenzijde van het kanaal c-w uit de kwartiergrafiek. Hier kan morgen al direct een top ontstaan. Breken we evenwel uit naar boven dan gaat de blik naar 227,5, het volgende niveau uit het rijtje in de daggrafiek. Zolang we echter niet door lijn w en 221,3 gebroken zijn ga ik uit van een daling in de richting van lijn c, een lijn die dan overigens niet noodzakelijkerwijs bereikt hoeft te worden. Er kan bij een daling namelijk steun liggen rond 218,3, 216,4, 214,9 en 213,3. Pas daaronder zouden we naar lijn c gaan. Het is gezien het beeld in de slotanalyse van afgelopen vrijdag zeer wel mogelijk, zo niet waarschijnlijk, dat we vervolgens door die lijn zakken. Net zoals we aan de bovenkant geen zekerheid over een stijging hebben zolang we niet boven het 61,8% niveau 237,6 in de daggrafiek gekomen zijn, geldt aan de onderkant echter dat we niet daadwerkelijk verder dalen voordat we onder het 61,8% niveau in de uurgrafiek rond 205 staan. Tussen 205 en 237,6, helaas een grote zone, overheerst de onzekerheid en houd ik daarom vast aan het beeld van afgelopen vrijdag, namelijk dat van handhaving van de dalende trend.

En dan nog dit...

De Amerikaanse beurzen stonden naar aanleiding van het herstelplan dat minister van financiŽn Geithner eerder vandaag bekend maakte om 19u op een stevige winst. Het plan bevat weinig tot geen details en wordt al schertsend "cash for trash" genoemd, naar de momenteel waardeloze producten die van banken zouden moeten worden opgekocht. Mogelijke kopers zijn er nog niet, noch is bekend wat de kopers gaan betalen voor wat inmiddels "giftige producten" zijn gaan heten. Over de kans van slagen valt dus niets te zeggen, maar dat hindert de aandelenmarkt getuige onderstaande daggrafiek van de Dow Jones echter niet om groots in te kopen.

 • De Dow Jones stond om 19u op een winst van 4% en is met dit geweld door de dalende trendlijn f gebroken. De dalende trend lijkt te worden afgebroken.
 • Toch is dat ook hier niet noodzakelijkerwijs het geval. Beleggers die minder bekend zijn met de technische analyse hebben nogal eens de neiging om zich alleen op trendlijnen of horizontale weerstandslijnen ter hoogte van voorgaande bodems te richten. Dat is waar kopers op inspelen, zich welbewust van de betekenis van dergelijke lijnen. Er woedde vandaag niet voor niets een groot deel van de dag strijd rond 217,8, dat was het niveau dat uitgenomen moest worden. Minder bekend zijn de Fibonacci niveaus die weerstand kunnen vormen, in het geval van de Dow is dat het 61,8% niveau rond 7610. Zolang dat niveau niet doorbroken wordt kan de poging om de dalende trend te breken in weerwil van de doorbraak van lijn f toch nog mislukken. Ik kan haast niet wachten op het slot van de Amerikaanse handelsdag om te zien of het is gelukt om boven dit niveau te eindigen, want de vraag of deze grens 7610 al dan niet doorbroken wordt is van groot belang voor de vervolgbeweging. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst maandag 23 mrt 2009, 19.50u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

23 mrt 09.15u: AEX-index 2,35% hoger geopend

23 mrt 10.00u: Beleggers zijn optimistisch gestemd

23 mrt 11.00u: AEX nog altijd dichtbij weerstand

23 mrt 12.00u: Doorbraak, markt schuwt risico niet

23 mrt 13.15u: Nu toch wat zenuwen in de markt

23 mrt 14.15u: Wachten op details reddingsplan

23 mrt 15.00u: Vaagheid deert aandelenmarkt niet

23 mrt 16.00u: AEX flink stuk boven grens 217,8

23 mrt 17.00u: Nieuwe aanval op weerstandslijn

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven