ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • We hebben vandaag een sprong van een half procent gemaakt doordat we direct bij opening met een gap naar boven openden, waarna de snel geboekte winst met succes werd verdedigd. Dat laatste was overigens niet zo'n verdienste daar de Amerikaanse beurzen vandaag gesloten bleven en het volume in Amsterdam dientengevolge licht was. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bulls goed van deze situatie hebben weten te profiteren.

  • Het gap van vanmorgen is door deze ontwikkeling open gebleven en dat is voor mij aanleiding om voor morgen met een daling rekening te houden waarmee we het gap alsnog gaan sluiten. Hiervoor is een daling naar 503,3 nodig. Eigenlijk hield ik daar vandaag al rekening mee, maar het koste kopers in deze dunne markt geen enkele moeite om de index op een zodanige manier te sturen dat dat voorkomen werd. Morgen weer een dag zullen we maar zeggen.

  • De index staat met de candle van vandaag precies tegen de lichtgrijze lijn c die ik afgelopen vrijdag als voorlopige lijn in de grafiek tekende, wat wil zeggen dat de lijn nog als weerstandslijn zou kunnen gaan fungeren. We zullen morgen weten of dat zo is.

  • De daggrafiek met Bollinger Bands ondersteunt de aanname dat we morgen naar beneden gaan, de index bevindt zich namelijk boven deze indicator en dat is over het algemeen geen situatie die lang voorduurt. De enige manier waarop dit gecorrigeerd kan worden is door een zijwaartse beweging waarmee de bovenste lijn van de indicator als het ware in staat gesteld wordt de index in te halen of natuurlijk door een daling van de beursgraadmeter waarmee deze weer binnen de banden terecht komt.

  • U ziet in de uurgrafiek dat het gap dat vanmorgen ontstond met name aan het eind van de ochtend effectief verdedigd werd. Daarna werd er rond 505,4 netjes een vloertje onder de koersen gelegd waar we niet meer onder kwamen waardoor het gap open bleef. Ik ga er zolang we nog dicht bij het gap zijn van uit dat we het alsnog gaan sluiten, dat wil zeggen dat het nog van een daling naar 503,3 zou moeten komen.

  • Die daling komt er pas als we morgen onder de stippellijn rond 504,9 geraken waar we aan het eind van de ochtend steun vonden. Zolang we nog boven 504,9 zijn zou de markt nog kunnen beslissen om het gap in tegenstelling tot mijn verwachting open te laten.

Resumerend:

De Amerikaanse beurzen waren vandaag gesloten en dat was te merken aan het koersverloop. De index vormde door voorbeurs ingelegde orders bij opening een gap dat gedurende de rest van de dag niet meer gesloten werd. De winst bleek in deze dunne markt eenvoudig te verdedigen te zijn. Ik verwacht dat het gap morgen alsnog gesloten gaat worden, want dan zal het volume weer normaal en de beursgraadmeter wat minder gemakkelijk te sturen zijn. Ik ontleen deze verwachting niet alleen aan het gegeven dat gaps meestal gesloten worden, maar ook aan het feit dat de index zich boven de Bollinger Bands in de daggrafiek bevindt. We zullen dus op zijn minst teruggaan naar 503,3, waarna het vervolg afhangt van de vraag of we daar al dan niet steun vinden. De algehele trend is stijgend, ik ga er daarom voorlopig maar van uit dat die steun er inderdaad zal zijn.

En dan nog dit...

Het is niet mijn gewoonte om over lokale fondsen te schrijven, maar vandaag wil ik daar vanwege een grote koerswinst van zo'n fonds toch een uitzondering op maken.

  • Het gaat om de daggrafiek van Antonov, een fabrikant van versnellingsbakken. Het bedrijf maakte vandaag bekend een overeenkomst te hebben gesloten met de Chinese autofabrikant Geely en dat zorgde voor een koerswinst van 22,6%. Vorige week al waren er geruchten aangaande deze samenwerking die toen al voor een grote winst van 41% zorgden. Bezitters van het aandeel zullen dus bepaald niet ongelukkig zijn met de gang van zaken, al is er voor hen wel reden om de koersverloop de komende tijd in verband met twee naderende weerstandsniveaus goed in te gaten te houden. Aandeelhouders zouden in verband met deze naderende weerstandsniveaus kunnen beslissen om afscheid van het aandeel te nemen.

  • De koers is namelijk bij de stippellijn door een top van september vorig jaar aangekomen die net onder €2 ligt, dat is een punt waar weerstand zou kunnen liggen. Boven die waarde ziet u op €2,18 een stippellijn door het hoogste punt van 2005 en dat is het allerbelangrijkste weerstandsniveau. Antonov zal dat niveau moeten breken om de stijgende trend voort te kunnen zetten. Het is nu aan de aandeelhouders om te beslissen of de samenwerking met Geely voldoende perspectief biedt om na de enorme stijging die het lokaal genoteerde fonds al heeft gekend ook met deze twee barrières af te rekenen. -Ad Nooten-

 

Naar boven