ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De AEX-index heeft vandaag een ongebruikelijke beweging gemaakt, de graadmeter is namelijk teruggekeerd binnen de grote wig a-a' die hij gisteren verlaten had. Gisteren dus een uitbraak naar beneden en vandaag een terugkeer binnen het patroon, wat de uitbraak tot een valse uitbraak maakt. Karakteristiek voor een dergelijke teruggedraaide beweging is dat er vaak een beweging op volgt in de tegengestelde richting van de oorspronkelijke uitbraak. Dit houdt in dat we rekening dienen te houden met een stijging. De bulls die gisteren verloren leken hebben met steun van een meevallend Amerikaans inflatiecijfer vandaag dus genadeloos teruggeslagen.

 • Een eerste koersdoel vinden we in lijn a', dat is de bovenzijde van de wig a-a'. Deze lijn kan immers weerstand vormen.

 • Het tweede mogelijke doel betreft het 61,8% Fibonacci van de daling 564 - 401,5, waarover ik de Fibonacci lijnen die ik vorige week verwijderde in de grafiek teruggeplaatst heb. We staan namelijk opnieuw boven het 50% niveau en dat maakt een voortzetting naar het 61,8% niveau aannemelijk. Voor een dergelijke beweging is in dit geval echter nog wel een doorbraak naar boven door lijn a' nodig, daardoor is een stijging naar 501,9 nog geen vanzelfsprekendheid. Die stijging komt er pas mocht lijn a' doorbroken worden en vooralsnog richt ik me dus op die lijn.

 • Ik wil bij het voorgaande nog ťťn kanttekening maken en doe dat aan de hand van onderstaande weekgrafiek.

 • Vorige week bevonden we ons eveneens enige tijd in een situatie waarin de beursindex boven het 50% Fibonacci rond 482,7 stond, aan het eind van de week echter bleek de index weer teruggevallen onder deze waarde en het niveau dientengevolge op weekbasis ongebroken. Daar de weekgrafiek belangrijker is dan de daggrafiek kon ik daardoor niet van een opwaartse voortzetting uitgaan. We bevinden ons nu wederom boven 482,7, ditmaal nog wat verder dan vorige week. Onze marktindex mag de resterende twee dagen van deze beursweek onder geen beding terugkeren onder 482,7, nodig om de doorbraak van het 50% niveau aanstaande vrijdag te bevestigen.

 • Voor alle volledigheid, de laatste candle in deze weekgrafiek gaat de komende twee dagen nog van vorm veranderen. Het gaat namelijk om een weekgrafiek die een volle week koersverloop weer zal gaan geven.

 • Na het ongebruikelijke uitstapje naar de weekgrafiek keren we terug naar de gewone volgorde van grafieken, we gaan namelijk naar de daggrafiek met Bollinger Bands. Onze beursbarometer heeft met de groene candle van vandaag de stijgende trend aangehouden. We staan namelijk ruim boven de stijgende middellijn. Vanuit deze indicator bezien moeten we verder kunnen stijgen, al moet de bovenste lijn dan morgen geen weerstand blijken. Daar die lijn horizontaal loopt vinden we daar nog enig risico op weerstand.

 • In de uurgrafiek is de voorlaatste candle een zogenaamde inverted hammer, die geeft weerstand aan. Het is dus mogelijk dat we morgen wat terug moeten. De candle is echter ondergeschikt aan het slot van de Amerikaanse beurzen van vanavond en eventueel nieuws voorafgaand aan onze opening. Het is dus geen uitgemaakte zaak dat we morgen inderdaad dalen.

 • Zouden we dat toch doen dan kan de stippellijn rond 487,4 steun vormen en natuurlijk kan lijn a al dan niet in combinatie met de stippellijn rond 484,9 ook diezelfde functie vervullen.

 • Komen we echter boven 489,5 dan vinden we in deze uurgrafiek geen beletsel meer voor een gang naar lijn a'.

 • Hoezeer het optimisme toegeslagen heeft blijkt wel uit de kwartiergrafiek, om precies te zijn uit het laatste deel. Kopers bleven rustig in de markt, want de daling in de laatste paar candles was maar erg beperkt. Beleggers gaan uit van een verdere stijging, dat is de onderliggende boodschap.
 • In de kwartiergrafiek heb ik verder nog lijn f getekend, de koersontwikkeling ziet er zolang we maar boven die lijn blijven sterk uit.

Resumerend:

De AEX-index is vandaag met een ongebruikelijke beweging teruggekeerd binnen de wig a-a' waar de graadmeter gisteren naar beneden uit brak. Het maakt van de uitbraak van gisteren een valse uitbraak, wat als consequentie heeft dat we verder kunnen stijgen. Ik wil daar wel een expliciete voorwaarde aan koppelen, namelijk dat we de komende twee beursdagen niet terugvallen tot onder 482,7. Zouden we dat wel doen dan zou zich hetzelfde herhalen als vorige week, namelijk een slot onder 482,7 waardoor het 50% niveau dat daar ligt alsnog niet blijvend, maar slechts tijdelijk doorbroken zou zijn. Dit houdt in dat we de komende twee dagen maximaal 1,1% mogen verliezen, je zou toch zeggen dat het dit keer mogelijk moet zijn om dit tot stand te brengen. Zou dat niet lukken dan zou het een slecht teken zijn. Er ligt in de vorm van de stippellijnen rond 478,4 en 484,9 in ieder geval mogelijke steun en ook de lijnen a en f zouden steun moeten kunnen geven. We weten nu waarop we moeten letten, het is zolang we ons boven deze lijnen bevinden het verstandigst om van een vervolg naar boven uit te gaan. De aandelenmarkt heeft vandaag immers een duidelijke boodschap afgegeven, namelijk die dat zij verder naar boven wil en dat is een boodschap die we niet mogen negeren. Komen we boven 489,5 dan haalt de markt haar gelijk en kan de index naar lijn a', waarbij we moeten verifiŽren dat de bovenste lijn van de Bollinger Bands dat niet verhindert. Dalen we morgen dan moet er rond een van de besproken lijnen steun gevonden worden om een verdere stijging mogelijk te houden.

En dan nog dit...

Vorige week woensdag besprak ik de Nasdaq en constateerde dat er in die grafiek een potentieel toppatroon was ontstaan dat een voortgang naar het 61,8% Fibonacci niveau rond 2510 mogelijk zou kunnen verhinderen. Vandaag blijkt dat patroon echter geen enkel beletsel te hebben gevormd om verder te stijgen en lijkt het Fibonacci niveau zelfs doorbroken te gaan worden.

 • De Nasdaq stond rond 19u vanavond rond 2520, dus boven het 61,8% Fibonacci niveau 2510. De Amerikaanse technologie graadmeter is aan het proberen dit niveau vandaag te doorbreken. Dit is uiteraard pas een gegeven als de index de beursdag over een drietal uren boven 2510 sluit. Is dat het geval dan is een voortzetting naar 2728 mogelijk, daar vinden we namelijk het 100% niveau. Er kan eventueel nog weerstand liggen in het gebied 2540 - 2555 omdat daar voorgaande bodems lagen. 
 • Het koersverloop van de afgelopen dagen is een ontwikkeling uit het boekje. Er is steun gevonden in een gebied waar eind april nog weerstand lag, de index heeft daar een bodem gevormd en de beweging naar boven hervat. Dit is een klassieke stap in een opwaartse beweging, waardoor er alle kans is op een vervolg boven 2510.
 • Daar staat tegenover dat het een zwaktebod zou zijn als de Nasdaq niet door 2510 zou weten te breken en weer terug zou vallen richting 2430, dat is dus waar we deze en de komende dagen op moeten letten. Vooralsnog ziet het er in elk geval sterk uit. -Ad Nooten-

(geplaatst woensdag 14 mei 2008, 19.25u)

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen