ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Gisteren tekende ik een lichtgrijze lijn parallel aan lijn s, dat was op dat moment nog een voorlopige lijn. Het koersverloop van vandaag heeft me in staat gesteld deze lijn een kleurtje te geven, hij heeft namelijk aan betekenis gewonnen. Ik doel op lijn e. Deze lijn vormt samen met lijn s een stijgend kanaal, maar is tevens een vlag in wording. Het patroon zou afgerond worden bij een daling onder lijn s. Tot gisteren ging ik op grond van het patroon s-s' nog uit van een daling, de doorbraak naar boven door lijn s' maakte echter een eind aan dat patroon en dwong me verder te kijken. Mogelijkerwijs is vandaag met lijn e een patroon ontstaan dat straks toch nog in een daling gaat resulteren, daar moet ik op grond van dit patroon althans sterk rekening mee houden.

  • Daarbij moet worden gezegd dat de stijging tot boven het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 291,1 - 220,1 rond 264 van gisteren in princue een voortzetting naar het 76,4% niveau rond 274,4 of hoger zou betekenen en dat is dus strijdig met het voorgaande punt. Het lijkt me daarom het beste om eerst eens af te wachten wat we de komende dagen gaan doen. Begeven we ons in de richting van lijn s dan wint het scenario van een daling aan kracht, blijven we in de buurt van lijn e dan kan dat nog resulteren in een stijging naar 274,4. Over een echte voortzetting naar boven kan vanuit de huidige situatie pas boven lijn e gerept worden.

  • De daling van vandaag heeft niets afgedaan aan de positieve situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands, de lijnen van deze indicator stijgen en dat betekent een indicatie voor een verdere stijging. Het beeld in deze grafiek blijft positief zolang de AEX graadmeter boven de stippellijn verkeert.

  • In de uurgrafiek tekende ik naar aanleiding van de uitbraak uit het stijgend trendkanaal b-b' Fibonacci lijnen over de stijging 239,4 - 271,9. Dit gaf potentiŽle steunniveaus rond 259,5, 255,6 en 251,8. De AEX-index is onder het 23,6% niveau geweest, wat in principe het 38,2% niveau rond 259,5 tot het eerstvolgende doel maakt.

  • Uit de laatste candle blijkt evenwel dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De candle heeft een belangrijk deel van zijn voorganger als het ware opgegeten en dat maakt het tot een potentiŽle bodem. Die bodem stelde me in staat om een nieuwe lijn te tekenen, maar dat deed ik om de uurgrafiek niet te vol te maken in de kwartiergrafiek die u hieronder ziet.

  • De lijn waar ik op doel is lijn g door de laatste twee bodems, dat is een lijn aan de hand waarvan we morgen het koersverloop kunnen gadeslaan. De tweede nieuwe lijn in deze grafiek is lijn g' die ik langs de laatste twee toppen tekende. De lijnen g en g' vormen samen een patroon dat het midden houdt tussen een dalende vlag en dalende wig, hetgeen op een mogelijke voortzetting naar boven wijst. De situatie is aldus, een stijging boven lijn g' betekent een vervolg van de stijging en een daling onder lijn g houdt een verdere daling in. 
  • Dat laatste ligt niet alleen vanuit de daling onder het 23,6% niveau in de uurgrafiek het meest voor de hand, maar ook op grond van deze grafiek. Hier zagen we namelijk aan het eind van de middag een daling onder het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 259,4 - 271,9, hetgeen doorgaans in een beweging naar het 100% niveau resulteert. Dat ligt hier met een waarde van 259,4 vlakbij het 38,2% doen in de uurgrafiek, wat het tot een extra aannemelijk doel maakt.
  • De laatste drie candles maken echter duidelijk dat dit niet is wat grote spelers nastreven. De handel wordt in die laatste candles per definitie door grotere partijen gedomineerd, zij hebben de boodschap afgegeven kansen te zien voor de vorming van een bodem. Hoewel ik voorlopig van een daling naar 259,5 uitga houd ik daarom de bovenkant goed in de gaten. Wil ik gelijk krijgen dan zal de index ter bevestiging naar beneden door de nieuwe lijn g moeten breken.

Resumerend: 

Dacht ik gisteren nog dat de kans op een daling verminderd was, vandaag ligt dat toch weer iets anders. De taak van de gisteren doorbroken lijn s' is namelijk overgenomen door lijn e. Deze lijn vormt samen met lijn s een vlag, die uiteraard nog afronding behoeft met een daling naar en onder lijn s. Het patroon dwingt me in ieder geval nog de mogelijkheid van een aanstaande daling niet af te schrijven. Hier staat tegenover dat de index gisteren in de daggrafiek door het 61,8% brak, wat in principe een stijging naar 274,4 betekent. Laat ik vanwege deze elkaar tegensprekende factoren beide opties open houden, het verloop hangt af van de ontwikkeling in relatie tot de lijnen g en g' in de kwartiergrafiek. In principe ga ik op grond van de genoemde factoren bij de uurgrafiek en de kwartiergrafiek uit van een daling naar 259,5 of lager. Ter bekrachtiging hiervan heb ik een daling onder lijn g nodig. Stijgt de graadmeter morgen echter dan richt ik de blik op lijn g', want een doorbraak door deze lijn zou een vervolg richting 274,4 brengen.

En dan nog dit...

De laatste keer dat ik over de Belgische beurs schreef bevond de BEL20 index zich nog onder een dalende trendlijn. In december en januari is hier verandering in gekomen, net als alle beurzen ging ook de Belgische beurs naar boven.

  • De Belgische index kwam begin december in een zijwaartse trend terecht en is in de laatste week van december en de eerste dagen van januari gestegen. Dit heeft de graadmeter tot dusverre bij het 50% Fibonacci niveau gebracht dat rond 2000 ligt. Hier kan eventueel topvorming ontstaan, maar uiteraard pas zodra de BEL20 onder lijn q geraakt. Zolang dat niet het geval is, is het 61,8% niveau rond 2060 cruciaal. Wordt dat niveau uitgenomen dan volgt met grote waarschijnlijkheid een stijging naar 2240, zolang de index niet boven 2060 staat kan er echter ook daar nog een top ontstaan.
  • En dan nu naar een lekkere kop warme snert, dat past goed bij dit heerlijk ouderwetse koude weer . -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 7 januari 2009, 19.30u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

7 jan 09.15u: Lagere opening, maar binnen kanaal

7 jan 10.00u: AEX naar beneden uit trendkanaal

7 jan 11.00u: AEX test nu onderkant trendkanaal

7 jan 12.00u: Graadmeter teruggekeerd in kanaal

7 jan 13.00u: Korte termijn top rond 61,8% niveau

7 jan 14.00u: AEX-index is dit uur iets gedaald

7 jan 15.00u: Omlaag op arbeidsmarktcijfers VS

7 jan 16.00u: AEX is afgelopen uur blijven liggen

7 jan 17.00u: Na enig verzet AEX nu toch omlaag

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven