ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • Vanmiddag beloofde ik het u al, ik start vanavond met de weekgrafiek. Hierin heeft deze week een flinke omslag plaatsgevonden, de beurs heeft de wekenlange pogingen om de weerstand ter hoogte van de oude bodem rond 414,3 te doorbreken opgegeven. Oude steun is nieuwe weerstand geworden en ook nog eens weerstand die te zwaar is gebleken om doorheen te breken. De hervatting van de daling vanaf dat weerstandsniveau maakt de kans dat we volgende week lagere koersen gaan zien groot.

 • Er is nog één niveau dat ons nog van een daling kan behoeden, dat is het 50% Fibonacci niveau van de stijging 217,8 - 564 rond 390. Nu zult u zich misschien afvragen hoe dat kan, we zijn daar immers naar blijkt uit bovenstaande grafiek onder gesloten. Het gaat echter om een lange termijn niveau waarbij een punt meer of minder niet telt. Zou de beursgraadmeter volgende week stijgen dan beschouw ik de Fibonacci lijn als ongebroken en blijft het afwachten of we nog verder dalen.

 • Belanden we anderzijds onder 390 en blijven we daar ook dan ligt een vervolg naar het 61,8% niveau rond 350 in het verschiet. Wel kan er dan rond de julibodem van dit jaar 374,1 eventueel nog steun gevonden worden, daar moeten we dan in elk geval attent zijn.

 • Het is niet alleen het 50% niveau rond 390 in de weekgrafiek dat telt, maar ook het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 374,1 - 417,4 in de daggrafiek. Dat ligt rond 390,6 en daar zijn we dus wat duidelijker onder gesloten. Het wijst op een mogelijke voortzetting naar 374,1, een correctie die groter is dan het 61,8% niveau ontaardt namelijk meestal in een volledige correctie.

 • De weekgrafiek heeft echter een langer tijdsvenster en weegt bijgevolg het zwaarst, zouden we aanstaande maandag stijgen dan moet ik ook het bovenstaande 61,8% niveau als niet doorbroken behandelen.

 • De daling met 2% van vandaag, opnieuw een stevige beweging, heeft ons iets onder de onderste band van de Bollinger Bands in de daggrafiek gebracht. In theorie beperkt dit de dalingsmogelijkheid maandag, de tijd dat een index onder deze indicator doorbrengt is over het algemeen namelijk beperkt. Het is dus mogelijk dat we weer wat opveren om binnen de banden te komen.

 • De beweging van vandaag betekent desondanks slecht nieuws. Zowel de onderste als de middelste lijn van de indicator zijn hierdoor naar beneden gedraaid, wat neerkomt op de start van een dalende trend. Dit is overigens geen vaststaand feit, kijkt u maar eens wat er links in de grafiek na een vergelijkbare beweging gebeurde. Meestal echter loopt het zo af zoals bijvoorbeeld in juni.

 • In de uurgrafiek heeft zich vandaag een interessant fenomeen voorgedaan, namelijk een gap dat ondanks een poging daartoe niet gesloten werd. Het kan natuurlijk zijn dat het gap aanstaande maandag alsnog gesloten wordt, maar we moeten de mogelijkheid dat het open blijft niet negeren. Stijgen we maandag direct dan kan een tweede poging volgen om het overgeslagen gebied in te gaan. Om het te sluiten is een stijging naar 397,2 (of hoger) nodig.

 • Daar staat tegenover dat als we dalen het koershiaat een zogenaamd runaway gap wordt. Dit is een gap dat op de helft van een beweging ontstaat, hetgeen dan de afdaling naar 374,1 waar ik bij de daggrafiek over sprak zou bevestigen.

 • In de kwartiergrafiek kon ik vanavond een lijn tekenen die na het weekend van nut kan zijn. Het gaat om de dalende lijn d die ik wil gaan gebruiken om vast te stellen of we al dan niet verder wegzakken met onze index. Zolang we ons onder de lijn bevinden neem ik aan dat de beweging naar beneden gecontinueerd wordt. Geraken we in tegenstelling hiermee boven de lijn dan veronderstel ik dat we het gap tussen de zwarte stippellijnen rond 395,4 en 397,2 alsnog gaan sluiten. De bovenkant van het gap kan dan rond 397,2 weerstand vormen, het verloop hangt vervolgens af van het verloop rond die bovenkant.

Resumerend:

De AEX-index is vandaag getuige de weekgrafiek op een als beslissend te kwalificeren niveau aan gekomen, namelijk het 50% Fibonacci niveau rond 390 in die grafiek. Dat het vrijwel samenvalt met het 61,8% niveau in de daggrafiek maakt het niveau nog waardevoller. Zou de beursindex volgende week verder dalen dan betekent dat in de daggrafiek een daling naar 374,1, terwijl het in de weekgrafiek zelfs op een daling naar 350 zou duiden. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat we aanstaande maandag verder dalen. De graadmeter staat in de daggrafiek met Bollinger Bands onder de laagste band en dat is een situatie die over het algemeen kortstondig van aard is. Het vraagt om een terugkeer binnen de banden. Verder zagen we in de uurgrafiek nog een gap dat niet gesloten werd, het is mogelijk dat de markt besluit dit maandag alsnog te doen. Ik beoordeel maandag het vervolg aan de hand van lijn d in de kwartiergrafiek. Zolang we ons onder deze lijn bevinden ga ik van een vervolg naar beneden uit, een vervolg dat concreet wordt zodra we onder de laagste koers van vandaag rond 388,4 belanden. Mijn koersdoel wordt dan de bodem rond 374,1 in de daggrafiek. Zouden we evenwel door lijn d breken dan veronderstel ik dat we naar 397,2 of hoger gaan om het gap dat open bleef alsnog te dichten. De bovenkant van het gap kan dan eventueel weerstand vormen, waardoor het toekomstig verloop vervolgens in eerste instantie afhankelijk is van de koersontwikkeling rond dat punt.

En dan nog dit...

Iedere avond opnieuw loop ik door mijn koersgrafieken, op zoek naar bijzondere koersontwikkelingen om mee te nemen in mijn beslissingen. Ik zoek naar grafieken waar ik de volgende beursdag op moet letten omdat zij een rol in het koersverloop kunnen gaan spelen. Vanavond vond ik bij die zoektocht iets bijzonders in de daggrafiek van de Dow Jones Eurostoxx50 index.

 • De daling van vandaag heeft deze belangrijke Europese index namelijk precies met de onderkant van een candle op het 76,4% Fibonacci niveau van de stijging van de voorgaande maanden gebracht. Het niveau ligt rond 3175. Interessant is daarnaast dat de graadmeter met de candle van vandaag de twee gaps gesloten heeft die op 15 en 17 juli jongstleden ontstonden. Die twee gaps zorgden ervoor dat de twee tussenliggende candles als een soort eiland afgescheiden van de andere candles achterbleven, reden waarom het patroon een island reversal pattern oftewel eiland omkeer patroon wordt genoemd.
 • De combinatie van de gesloten gaps en het bereiken van het 76,4% niveau maakt in theorie bodemvorming mogelijk. Daar komt nog bij dat er ook in deze index net als in de AEX vandaag een gap is ontstaan dat mogelijk nog gesloten gaat worden. De conclusie is dat we volgende week open moeten staan voor een eventueel herstel, zij het dat deze grafiek daar nog geen garantie voor vormt. Er is immers nog geen duidelijk bodempatroon ontstaan dat daarop wijst. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst vrijdag 5 sept 2008, 19.35u)

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen