ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vorige week werd in de weekgrafiek van de AEX een hammer ontwikkeld, een teken dat de markt aan het einde van die week aan een vervolg naar boven dacht. Deze week stond de graadmeter echter wederom onder druk. Op de hammer volgde geen groene, maar een rode candle. Het is een teken dat het sentiment iets verzwakte. Schade is er echter niet aangericht, want de index sloot de week af boven lijn m. De markt hield dus vast aan de stijgende trend, zij het met moeite. In theorie gaat de beursindex volgende week opnieuw naar boven, dat is althans mogelijk. PotentiŽle doelen zijn dan de toppen rond 771,7 of 777,6.

  • Een slot onder de bodem van vorige week rond 748,4 zou in tegenstelling hiermee een negatieve stap zijn, de start van een correctie.

  • De marktindex kwam vandaag voor de tweede keer onder lijn m, maar beleggers gaven geen krimp. De daling had geen nadelige gevolgen, want de index werd opgevangen.

  • In de weekgrafiek noemde ik de grenzen 771,7 en 777,6 als mogelijke doelen. De daggrafiek wijst uit dat de AEX eerst door toppen rond 763,7, 768,4 en 770,4 zou moeten om naar 771,7 of hoger te kunnen gaan. Gaat de beursgraadmeter omhoog dan heeft het verloop ten opzichte van de drie grenzen allereerst mijn aandacht.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands hebben we de bijzondere situatie dat de AEX voortdurend naar boven en beneden door de middellijn gaat. We hebben op dit moment niets aan dit gereedschap.

  • In de uurgrafiek is een bodem ontwikkeld bij het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 748,4 - 768,4 rond 756. De bodem bij dit niveau maakt een gang naar boven mogelijk.

  • Zou de AEX dalen en door 756 zakken dan richt ik me op het 76,4% niveau rond 753,1, omdat daar vanwege het zijwaarts verloop waarin we al dagen verkeren een kleine kans is op steun en bodemvorming. Bij een daling onder 753,1 zou ik me richten op 748,4.

  • Gaf de uurgrafiek ons een bodem bij een 61,8% niveau, in de kwartiergrafiek staat een top bij een 61,8% grens. Het gaat om het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 763,3 - 755,9 rond 760,5. Deze top maakt een daling mogelijk, in tegenstelling tot de bodem bij het 61,8% niveau die een stijging mogelijk maakt. Afwachten maar welk pad de markt aanstaande maandag kiest. Wordt de top rond 760,6 uitgenomen dan kan op grond van het patroon onder dat niveau een aanval op de top rond 763,7 volgen. Ter hoogte van het 76,4% niveau rond 761,6 en de top rond 763,3 acht ik dan nog een kleine kans op weerstand en dus op topvorming aanwezig.

Resumerend: 

Op de hammer van vorige week in de weekgrafiek volgde deze week een rode candle. Het sentiment verzwakte dus iets. De stijgende trend bleef evenwel behouden, want de AEX sloot boven lijn m. Het was overigens kantje boord, want de graadmeter kwam voor de tweede keer onder de lijn. Beleggers bleken echter bereid om de beursindex nogmaals op te vangen. Op grond van de bodem rond 756 in de uurgrafiek is een stijging volgende week mogelijk. Wordt de top rond 760,6 uitgenomen dan resulteert dat waarschijnlijk in een aanval op de top rond 763,7, onder voorwaarde dat het 76,4% niveau rond 761,6 en de top rond 763,3 worden gepasseerd. Die grens 763,7 is een top uit de reeks toppen die we als mogelijke barriŤres c.q. potentiŽle doelen hebben bij een vervolg naar boven, namelijk de reeks 763,7, 768,4, 770,4, 771,7 en 777,6. Zakt de graadmeter door 756 dan gaat de beursgraadmeter naar het 76,4% niveau rond 753,1 in de kwartiergrafiek, waar een kleine kans is op steun, of naar 748,4. Een weekslot onder dat niveau 748,4 zou de start van een correctie zijn. Het waren veel getallen in deze analyse, niveaus die stuk voor stuk relevant kunnen blijken. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood, ik begeleid u hier volgende week stap voor stap in. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 9 jun 2023 19.22u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 9 jun 2023: Wat is me opgevallen?

9 jun 10.00u: Eigenaardig verloop in eerste uur

9 jun 12.00u: AEX is onder de vlag gekomen

9 jun 14.00u: Beursindex iets onder 757,3

9 jun 16.00u: Bodem bij 61,8% Fibonacci niveau

Agenda van maandag 5 juni t/m vrijdag 9 jun 2023

 

De vorige analyse:

9 jun slot: Steun bij eerder doorbroken trendlijn

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven