ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Op onze beurs werd deze week een kleine winst van 0,5% gerealiseerd in de AEX index. Het was genoeg om de opgaande trend van de marktgraadmeter intact te houden. In principe kan de index door naar de top rond 777,6 of hoger.

  • De candle van deze week is echter een doji en kan dus ook een top worden. Dat gebeurt regelmatig met dit type candle. We moeten attent zijn op een eventuele draai.

  • In de daggrafiek zien we echter een stijgende trend die intact is zolang de marktgraadmeter boven lijn w noteert. De AEX vond vandaag steun op de lijn en dat wil zeggen dat de markt zich richt op een vervolg naar boven. Wordt de top rond 765,5 uitgenomen dan gaan we in theorie een voortzetting naar de top rond 777,6 of hoger zien.

  • Een achtereenvolgende daling onder lijn w en de bodem rond 753,3 zou evenwel de start van een correctieve beweging zijn.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands geldt nog steeds dat een daling naar de middellijn mogelijk is, maar niet zeker. De indicator ijlt na op de koersontwikkeling en zegt daarom niet veel over het komende verloop. Ik gebruik deze indicator dan ook niet om een prognose van de koersontwikkelingen te maken, maar alleen om te zien waar steun of weerstand kan liggen. De drie lijnen van de banden kunnen namelijk als steun- of weerstandslijn fungeren. Dat is nu niet aan de orde, want de index staat niet bij een  van die lijnen.

  • Vanmiddag is in de uurgrafiek rond 757,5 een hogere bodem ontwikkeld. Dit maakt een voortzetting naar boven mogelijk, namelijk indien de top rond 761 wordt gepasseerd. De AEX kan dan naar 763,4 (een oud weerstandsniveau), naar 765,5 (top 4 april jongstleden) of hoger.

  • Een eventuele daling onder de bodem rond 757,5 zou me vervolgens doen letten op de koersontwikkeling ten opzichte van de bodem rond 753,3, dit in verband met de eventuele start van een correctie waarover ik bij de daggrafiek schreef. Ik kijk in dat geval nog wel of de markt wellicht kans ziet een hogere bodem te plaatsen boven die rond 753,3. De vorming van een bodem boven 753,3 zou me in dat geval dwingen een vraagteken te zetten bij de komst van een correctie.

Resumerend:

De kleine winst van deze week, de steun van lijn w in de daggrafiek van de AEX en de hogere bodem in de uurgrafiek wijzen uit dat de markt een vervolg naar boven ambieert. Allereerst hebben we daarbij te maken met de top rond 761 van vanmiddag. Wordt die gepasseerd dan kan de graadmeter naar 763,4 of 765,5, dat zijn allebei grenzen waar een top kan worden geplaatst. Een doorbraak door 765,5 zou neerkomen op een voortzetting richting 777,6 of hoger. 
De doji in de weekgrafiek kan evenwel ook een top worden. Komt de AEX successievelijk onder lijn w en de bodem rond 753,3 in de daggrafiek dan is dat de eerste stap van een correctiefase. Daalt de index inderdaad dan kijk ik om te beginnen wat de loop ten opzichte van de bodem rond 757,5 wordt. Een daling onder die bodem zou me rekening doen houden met een daling onder de bodem rond 753,3, met de kanttekening dat ik dan kijk of de markt wellicht toch nog kans ziet een hogere bodem boven die rond 753,3 neer te zetten. De vorming van een bodem boven dat punt zou me namelijk dwingen om een vraagteken te zetten bij de komst van een correctie.

En dan nog dit: 

Morgen (Goede Vrijdag) en aanstaande maandag (Tweede Paasdag) zijn de Europese beurzen gesloten. Het zijn vier dagen zonder handel op de Amsterdamse beurs, dus ook zonder analyses van mijn hand. Dinsdagochtend ben ik vanzelfsprekend weer van de partij. Ik wens u fijne Paasdagen.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 6 apr 2023 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Donderdag 6 apr 2023: Wat is me opgevallen?

6 apr 10.00u: Sterk begin van deze beursdag

6 apr 12.00u: Zowaar strijd om vervolgrichting

6 apr 14.00u: Twee keer vloertje onder de AEX

6 apr 16.00u: Flink deel markt stuurt op hoger slot

Agenda van maandag 3 apr t/m vrijdag 7 apr 2023

 

De vorige analyse:

5 apr slot: Een hammer bij de stijgende trendlijn

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven