ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Met een flinke daling van 2,1% bereikte de AEX index vanmorgen voor de tweede keer in korte tijd het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 389,6 - 829,7 rond 661,6. De eerste keer dat dit gebeurde was vorige week maandag. Het is een belangrijk lange termijn correctieniveau. Bij een blijvende doorbraak zou het 50% niveau rond 609,6 namelijk het volgende doel worden. Ik stel vast dat de beursindex niet alleen steun vond bij het 38,2% niveau, maar de dag ook nog met een winst van 0,3% afsloot. Er is marktpartijen kennelijk veel aan gelegen een voortzetting naar beneden te beletten, daar werd vandaag gezien het herstel van 2,1% verlies naar 0,3% winst veel koopkracht voor ingezet. We kunnen morgen gaan kijken of onze markt kans ziet met een stijging voort te bouwen op de groene candle van deze beursdag. 

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is door de ontwikkeling van vandaag niet gewijzigd. Die trend is nog steeds naar beneden gericht. Dit is het geval zolang de middellijn van deze indicator niet met een slotstand doorbroken wordt.

  • In de uurgrafiek zagen we na de afronding van de vlag p-p' een herstelbeweging naar het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 688,3 - 660 rond 677,4. Hier kan in theorie een top ontstaan, een daling is voor morgen dus een reŽel scenario. Zou het niveau morgen daarentegen blijvend doorbroken worden dan wordt een terugkeer naar de tippen rond 688,3 of hoger aannemelijk.

  • In de kwartiergrafiek heb ik Fibonacci lijnen geplaatst die te gebruiken zijn zolang de top rond 677,3 van vandaag niet uitgenomen wordt. Uit de lijnen blijkt dat potentiŽle steun ingeval de AEX zou dalen te vinden is rond 670,7 (38,2%), 668,7 (50%) of 666,6 (61,8%). Mocht het 61,8% niveau doorbroken worden dan komt het lange termijn niveau 661,6 waarmee ik deze analyse startte opnieuw onder druk te staan.

Resumerend: 

Vanochtend keerde de AEX voor de tweede keer terug bij het lange termijn Fibonacci correctieniveau 661,6, dat cruciaal is voor de vervolgontwikkeling. Een blijvende doorbraak door deze grens zou een gang naar het eerstvolgende correctieniveau aangeven, een niveau dat rond 609,6 wacht. Het gegeven dat de markt een verlies van 2,1% van de index omzette in 0,3% winst is dan ook belangrijk. Men toonde met de vandaag opgebrachte koopkracht de bereidheid om te werken aan bodemvorming bij de grens 661,6. Morgen kunnen we gaan volgen of de markt ook dan die bereidheid heeft. In de uurgrafiek werd het 61,8% niveau bereikt dat in de buurt van 677,4 ligt. Hier kan eventueel een top ontstaan. Zou het echter blijvend doorbroken worden dan gaat de beursgraadmeter naar ik veronderstel naar 688,3 of hoger. Bij een daling gaat de focus naar het verloop ten opzichte van drie mogelijke steunniveaus, te weten de grenzen 670,7, 668,7 en 666,6 waar dan in theorie een bodem kan volgen. Indien 666,6 blijvend doorbroken zou worden komt de belangrijke grens 661,6 wederom in beeld. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 15 mrt 2022, 18.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 15 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

15 mrt 10.00u: Daling van 2% in het eerste uur

15 mrt 12.00u: Opleving vanaf Fibonacci niveau

15 mrt 14.00u: Markt heeft alle verlies weggewerkt

15 mrt 16.00u: AEX is bijna bij het 61,8% niveau

 

De vorige analyse:

14 mrt slot: Lichte daling eerste dag van de week

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven