ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • U ziet in de daggrafiek van de AEX een top bij het 50% Fibonacci niveau 701,6. De inverted hammer van gisteren is namelijk bevestigd als top. Het kan in theorie om een hervatting van de dalende trend gaan. Dat kunnen we beoordelen aan de hand van het verloop ten opzichte van potentiŽle steunniveaus. Die bepaal ik verderop bij de uurgrafiek.

  • We kijken eerst zoals gewoonlijk naar deze tweede daggrafiek. Gisterenavond betoogde ik dat een doorbraak door de middellijn van de Bollinger Bands momenteel geen garantie is voor een vervolg naar de bovenste lijn van de indicator. Vandaag ziet u dit geÔllustreerd. De AEX is teruggekeerd onder de middellijn en we moeten die lijn morgen wederom behandelen als mogelijke weerstandslijn. 

  • Dan komen we zoals beloofd bij de potentiŽle steunniveaus. Om deze te bepalen heb ik in de uurgrafiek Fibonacci lijnen geplaatst tussen de bodem rond 662,2 en de top rond 707,2. Mogelijke steunniveaus zijn 690 (38,2%), 684,7 (50%) en 679,4 (61,8%). Zolang het 61,8% niveau niet blijvend is doorbroken is de vorming van een hogere bodem mogelijk en dus ook een nieuwe stijging. We koersen ruim boven die grens, waardoor de aandelenindex in principe ondanks de daling van vandaag naar boven kan gaan. Dit zou anders worden bij een blijvende daling onder 679,4, dat zou namelijk een rit naar de bodem rond 662,2 of lager waarschijnlijk maken.

  • In de kwartiergrafiek ziet u dat het steunniveau 690,5 in de buurt ligt van het 38,2% niveau 690. Dit maakt het niveau sterker. Vooralsnog neem ik aan dat morgen een daling naar deze grenzen of lager volgt. Het hangt vanzelfsprekend af van het Amerikaanse en het Aziatische koersverloop of deze stap wordt genomen. 

  • Een stijging boven de laatste top rond 697,9 zou inhouden dat vanuit onze markt wordt geprobeerd een verdere daling af te wenden.

Resumerend: 

De inverted hammer van gisteren in de daggrafiek van de AEX is vandaag bevestigd als top. Het is een top die ligt bij het 50% Fibonacci niveau 701,6, wat in theorie de hervatting van de dalende trend kan opleveren. Of dat zo is hangt af van het verloop ten opzichte van de potentiŽle steunniveaus die we in de uur- en kwartiergrafiek zagen, de grenzen 690,5, 690, 684,7 en 679,4. Een blijvende daling onder 679,4 zou een gang naar 662,2 of lager tot de logische ontwikkeling maken. Zolang we met de index boven 679,4 koersen, zoals nu, is de vorming van een hogere bodem mogelijk. Dat zou dan in een nieuwe stijging kunnen resulteren. Daalt de index morgen verder dan gaat de graadmeter naar 690,5/690 of lager. Volgt een stijging boven de laatste top rond 697,9 dan behelst dat een poging om dat vervolg naar beneden af te wenden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 18 mei 2022, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Woensdag 18 mei 2022: Wat is me opgevallen?

18 mei 10.00u: Lichte daling in het eerste uur

18 mei 12.00u: Niet veel veranderd na tienen

18 mei 14.00u: AEX bij bovenkant van het gap

18 mei 16.00u: Het gap van gisteren is gesloten

 

De vorige analyse:

16 mei slot: Het beeld is vandaag niet veranderd

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven