ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Nadat de markt afgelopen vrijdag al een stijging van 3,8% realiseerde in de AEX heeft zij er met een groene dagcandle nog eens 1,6% aan toegevoegd. De candle van vandaag bracht de beursindex bij het 50% Fibonacci niveau van de daling 719 - 632 rond 675,5. Dit is een potentieel weerstandsniveau, waar in theorie een top kan worden geplaatst. Dit maakt het verstandig om morgen te kijken of op de candle van vandaag wellicht een daling volgt.

  • Het hoogste punt van de dag lag rond 676,1. Zou dat blijvend gepasseerd worden dan zijn de bovenkant van het gap van 13 juni jongstleden rond 681 en het 61,8% niveau rond 685,8 volgende theoretische doelen waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen.

  • De deze dag gevormde candle staat tevens bij de middellijn van de Bollinger Bands. Deze middellijn is een potentiŽle weerstandslijn, in de buurt waarvan topvorming mogelijk is. De kans dat de AEX daalt is morgen dus zeker aanwezig.  

  • De voorlaatste candle in de uurgrafiek betekende vooralsnog een hogere bodem. Beleggers zien het van een voortzetting naar boven komen.

  • De bodem waar ik bij de uurgrafiek over had ligt bij het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 634 - 676,1 rond 665,9. Een voortzetting naar boven is op grond hiervan mogelijk. De grens is immers een potentieel steunniveau waar een bodem kan onststaan.

  • Zou het 23,6% niveau rond 665,9 bij een eventuele daling alsnog doorbroken worden dan zijn 659,6 (38,2%), de stippellijn rond 660,9, 654,5 (50%) en 649,4 (61,8%) de potentiŽle steunniveaus om de aandacht op te richten. Het zijn vier niveaus waar zich net als in de buurt van het 23,6% niveau hypothetisch een bodem kan voordoen.

Resumerend: 

Een nieuwe groene dagcandle, goed voor een stijging van 1,6%, bracht de AEX vandaag bij het 50% Fibonacci niveau rond 675,5 in de daggrafiek. Tevens betekende de candle dat de middellijn van de Bollinger Bands werd bereikt. Bij zowel het Fibonacci niveau als de middellijn is topvorming mogelijk, daar kunnen we morgen dus rekening mee houden. Er lag vanmiddag steun in de buurt van het 23,6% niveau dat u rond 665,9 in de kwartiergrafiek kunt vinden. Zou dat morgen bij een  daling blijvend doorbroken worden dan hebben we vier potentiŽle steunniveaus waar een bodem kan ontstaan en waar we ingeval de index daalt daarom onze aandacht op kunnen richten. Het zijn achtereenvolgens 659,6, 660,9, 654,5 en 649,4. Het hoogste punt van vandaag vinden we rond 676,1. Zou dat uitgenomen worden dan hebben we in de grenzen 681 en 685,8 twee volgende mogelijke doelen waar we ons op kunnen richten. Het 50% niveau in de eerste daggrafiek en de middellijn van de Bollinger Bands in de tweede daggrafiek zouden dan doorbroken worden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 27 jun 2022, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Maandag 27 jun 2022: Wat is me opgevallen?

27 jun 10.00u: De markt is opvallend kooplustig

27 jun 12.00u: Weerstand bij het 50% niveau

27 jun 14.00u: Dubbele top bij Fibonacci grens

27 jun 16.00u: Correctie op stijging van index

 

De vorige analyse:

24 jun slot: Groene weekcandle kan bodem zijn

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven