ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het koersverloop was vandaag weliswaar negatief (-0,5% voor de AEX), maar het technische beeld is er niet door veranderd. De stijgende trend bleef intact, want die is in deze grafiek naar boven gericht zolang de beursindex boven lijn k noteert. Die lijn vinden we morgen ter hoogte van het laagste punt 722,8 van afgelopen vrijdag. Een slot onder dit punt zou negatief zijn en zou in theorie een correctie kunnen inluiden. 

  • Vanaf de stand ruim boven lijn k waar we vandaag de beursdag afsloten is een voortzetting naar boven evenwel mogelijk gebleven. Een doorbraak door de top rond 734,6 van afgelopen donderdag zou zoals ik vrijdagavond vaststelde de aandelenindex naar 736,3, 743,1 of 746,4 kunnen doen gaan.

  • De trend is ook volgens de daggrafiek met Bollinger Bands nog steeds naar boven gericht. Dit is hier het geval zolang de AEX boven de middellijn koerst. Vanuit de stand van dit moment is zowel een stijging naar de bovenste lijn van de indicator, als een daling naar de middellijn ervan een optie.  

  • Vandaag daalde de index, maar de vorming van een hogere bodem bleef mogelijk. Komt een bodem boven die rond 722,8 tot stand dan kan dat theoretisch leiden tot een vervolg naar boven.

  • Bij een blijvende daling onder 722,8 en het 61,8% dat bij die bodem ligt wordt een terugkeer naar 715,2 de waarschijnlijke ontwikkeling.

  • In de kwartiergrafiek heb ik lijn o getekend. Deze lijn en de top rond 732,9 moeten doorbroken worden wil de top rond 734,6 waarover ik bij de daggrafiek schreef eventueel gepasseerd kunnen worden.

  • Zolang we onder lijn o koersen is de korte termijn ontwikkeling negatief.

Resumerend: 

Hoewel de AEX vandaag daalde bleef de trend intact. Je kunt op twee manieren naar die trend kijken. Volgens de eerste daggrafiek is de trend stijgend zolang de index boven lijn k koerst. In de daggrafiek met Bollinger Bands is de middellijn daarvoor de maatstaf. In beide grafieken is de trend nog steeds omhoog gericht. Daalt de index dan is de bodem rond 722,8 van belang, ten eerste voor het proces van hogere bodems in de uurgrafiek en ten tweede omdat lijn k morgen ter hoogte van die bodem loopt. Een eventuele daling onder 722,8 zou in de uurgrafiek een terugkeer naar 715,2 aannemelijk maken. Een slot onder 722,8 zou in de daggrafiek eventueel de start van een correctie kunnen zijn. Wordt een hogere bodem boven 722,8 neergezet dan kan een positief vervolg het  resultaat daarvan zijn. Worden achtereenvolgens lijn o en de toppen rond 732,6 en 734,6 doorbroken dan kan dat de aandelengraadmeter naar 736,3, 743,1 of 746,4 doen gaan, drie mogelijke doelen ingeval de markt een voortzetting naar boven weet te verwezenlijken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 5 dec 2022, 18.21u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Maandag 5 dec 2022: Wat is me opgevallen?

5 dec 10.00: Eerste uurcandle AEX is een hammer

5 dec 12.00: Hammer en inverted hammer erbij

5 dec 14.00: : Lager, maar nog boven bodem

5 dec 16.00: AEX staat nog steeds onder druk

 

De vorige analyse:

2 dec slot: Zevende groene weekcandle op rij

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven