ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Bij het 50% Fibonacci niveau van de daling 829,7 - 652,8 rond 741,2 is een bearish counterattack line gevormd in de daggrafiek van de AEX. Het is een potentiŽle top. De candle die morgen volgt bepaalt of het inderdaad om een top gaat, dat is het geval indien een rode candle volgt.

  • Het hoogste punt van de dag vinden we rond 743,1. Breekt de index morgen blijvend door dit niveau dan heeft de candle van vandaag geen functie meer als potentiŽle top. De beursgraadmeter gaat dan verder omhoog, waarbij we drie mogelijke doelen hebben. Het gaat om de grenzen 755,6, 762,1 (61,8%) of 772,2.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is een stijging naar de bovenkant van de banden mogelijk. Deze indicator geeft immers een stijgende trend aan. Die trend is intact zolang de AEX boven de middellijn staat, wat een potentiŽle steunlijn is ingeval de index daalt.

  • In de uurgrafiek is een hogere top toegevoegd aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Volgt een bodem boven die rond 727,7 dan wordt dit patroon in stand gehouden en blijft een voortzetting naar boven mogelijk. 

  • Een eventuele daling onder 727,7 zou een negatieve ontwikkeling zijn, omdat dit een einde zou maken aan het voor het positieve verloop belangrijke patroon van hogere bodems.

  • Een hogere bodem kan in theorie ontstaan bij het 50% Fibonacci niveau van de stijging 723,3 - 743,1 rond 733,2 dat vanmiddag werd bereikt. In theorie kan morgen dus een stijging volgen. Andere niveaus waar een hogere bodem kan worden neergezet zijn 731,6 of 730,9 (61,8%). Een daling onder het 61,8% niveau zou de AEX naar 727,7 of lager doen gaan.

  • Bij de uurgrafiek zagen we dat de index vanwege de steun bij het 50% niveau in die grafiek morgen zou kunnen oplopen. Gaat de index inderdaad omhoog dan is potentiŽle weerstand te vinden rond 736,8 (38,2% van 743,1 - 732,9), 738 (50%), 739,2 (61,8%), 741,2 of 743,1. Een doorbraak door 741,1 zou zoals we bij de daggrafiek zagen een vervolg in de richting van 755,6 inhouden.

Resumerend: 

Ter hoogte van het 50% Fibonacci niveau 741,2 in de daggrafiek is een potentieel toppatroon ontwikkeld, een zogenaamde bearish counterattack line. Wordt morgen een rode candle neergezet in de daggrafiek dan wordt dit daadwerkelijk een top. In de uurgrafiek hebben we echter een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Wordt hier een hogere bodem aan toegevoegd dan is een vervolg omhoog mogelijk, want dan blijft dit patroon immers intact. Plaatsen waar zoals we in de uurgrafiek zien een hogere bodem kan worden geplaatst zijn de niveaus 733,2 (50%), 731,6 of 730,9 (61,8%). Vandaag bereikte de index het 50% niveau 733,2, wat inhoudt dat morgen in theorie een nieuwe stijging kan volgen. PotentiŽle weerstand is dan te vinden rond 736,8, 738, 739,2, 741,2 of 743,1. Zou het laatste niveau doorbroken worden dan heeft de candle van vandaag uit de daggrafiek geen functie meer als potentiŽle top. Wordt 743,1 blijvend doorbroken dan gaat de AEX naar 755,6 of hoger. Naast 755,5 zijn 762,1 en 772,2 dan mogelijke doelen, dat laat de daggrafiek ons zien. 
Geraakt de index ingeval van een naar beneden gericht verloop onder het 61,8% niveau 730,9 dan geeft dat een daling naar 727,7 of lager. Een doorbraak door de bodem op dat niveau zou een eind maken aan het patroon van hogere bodems in de uurgrafiek, wat een negatieve ontwikkeling zou zijn. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 5 apr 2022, 18.28u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 5 apr 2022: Wat is me opgevallen?

5 apr 10.00u: Stemming is nog steeds goed

5 apr 12.00u: Ook bij 2e poging geen doorbraak

5 apr 14.00u: Gedaald vanaf weerstandsniveau

5 apr 16.00u: Strijd om steunniveau en trendlijn

 

De vorige analyse:

4 apr slot: Top van vorige week dinsdag bereikt

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven