ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Zoals u in de daggrafiek ziet is de AEX met een gap naar beneden uit het stijgend kanaal k-k' gebroken. Zoals gewoonlijk zal ik de komende dagen kijken of dit gap eventueel gesloten wordt. Het is gesloten indien een stijging naar 815,3 of hoger volgt. Ik moet hieraan toevoegen dat het onzeker is of het gap inderdaad gesloten wordt. Het betreft namelijk een breakaway gap en dat is een type gap dat in theorie open kan blijven. Ik kijk er dus naar, maar met dit voorbehoud.

  • Het laagste punt van de dag lag een haar boven het punt 801,3 waar op 29 oktober jongstleden een bodem werd gevormd. Hier kan eventueel een bodem uit voortkomen. Die dag vond men de AEX immers koopwaardig vanaf dit niveau, het is mogelijk dat beleggers opnieuw die mening zijn toegedaan en de graadmeter morgen dus weer naar boven sturen.

  • Komt de index in tegenstelling hiermee blijvend onder 801,3 dan kunnen we onze focus leggen bij het verloop ten opzichte van drie potentiële steunniveaus. Het gaat om de grenzen 799,6 (38,2% Fibonacci), 790,4 (50%) en 781,1 (61,8%). In de buurt van elk van deze drie is de ontwikkeling van een bodem technisch mogelijk.

  • Uit de daggrafiek met Bollinger Bands blijkt dat we niet zonder meer van een vervolg naar beneden uit kunnen gaan. Het slot van de dag lag namelijk onder de banden. De AEX zal eerdaags moeten terugkeren binnen de indicator, wat één tot drie dagen kan duren. Het wil zeggen dat eventueel morgen al een stijging kan volgen waarmee die terugkeer tot stand wordt gebracht.

  • Beleggers hebben geen vertrouwen in een herstelbeweging, dat wordt duidelijk uit het verloop in de uurgrafiek. In de derde candle van rechts was dat nog anders, maar beleggers gingen vervolgens toch weer met de staart tussen de benen uit de markt. Het mag dan vanuit de vorige grafiek en steun in de buurt van 801,3 mogelijk zijn dat de beursgraadmeter morgen omhoog gaat, het verloop in deze uurgrafiek geeft daar weinig vertrouwen toe.

  • Het gap dat open bleef ligt tussen 810,1 en 815,3. Een stijging boven 810,1 zou een poging inhouden om het gap te sluiten. Het is geheel gesloten indien 815,3 wordt bereikt. In de buurt daarvan ligt in deze kwartiergrafiek een 61,8% niveau rond 815 dat weerstand kan betekenen en onderweg is rond het 50% niveau 812,2 eventueel nog kans op de vorming van een top en hervatting van het neerwaartse verloop. Dit laatste is uiteraard ook mogelijk vanaf 815 of 815,3.

Resumerend: 

In de daggrafiek van de AEX deed zich vandaag een uitbraak naar beneden uit het stijgend kanaal k-k' voor. Hierbij werd een gap gevormd. Dit kan eventueel gesloten worden, maar het gegeven dat het om een breakaway gap gaat maakt dat onzeker. Uit de daggrafiek met Bollinger Bands blijkt echter dat een stijging mogelijk is. Verder kan steun worden gevonden omdat het laagste punt van vandaag vlak bij de bodem van 29 oktober jongstleden ligt. Een herstel is dus mogelijk. Stijgt de index tot boven 810,1 dan wordt daadwerkelijk een poging gaan om het gap te sluiten. Het is gesloten bij een stijging van de beursgraadmeter naar 8815,3 of hoger. Rond 812,2, 815 of 815,3 kan eventueel een top worden gevormd. Komt de AEX in contrast hiermee blijvend onder de bodem van 29 oktober rond 801,3 dan hebben we drie mogelijke steunniveaus waar we ons op kunnen richten. Het gaat om 799,6, 790,4 en 781,1, drie niveaus in de buurt waarvan bodemvorming bij een voortzetting naar beneden technisch voorstelbaar is. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 23 nov 2021, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 23 nov 2021: Wat is me opgevallen?

23 nov 10.00u: AEX naar een verlies van 1,6%

23 nov 12.00u: Bodem ter hoogte van hammers

23 nov 14.00u: Hogere bodem in kwartiergrafiek

23 nov 16.00u: Stijging AEX na daling onder lijn

 

De vorige analyse:

22 nov slot: Vlak bij onderkant kanaal gesloten

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven