ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In de weekgrafiek van de AEX heeft een uitbraak naar beneden uit het kanaal y-y' plaatsgevonden. Het wil niet per se zeggen dat de stijgende trend is afgelopen, maar het zegt wel dat de kans daarop aanwezig is. Het is tijd om ons behoedzaam op te stellen met het innemen van naar boven gerichte posities en eerst te kijken wat de ontwikkeling wordt die volgt op deze uitbraak. De stippellijn rond 751,1 door de bodem uit oktober is voor de beoordeling van dat vervolg in ieder geval een belangrijke grens. Dat is een potentieel steunniveau.

  • Het eerste potentiŽle steunniveau is echter het vandaag bereikte 76,4% Fibonacci niveau rond 770 in deze daggrafiek. De kans is klein, maar hier kan in principe een bodem worden ontwikkeld. Er is aanstaande maandag dus zeker kans op een herstelbeweging.

  • Volgt daarentegen een daling onder het laagste punt 769,1 van vandaag dan volgt naar ik aanneem een daling naar de stippellijn rond 755,3, eventueel gevolgd door een gang naar de bodem rond 751,1 die ik bij de weekgrafiek noemde. Ter hoogte van beide grenzen is bodemvorming een optie.

  • De beursindex is bij de onderste, scherp dalende lijn van de Bollinger Bands gebleven. Het geeft aan dat we met een stevige dalende trend te maken hebben. De trend is naar beneden gericht zolang de AEX onder de middellijn koerst, dat is de stippellijn in het midden van de banden. Er is sprake van een sterke dalende trend zolang de graadmeter in de buurt van de onderste lijn noteert.

  • De laatste candle in de uurgrafiek is een hammer. De candle staat met de onderkant bij het bij de daggrafiek al besproken 76,4% Fibonacci niveau. De hammer is een potentiŽle bodem en geeft aan dat een deel van de markt vanaf vijf uur heeft gespeculeerd op een herstel, dat dan aanstaande maandag zou volgen.

  • Gaat de AEX inderdaad omhoog dan is bij de niveaus 772,6 (23,6% Fibonacci van de daling van vanmiddag), 773,4 (bodem van gisteren), 774,7 (38,2%), 776,4 (50%) en 778,1 (61,8%) kans op de vorming van een top. Zou 778,1 blijvend doorbroken worden dan volgt naar ik aanneem een terugkeer naar de top rond 783,7 of hoger.

  • Een blijvende daling onder de bodem rond 769,1 zou daarentegen neerkomen op een vervolg naar beneden, een vervolg in de richting van het bij de daggrafiek besproken niveau 755,3.

Resumerend: 

In de weekgrafiek staat een uitbraak naar beneden uit het stijgend kanaal y-y'. Het wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat de stijgende trend beŽindigd is, maar het is wel verstandig om deze mogelijkheid voor alle zekerheid in te calculeren. 
Het eerste niveau dat relevant is voor de vervolgontwikkeling is het vandaag bereikte 76,4% Fibonacci niveau rond 770 in de daggrafiek. Hier kan in theorie een bodem worden gevormd. Gaat de AEX aanstaande maandag omhoog dan kan weerstand aanwezig zijn rond 772,6, 773,4, 774,7, 776,4 of 778,1. Het zijn niveaus in de buurt waarvan topvorming mogelijk is. Zou de grens 778,1 blijvend gepasseerd worden dan wordt een terugkeer naar de top rond 783,7 of hoger waarschijnlijk.
Een daling onder het laagste punt 769,1 van vandaag zou in tegenstelling hiermee een vervolg naar beneden inhouden. De eerste potentiŽle steunniveaus vinden we zoals de daggrafiek ons leert rond 755,3 en 751,1. Het ligt dan ook voor de hand dat de AEX in dat geval naar 755,3 of naar 751,1 gaat, al houd ik onderweg vanzelfsprekend wel zoals ik dat altijd doe de vinger aan de pols. Het blijft bij het hanteren van koersdoelen immers altijd praten in termen van waarschijnlijkheid. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 3 dec 2021, 18.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 3 dec 2021: Wat is me opgevallen?

3 dec 10.00u: Top bij 61,8% Fibonacci niveau

3 dec 12.00u: Bij 76,4% nog kleine kans op steun

3 dec 14.00u: AEX is tussen de middag gestegen

3 dec 16.00u: Stijging lunchpauze is teruggedraaid

Agenda van maandag 29 nov t/m vrijdag 3 dec 2021

 

De vorige analyse:

2 dec slot: Anderhalf procent verlies AEX index

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven