ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Hoewel de AEX na de stijging van gisteren vandaag onder druk stond is de dalende wig i-h in de daggrafiek intact gebleven. De beursindex vond namelijk steun bij de onderkant van het patroon. Een dalende wig is een voortzettingspatroon, dat afgerond wordt indien een uitbraak aan de bovenzijde plaatsvindt. Die ontwikkeling zou een voortzetting naar boven inhouden. 

  • Zou de AEX daarentegen naar beneden uit de wig breken dan is deze formatie niet meer bruikbaar. Het beeld zou dan slechter worden. De beursindex zou naar 529,8 of lager gaan.

  • Zolang geen uitbraak uit de wig tot stand is gekomen zijn beide scenario's mogelijk en is het devies af te wachten welke keuze de markt aangaande de uitbraakrichting uiteindelijk maakt.

  • Gisteren keerde de AEX terug binnen de Bollinger Bands, een stap die zoals ik afgelopen vrijdag schreef een dezer dagen gezet moest worden. Het slot van vandaag lag iets boven de onderste lijn van de banden. Hier kan eventueel steun gevonden worden en dus in theorie een stijging volgen.

  • In de uurgrafiek zien we dat rond 535,2 een dubbele bodem is ontwikkeld. Zou de tussenliggende top rond 548,5 doorbroken worden dan verandert deze dubbele bodem in een W-vormig bodempatroon met koersdoel 561,8. Gaat de index morgen omhoog dan is het dan ook goed om te letten op de koersontwikkeling ten opzichte van de top rond 548,5 van vanmorgen.

  • Een overtuigende en blijvende daling onder de bodem rond 534,7 zou in tegenstelling hiermee een uitbraak naar beneden uit de wig in de daggrafiek en dus een gang naar 529,8 of eventueel lager betekenen.

  • Een herstelbeweging in de middag eindigde bij het 50% Fibonacci niveau in de kwartiergrafiek. Hier kan theoretisch topvorming uit voortkomen. Zou het alsnog doorbroken worden dan kan bij het 61,8% niveau rond 543,2 eventueel een top ontstaan, daarboven zou een terugkeer naar de top rond 548,5  of hoger aannemelijk worden.  De potentiŽle W-vormige bodem waarover ik vertelde zou dan afgerond kunnen worden.

  • Wordt bij het 50% of het 61,8% niveau een korte termijn top neergezet dan kan dat uitlopen op een vervolg naar beneden.

Resumerend: 

Alhoewel de AEX na de stijging van gisteren vandaag daalde bleef de beursindex in de dalende wig i-h. Alles is nog mogelijk. Breekt de marktgraadmeter naar boven uit de dalende wig dan is dat patroon af. Dat zou neerkomen op de start van een voortzetting naar boven. Verlaat de beursindex de wig aan de onderkant dan kunnen we dat patroon niet meer gebruiken, hetgeen een negatieve ontwikkeling zou zijn. De AEX zou naar een vorige bodem rond 529,8 of lager gaan.
In de uurgrafiek is een dubbele bodem ontstaan. Bij een stijging boven 548,5 zou deze dubbele bodem overgaan in een W-vormige bodem met koersdoel 561,8. De beursindex zou daardoor in de richting van de bovenzijde van de dalende wig in de daggrafiek bewegen en daar in theorie naar boven kunnen uitbreken. Wil de stap naar 548,5 of hoger mogelijk worden dan dient het 61,8% Fibonacci niveau rond 543,2 in de kwartiergrafiek te worden doorbroken.
Ontstaat een top bij het 50% of het 61,8% niveau in de kwartiergrafiek dan kan een vervolg omlaag daar het gevolg van zijn. De AEX beweegt dan in de richting van de onderkant van de wig en zou dan eventueel naar beneden kunnen uitbreken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 8 sep 2020, 18.38u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 8 sep 2020: Wat is me opgevallen?

8 sep 10.00u: Top bij 38,2% Fibonacci niveau

8 sep 12.00u: AEX gedaald naar 61,8% niveau

8 sep 14.00u: Bijna bij bodem van afgelopen vrijdag

8 sep 16.00u: Bij bodem vrijdag een tweede bodem

 

De vorige analyse:

4 sep slot: AEX gedaald, nu dalende wig in wording

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven