ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De AEX steeg deze week weer en bereikte het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 632,1 - 389,6 rond 574,9 op een haar na. De groene weekcandle wijst uit dat beleggers op de Amsterdamse beurs nog steeds handelen op een voortzetting naar boven. Daar moeten we ons rekenschap van geven.

  • In de daggrafiek zien we een stijgende rechthoekige driehoek. De onderkant ervan is lijn j en de bovenkant het 76,4% niveau rond 574,9 dat we in de weekgrafiek al zagen. Over het algemeen doet zich bij dit type driehoek een uitbraak naar boven voor. Het is een tweede aanwijzing dat in de markt wordt gedacht aan een voortzetting naar boven. Voor deze voortzetting dient niet alleen 574,9 te worden uitgenomen, maar ook de recente top 576,5. De index kan dan naar 589,4, potentiŽle weerstand, en gaat dan waarschijnlijk ook nog verder omhoog.

  • De candle van vandaag is als dark cloud cover een potentieel toppatroon. Aanstaande maandag moet het slot ons leren of dit patroon bevestigd wordt als top. Bij een daling wordt het kijken naar de koersontwikkeling ten opzichte van lijn j, want dan willen we immers weten of de driehoek intact blijft. Verder is ook de laatste bodem rond 553,9 van belang, maar dat speelt alleen indien lijn j doorbroken zou worden. 

  • De Bollinger Bands daggrafiek geeft nog steeds een vervolg naar boven aan, want de AEX koerst in het bovenste deel van de banden. Die staan overigens vrij dicht bij elkaar, reden om in het achterhoofd rekening te houden met een eventuele grote beweging. Op basis van deze banden kan ik niet voorspellen in welke richting die ons zal brengen.

  • Het koersverloop van vandaag had de vorm van een dalende wig. Ook dit is een teken dat beleggers denken aan hogere standen, het is namelijk een voortzettingspatroon. Het wordt afgemaakt bij een uitbraak naar boven, in welk geval we kunnen gaan kijken naar de loop ten opzichte van het besproken niveau 574,9 en de top rond 576,5. 

  • Een uitbraak aan de onderkant zou de dalende wig onbruikbaar maken. Steun zou dan gevonden kunnen worden rond 565, het 50% Fibonacci niveau rond 564 of het 61,8% niveau rond 561,6. Lijn j in de daggrafiek ligt daar aanstaande maandag overigens nog iets onder, namelijk rond 560,2.

Resumerend: 

Op de Amsterdamse beurs realiseerden beleggers deze week weer winst voor de AEX. Het 76,4% niveau rond 574,9 in de week- en daggrafiek werd vrijwel bereikt. In de daggrafiek is een stijgende rechthoekige driehoek te zien en de index bevindt zich in de daggrafiek met Bollinger Bands in het bovenste deel van de banden. In de uurgrafiek is een dalende wig in ontwikkeling. Het zijn allemaal factoren die aangeven dat beleggers tot dusverre handelen op een voortzetting naar boven. Die wordt verwezenlijkt als de beursindex eerst naar boven uit de dalende wig in de uur- en kwartiergrafiek breekt en vervolgens de grenzen 574,9 en 576,5 blijvend passeert. De graadmeter gaat dan naar 589,4, potentiŽle weerstand, en waarschijnlijk ook nog verder omhoog dan dat niveau. De candle van vandaag in de daggrafiek is echter een dark cloud cover en daar kan dus ook een daling op volgen. Breekt de AEX naar beneden uit de dalende wig dan heeft dat patroon geen betekenis meer. Steun kan dan gevonden worden rond 565, 564 of 561,6. Het zijn drie niveaus waar een bodem kan ontstaan. Iets daaronder vinden we lijn j in de daggrafiek, die ligt namelijk rond 560,2. Een doorbraak door die lijn zou de stijgende rechthoekige driehoek in de daggrafiek ongeldig maken en de focus naar het verloop ten opzichte van de laatste bodem rond 553,9 brengen.

En dan nog dit...

Morgen geef ik mijn seminar "Kiezen voor winst". U weet het van twee weken geleden, het wil zeggen dat ik mijn weekend een dag opschuif. Aanstaande maandag werk ik niet en zult u daarom geen updates, slotanalyse of actuele grafieken op de site vinden. Dinsdagochtend ben ik weer van de partij. Ik wens u een goed weekend.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 3 jul 2020, 18.42u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

3 jul 09.15u: Opnieuw start met gap naar boven

3 jul 10.00u: Weerstandsniveau werd niet bereikt

Vrijdag 3 jul 2020: Wat is me opgevallen?

3 jul 11.00u: Het gap van vanmorgen is gesloten

3 jul 12.00u: De AEX is al snel verder gedaald

3 jul 14.00u: Index vond steun bij 23,6% niveau

3 jul 15.00u: Patroon lagere toppen en bodems

3 jul 16.00u: Een afvlakkende koersontwikkeling

3 jul 17.00u: AEX index toch weer verder gedaald

Agenda van maandag 29 jun t/m vrijdag 3 jul 2020

 

De vorige analyse:

2 jul slot: Hammer van gisteren vandaag bevestigd

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven